Print Friendly, PDF & Email

Tidens tegn

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
13.11.2014

For noen år siden fikk Eiker Arkiv overta avisen Tidens Tegn fra Drammen Bibliotek. Arkivet så på denne avisen som meget interessant, da dikteren Herman Wildenvey var en stor bidragsyter i Tidens Tegn.

Olav Homlebekk i arbeid.

Årgangene arkivet fikk strekker seg fra 1910 til 1941. Den 5. april 1941 skrev Herman Wildenvey diktet «Farvel til Tidens Tegn».

Dagsavisen Tidens Tegn var en Oslo-avis, og den skulle på 1930-tallet bli landets nest største avis og et ledende kulturorgan. Mange kjente forfattere, diktere og kulturpersonligheter ble kjent for befolkningen gjennom Tidens Tegn. Tidens Tegn ble etter hvert innlemmet i Verdens Gang.

Olav Humlebek er en av de som jobber frivillig i Eiker Arkiv. Han har påtatt seg jobben med å lese samtlige årganger av Tidens Tegn. Underveis har han notert seg alt som berører Eikerbygda og Herman Wildenvey.

Under finner du en oversikt over det Olav Humlebekk har funnet. Som man vil se, så er det ikke bare Wildenveys bidrag, men også hendelser fra Eiker- og Drammensdistriktet.

1910      
  Mai      
22 Skindfæll – Løkka av Christian Skredsvig    
25 Oversvømmelserne.Flommen i Ranselven    
28 Konnerud gruber    
29 Bon mot  Herman Wildenvey    
  Juni    
12 En jernbane -stump. Kristiania – Drammen omlegges til bredt spor.    
16 Milje.   Herman Wildenvey    
  August    
1 Paa lykkens tinde. Av Herman Wildenvey    
3 Fra Drammensvasdragets industri    
4 Sporbruddene på jernbanene.Ras ved Sysle og Burud, med foto.    
7 Norsk Humor.Tegning av Th.Kittilsen.    
14 Fra Eggedal av Christian Skredsvig,med tegninger.    
21 Knut Hamsum.Dikt av Herman Wildenvey    
24 Allegro  I  Av Herman Wildenvey    
25 Allegro II    
26 Allegro III    
27 Allegro IV    
28 Allegro V    
29 Allegro VI    
31 Wildenvey som dramatiker    
November    
13 Norge Av Th. Kittilsen «Kaos»    
21 Vesle Evens helligdag av Chr.Skredsvig    
29 Wildenveys nye bok Ringsgang.Annonse m/dikt    
December    
2 Julebøker Hans N.Hauge og hans samtid.Annonse    
24 Glæas Juleaften av Chr.Skredsvig    
27 Stor ødelæggelse  ved Hougsund.350 maal raser ut.Drammenselven sperret  m/foto.    
28 Hjelp til Hougsund.Indsamling.    
31 70 aar Fhv.kirketjener Simen Nielsen f.i Hougsund  1840    
Januar    
3 Eker- Skredets forhistorie.Gamle folkeminder.    
9 Eker -Skredets forhistorie    
18 Slaat sig ihjel i Vinorn grube.Karl Guterud fra Ø.Eiker.    
Februar    
20 Raset paa Eker (Kirkeoffer)    
23 Raset paa Eker. Sikringsarbeider    
   
1911    
Mars    
6 Holmekolløpene. (Knut Holst fra Eker)    
8 Holmenkolrendene. Knut Holst fra Eker får Holmenkolmedaljen    
11 Drammen feirer 100 aars jubileum    
12 En fest paa Fladeby. Herman Wildenveys prolog    
13 Norske skiløpere i Stockholm m/Knut Holst    
Mai    
06 Holtefjeld Sanatorium.(Annonse)    
17 Holtefjeld Sanatorium (Annonse)    
25 Nyt lerras paa Ø.Eiker.Den nye vei ødelagt    
Juni    
11 Ekern og Eidsfoss    
18 Drammens 100 aars fest    
Juli    
02 Elektrisk jernsmelting i norge,med kart over jermmalmsforekomster    
02 Modums brev fra proffessor dr.Yngvar Nielsen    
03 Jernbanebroen over Drammenselven.En farlig bro.    
10 Skogbrand ved Hougsund. Hobbelstadskogen    
21 Lockouten i Drammensvassdraget    
August    
06 Konnerudkollen hotell og sanatorium (Annonse)    
13 Prismer Dikt av Herman Wildenvey    
14 Jakttog til Hallingdal    
16 Brospørsmålet i Drammen. Jernbanen    
16 Møllemester v/Hoens mølle  (Annonse)    
27 Tegning af Th.Kittilsen    
28 Bønne boksblad. Herman Wildenvey    
September    
05 Kittilsen.Utstillig.Tegning    
07 Brand Hougsund.Hans Peter Olsens gaard ved Hellefoss    
14 Uroligheterne i Vestfossen    
20 De skadelidte paa Eker.Raset indsamling    
24 Husmandsloven.Et sekstiaars minde    
   
1912    
Februar    
18 Vesle – Torgun av Chr.Skredsvig    
18 Aktieindbydelse for dannelsen av Norsk flyveselskap    
20 Kringenstøtten (Minde om slaget i Kringen 1612 (Gulbrandsdalen)    
Mars    
08 Norges flag paa Sydpolen    
08 Den norske sydpolsekspedition    
09 Amundsens egen beretning om sydspolsfærden    
09 Amundsen. Hilsner og nye telegrammer    
10 Hjærterkongens maskerade, Herman Wildenvey. Prolog til kunstner- karnevalet    
11 Roald Amundsens færd av Fridtjof Nansen    
12 Mere nyt fra Amundsen    
13 Samtale med Amundsen    
19 Roald Amundsen og hans slegt    
31 Drammens nye skoler    
April    
02 Melding fra Scott.Amundsen var først ved polen    
07 Glasmaleriene til Bragernes kirke    
16 Windning —  Wildenvey    
18 Titanic   Ulykken    
19 Den store ulykke.Titanic    
20 Den store ulykke. 1635  omkomne    
21 Den store ulykke. Kapteinens heltemot    
21 Titanic. Nærmere Gud til deg med noter    
22 Titanic,hvor er du    
22 Titanic undergang    
24 Titanic.Nærmere gud til dig    
24 Titanic advarslene    
25 Titanic.Dikt av Hans Hegna    
25 Titanic    
25 Kristiania – Drammensbanen blir elektrisk    
26 Opprop. Flyver Carl Dons    
26 Titanic.255 døde hittil fundet    
28 Kunde California hjulpet Titanic    
29 Titanic    
30 Titanic    
Mai    
04 Efter Titaniculykken    
12 Reddede nordmend fra Titanic forteller om ulykken    
14 De nye forslag om jernbanen og Drammens havn. Med tegning.    
16 De første fotografier fra Sydpolsfærden    
17 Marinens aeroplan.Prøvene avsluttes i Berlin onsdag.(Løitnant Dons). Norges første militærflyver  (Foto)    
17 Fonografarkiv for folkemusikk ved universitetet    
17 Beretning fra Titanics forlis    
21 Titanic forhørene.    
26 Nærmere Gud til dig.Den som var spillet paa Titanic    
29 Undersøkelse Titanic ulykken    
30 Norske folkedanse i Amerika    
31 Fra marinens flyveplads. (Løitnant Dons)    
Juni    
02 Norges første flyver.Løitnant Dons fra Borre over Horten, Kristianiafjorden og Moss til Fredrikstad  48 km paa 35 minutter  (Foto)    
08 Bauta over Hans Nilsen Hauge avsløres i Minnesota.    
08 Løitnant Dons flyvning i gaar    
09 Norske folkedanser    
Juli    
06 I dag for hundre aar siden.Slaget ved Lyngør 6 -juli 1812    
07 Jernbanen over Drammenselven    
07 Haugsund Meieris handelslag og familie – bekvemlighet. (Annonse)    
08 Odelstakst Ø.Eiker. Øvre Hoen    
14 Sommerhilsen  Herman Wildenvey    
21 Sommersang til solen  Herman Wildenvey    
22 Nordover. Brev fra Gisken Wildenvey    
28 Kongsberg Geilo med automobil-Længste automobilrute i landet.    
29 Flyvingen i gaar paa to ekseserspladser.Løytnant Dons 15 min.over Gardermoen    
August    
01 Millionbrand i Drammen De Forende papirfabrikker nedbrændt    
05 Flyving paa Gardermoen i gaar.Løitnant Dons oppe i 18 minutter.    
08 Buskerud amts landbruksskole ferdig i dag    
09 Bud og hilsner fra vore flyvende officerer    
11 Høstvildt.Tegnet for Tidens Tegn av Th.Kittilsen    
12 Jakttog til Hallingdal  (Annonse)    
14 Et musikminde om skotteslaget i Kringen. Pillar-Guri-leiken.    
15 Th.Kittilsen om virkningen av de olympiske leke.Med tegning    
15 Dagen derpaa -Rim til Christian Krogh. Wildenvey    
16 Det nye tuberkulosehjem i Drammen    
18 Prillar – Guri – leiken.Den oprindelige tone og hvordan den blev spillet.    
19 Løitnant Dons flyver bare en uke til    
September    
02 Dons flyver    
Oktober    
01 Den første norske flyvereise    
02 Dyden i Drammen.Ungdommen lærer tidsnok at danse    
06 Mistænkt i Jarlsberg.Skutt i Smaalenene.Skyter Per Springer i benene.    
11 Landsmaalsflinet. Herman Wildenvey    
13 Den nye bro i Mjøndalen    
13 En norsk slaatt som utvandret til Amerika m/noter    
13 Studentenes roklubb. Til Wildenvey    
14 Jernbanebroen i drammen fast eller svingbar.    
November    
14 Johanne Dybwad.Ved festen igaar.Dikt av Herman Wildenvey.    
14 Festen for Dybwad. Med Herman Wildenvey    
17 Høstland. Herman Wildenvey.    
Desember    
11 Christian Skredsvig.Møllerens sønn av Christian Krog.Tegning av Chr.Skredsvig.    
15 Holtefjeld Sanatorium. (Annonse)    
24 Ave Maria for violin og piano av Mons Lie.  (Noter)    
   
1913    
TIDENS TEGN
Januar  14  Titanic – fondet.Enkene i Bergen faar erstatning
Februar 06  Holtefjeld Sanatorium. (annonse)
11  Schott omkommet med sine ledsagere paa sydpolsfærden
12  Kaptein Schotts heltedød
12  Dødsreisen ved sydpolen.
13  Scotts siste færd.Av proffesor Fridtjof Nansen.
13  Stortinget og Schott
13  Sørgebudskapet i England, Schott burde hat ski
14  Fra Schotts sydpolsfærd
15  Sørgefest i St.Pauluskirken  (Schott)
16  Schotts færd
16 En tegning av Robert SchottMars    02 Forbindelser mellem norsk og svensk folkemusikk. Brudemarsj.fra
Jemtland
20  Berceuse.   Av  Herman Wildenvey
30  Carl – Johan  – teaterets aapning. Herman Wildenveys prologApril    08  Vaardrøm. Dikt av Mons Lie
09  A/S Mjøndalen Trævarefabrikk- Haugsund Sag og Høvleri,(Annonse)
10  Drammens nye sykehus tatt i bruk i gaar
22  Jørgen Moe. 100 aars dagen.Dikt av M.B.Landstad
22  Jørgen  Moe  22.4 1813 – 22.4 1913
22  Løitnant Dons Flyver. Uheld
22  Jørgen Moes barndomshjem
22  Bispinde Moe fortæller.Jørgen Moe som prest og menneske

Mai      05  Jonas Lie og hans arbeidsrum
07  Gaarden øvre Hoens hovedbygning ønskes borleiet, Henv, Th. C.
Henschien.  (annonse)
14  Hjemmevendte norsk amerikanere. Statestikk
22  Theodor Arnemann død i Hamburg 19 mai 1913. (Annonse)
24  Schotts dødsferd med foto.
25  Bjørnsons  »  Ingerid Sletten»

TIDENS TEGN  1913

Juni     19  Det store likkistefund i Drammen
20  For sommerens skyld , Herman Wildenvey
22  Taarene .   Herman Wildenvey
29 Truls Fønnin og bokken. Chr. Skredsvig
29  En sommernatvise    Herman Wildenvey

Juli      04  Populærmusikk
05  Organisert flyvevæsen for hæren
07  Den store kanadiske polarekspedisjon.Vil den møte Nansen.
11  Bragernæs kirke faar glasmalerier. Med tegninger.
12  Mange penge tapt for norske arvinger i Amerika.
16  Et tragisk dokument.Schotts siste hilsen.  (brev)
27  Urgamle norske guder.Odin Tor og Tyr i broncealderen.Tegn av hellerisninger.
29  Konnerud gruber nedlægges

August            07  Kristiania og Kjøbenhavn av Herman Wildenvey
10  Glemselen. Dikt av Herman Wildenvey
17  Ny skolebygning i Vestfossen
24  Allah !  Herman Wildenvey
24  Skotselv cellulosefabrik  Solgt

Sept     02  Ungdom  av Hermand Wildenvey
04  Hans Aanerud.  Herman Wildenvey
06  Drammen staar stille.Nedgang i trælasthandelen.
08  Jørgen Moes bauta avslørt  (Ringerike)
09  Fra avsløringen av Jørgen Moes bauta
11  De gamle marmorfelter ved Gjellebæk
15  En festaften  Herman Wildenvey
21  Lappenes – musikk
24  Dons og Thommessen flyver
26  Høstfuglen   Herman Wildenvey
30  Dons vellykket flyvning

Oktb.   02  De første hydroaeroplaner paa havnen.Dons og Sem – Jacobsen i luften
05  Høst.  Herman Wildenvey
05  Folkeutgav.Hans Nilsen Hauge  (annonse)
07  Dynamitsprængeren fra Gulskogen  Elias Tønnesen
09  Schotts sydpolsekspedition
11  Schott ved Amundsens telt paa sydpolen
12  Lotus Land.  Herman Wildenvey
15  Den nye bro Mjøndalen – Krogstad.Fra indvielses høitidligheten.
20  Buskerud folkehøyskole indvies  (Fiskum)
22  Mikkel Dobloug inmemoriam. av M.B.Landstad

TIDENS TEGN  1913

Oktbr. 28  Nansen i Petersburg

Novm. 01  Fritjof Nansen foredrag i Petersburg i gaar
02  Elgejakt av Christian Skredsvig,med tegning.
02  Seileren av Herman Wildenvey
04  Fritjof Nansen om sin reise i Sibirien
07  Schotts ekspedition
09  Mere fra Schotts dagbokoptegnelser
09  Tømmerstreiken i Drammensvassdraget
15  Fru Barbara Larssen.Paa 60 aars dagen.  Herman Wildenvey
16  Graa dage   Herman Wildenvey
18  Schott ved Amundsens telt  (foto)
20  Gammelt norsk sølv som kommer tilbake fra utlandet
21  Sølvfund i Vinoren gruber.
21  Blir der engang ?  Herman  Wildenvey
30  En vakker gammel halling.Efter tateren og tusenkunstneren Karl Fant
30  Da vesle Even maatte gaa langt og endda litt længer av Chr.Skredsvig

Decmb  04  Elias Tønnesen rømt
04  Hvordan kunde rømningen foregaa
05  Elias Tønnesen fremdeles paa frifot
07  Da vesle Even maatte gaa langt og endda litt lenger.Christian Skredsvig
07  Christian Skredsvig
09  Elias Tønnesen.Razzia i Vaterland
11  » Lys over land» Herman Wildenvey
11  HermanWildenvey  med foto
14  Da vesle Even maatte gaa langt og enda litt lenger. Christian Skredsvig
21  Kongsberg sølvverk av bergmester Ths.Munster.Hva der kan utvindes.
24  Julekveld.Musik av Per Reidarson.Tekst av Vilhelm Tvedt med noter
24  I den dype sommernat av Herman Wildenvey
27  Elias Tønnesen grepet ved Ed st
28  Overtro og kjærlighet i gamle dage.En gammel svensk folkevise m/noter
31  Indover skogene,Brev til Tidens Tegn fra Herman Wildenvey

TIDENS TEGN  1914

Januar             Daglig, litt fra tilsvarende dag i 1814
02  Nationat samarbeide.Samling om forsvaret  1914
02  Gravkjælderen under Tangen kirke tømmes
02  Sekel -Nyaar  av M.B.Landstad
04  Skolen og 1914
05  Den beste opfindelse som kan gjøres i 1914
06  Til den fædrelandsløse.M.B.Landstad
06  Fra likkjælderen under Tangen kirke

TIDENS TEGN  1914

Januar  08  Videnskabelig gravrov.Likene i Tangen kirke.Tegning av kistelokk
09  Gravrovet i Drammen
09  Den store musikkfest  1914
11  Indover skogene.Brev til Tidens Tegn fra Herman Wildenvey
11  De siste utstillingsbilleder   1914
13  Trygve Gran og Schotts ekspedition
14  Kielfredens hundreaarsdag
18  Union med Danmark ophæves.Kong Fredriks avskjedsord til norges folk
18  Tranmæl
19  Gustadbakken i Modum
20  En forsvarsring om Norge den 17 mai  1914
22  Th.Kittilsen død.
22  Efter samlagsavstemningen i Drammen
25  En norsk – amerikansk hyldest for 44 aar siden (Ole Bull)
25  Til Norges unge mænd.Dikt av Per Heim
25  Theodor Kittilsen.Dikt av Maar
25  Elias Tønnesen kom hjem i gaar
27  Vil Modum kjøpe Kaggefoss ?
28  1914 og forsvaret
28  Jernbane til Sigdal   ?
31  » Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 »

Februar          Daglig,litt fra tilsvarende dag i 1814
01 Holtefjeld sanatorium  (annonse)
02  Neutralitet
16  Stormandsmøtet – 16 februar. Eidsvold.Et vendepunkt i norsk historie.
17  Den 16 februar 1814.Tale ved 100 aars festen paa Eidsvold
18  Drammens everk fuldt belastet
23  En tegning av Skredsvig.Anna Colbjørnsdatter.(Norderhov kirke 1873)
25  Folkets dag.Norges selvstændighet
25  Norge  1814 – 1914 av Theodor Caspari. (Tekst til korsang)

Mars             Daglig,litt fra tilsvarende dag i 1814
02  Sandheten  om Titanic.Fortalt av en som var med
04  Wildenveys premiere igaar.  Tivoli Teater
07  Drammens nye tuberkelosehjem tas i bruk
12  Christian Skredsvig – 60 aar, med foto
12  Elias Tønnesen for retten i Drammen
13  Festen for Skredsvig
14  En kasse sølv fundet.Svartaasen Kongsberg
15  Johan Halvorsen 50 aar
17  Nye vakre folkeskoler i Drammen
17  Mjøndalens Idrætsforening.Stort hoprænd i sin nye bakke Vikkollen.
Landets største,(annonse)
18  Elias Tønnesen dømt til 5 aars fængsel.

TIDENS TEGN   1914

Mars
29  Vinterkveld av Christian Skredsdvig
29  Holtefjeld Sanatorium  (annonse)

 

April             Daglig,litt fra tilsvarende dag i 1814
01  Papirfabrik i Mjøndalen konkurs
04  Oscarsborg. Luftforsvar
05  Kittilsens siste tegning
08  Baatmandstriller med noter
09  Jubilæumsutstillingen
09  Eidsvoldsmænderne møtes 10 april
23  Fredsmonumentet paa grændsen

Mai          Daglig,litt fra tilsvarende dag i 1814
05  Mons Lie 50 Aar. Av Henrik Sørensen
10  Hans Heyerdal og Arnold Bøcklin og Christian Skredsvig
13  En merkelig Eidsvoldstale. Jonas Rein  13.5  1814
16  Eidsvoldsmanden prost Fredrik Schmidts grav Kjøbenhavn.
17  Syttende mai.Dikt av Henrik Wergeland
17  Holtefjeld Sanatorium (annonse)
19  Riksforsamlingens avslutning
19  Hundreaarsdagen
20  Norsk -Amerikansk  sang

Juni            Daglig,litt fra tilsvarende dag i 1814
02  Prolog ved den norske musikfests første orkesterkonsert 1 juni 1914
06  De ensomme gamle.Efter Adolph Tidemands maleri
12  Roald Amundsen tar flyvercertifikat
22  Drammens museum faar et gammelt portrettgalleri,James Collett – Karen
Collet f. Leech

Daglig litt fra tilsvarende dager i 1814
Juli      01  Fjerde juli.Norsk -amerikanernes mindegave til det norske folk
01  Drammenselvens skogeiere Gen.forsamling
02  Hans Nielsen Hauge skal mindes i jubileumsaaret.Foto av Hauges fødested
04  Norsk amerikanernes mindegave til Norge
05  Norsk – amerikanernes dag.Mindegaven
05  Hjemlengsel.Fremsat på festen for det utflyttede norge.Av Elias Kræmmer
07  En næsten glemt springleik fra Ringebu.Efter Trond Aanstadsveen
07  Ø.Eiker høiere almenskole. (kritikk)
08  Stortingets fest for norsk – amerikanerne
17  Jonas Lies stamfar.Avsløringen av bautaen paa Storli (med foto)
21  Norefaldets utbygning
26  Den truende krig.

TIDENS TEGN  1914
Fra nå ,daglig om krigen 1914
29  Krigen i 1814
29  Killingrud gaard i N.Eiker tilsalgs. (annonse)
30  Drammensbanens elektricering.Staten kjøper foss paa Eiker.(Hakavik)
31  Trygve Gran flyver over Nordsjøen paa 5 timer
31  Fredsmonumentet.Ferdig til avsløring

August                  Daglig fra  tilsvarende dager i 1814 ,og fra krigen 1914
01  Trygve Gran i Kristiania
11  Sangene som hærene rykker frem under.Tekst og noter
14  Adolph Tidemand -hundre   aar
16  Kantat vid avteckandet av fredsmonumentet på svensk – norska
grensen, med dikt
17  Et svensk – norsk folkestevne paa grensen.Fredsmonumentets avsløring
24  De krigførende magters nationalsanger.Tekst og noter
31  Hans Nielsen Hauge

Sept.    Daglig fra tilsvarende dager i 1814,og fra krigen 1914
02  Da Ibsen var apoteker lærling
07  De krigførende magters nationalsange.Tekst og noter
13  Vandalisme.Rivingen av stavkirker,av riksantikvar Harry Fett
22  «Nye» norske kjæmpeviser som ikke har været offentliggjort. Noter og
tekster

Oktbr.     Daglig fra tilsvarende dager i 1814 og fra krigen  1914.
01  Skolestreik paa Eiker fra mandag  ?  Aas – saken er endnu ikke færdig.
03  Skolestreiken i Eker begyndt
04  Elevstreiken paa Eker
04  Tømmerkrigen i Drammensdistriktet
08  Proviantkommissionen. Den Hornsudske komedie
09  Tømmerkrigen i Drammensdistriktet
10  Christian Frederik forlater Norge
11  Jørgen Moe med foto
24  Trygve Gran setter verdensrekord
25  Lærersaken paa Ø.Eiker
27  Lærer Aas fortsetter paa Ø.Eiker
31  Trygve Gran fortæller om flyvningen fra Skotland
November
Daglig fra tilsvarende dag i 1814 og fra krigen i 1914
09  Store dele av Drammens glasværk nedbrændt
18  «Det er  lang vei til Tipperary»Engelske soldater synger under marsjen.
Med tekst og noter
24  Violinisten Oscar Holst. Debutkonsert, (annonse)

 

TIDENS TEGN  1914

Decmber    Daglig fra tilsvarende dag i 1814 og fra krigen i 1914
02  «Framnæs» tilbunds i Drammensfjorden
18  Schotts siste reise.En norsk utgave av dagboken.
19  Kongemøtet i Malmø mellem Norges og Sveriges konger
19  Kong Haakons møte med kong Gustav
20  De tre kongers møte
20  De krigførende landes nationalsange.Den britiske.Tekst og noter
21  Da kongen kom tilbake
21  Efter kongemøtet. (Flere foto)
21  Drammens nye sykehus
23  Hans Nielsen Hauges domfældelse.Et 100 aars minde
23  Schotts bauta på Finse
24  Julen 1914 Soldatenes jul  (Dikt)
24  Stene i Rotten sjø.Julefortelling av Selma Lagerløf
29  Schotts bauta avslørt paa Finse

TIDENS TEGN 1915
Januar   Daglig fra krigen i 1915
10  Skriverkunsten 1700 aar gammel i Norge
11  Litt musik fra Telemarken.Møllargutens brudemarsj
17  Rypa av Chr.Skredsvig.  (dikt)
18  Rendet i Drammen.Stoppenkolbakken
29  En norsk opfindelse paa musikens område.Et nyt klaviatur

Februar   Daglig fra krigen i 1915
02  Vern om vor kirkemusik
03  Herman Wildenvey utgir i den nærmeste fremtid en novelle » King» i
Ukens revy. (annonse)
04  Nyt jernbaneprojekt i Buskerud. Sigdal – Numedalsbanen
08  Et hop paa 54 meter.Verdensrekord i Vikkolrendet  i Mjøndalen
09  Verdensrekorden paa ski.Hvor langt hoppet student Amble Ommundsen

Mars       Daglig fra krigen i 19115
01  Mjøndalen idrætsforening.Hoprend i Vikkollen  (annonse)
05  Øvre eiker kommunen laaner 700.000 kr.til elektrisitetsverk i Hoenselven
08  Vikkolrendet.Amble Ommundsen igjen det længste hop.
11  Vestfossen Trævarefabrik nedbrændt
11  Er det tvil om Amble Ommundsens 54 meters hop  ?
16  Holtefjeld sanatorium. (annonse)
21  Under stjernene. Dikt av Herman Wildenvey
27  Til digteren Herman Wildenvey.Undertegnet Røken 22.3 1915 Olaf Holm

 

TIDENS TEGN  1915

April     Daglig fra krigen i 1915
11  Wildenvey som rekrut  (med foto)
15  Subskription paa jubileumsutgaven av Jonas Lies samlede verker (annonse.
17  Herman Wildenvey og Oscarsborg.En erklæring fra digteren.

Mai      Daglig fra krigen i 1915
02  Tiggeren av Herman Wildenvey
10  Fædrelandets sang av M.B.Landstad
19  Fridtjof Nansens tale i Kristiania 17 mai
23  Bøn.Efter engelsk ved Herman Wildenvey
23  Blæs pinse – vind  M.B, Landstad
29  Holtefjeld Sanatorium.(annonse)
30  Utvandringen fra Norge 1850 til nu.Statestikk

Juni       Daglig fra krigen  1915
09  Nordmand faldt i krigen.Olaus Nilsen Holst  fra Eiker, død 30.5 i
Frankrike
17  Grubespekulanten fra Eker og den danske grosserer.(Marinius Holst)
20  Hvite haver av Herman Wildenvey Datert Oscarsborg 18 juni 1915
28  Hougsund bro brændt.Antagelig tændt av en cigarsstump.
29  Hougsund bros brand

Juli        Daglig fra krigen i 1915
16  Smeden og bakeren.En i Norge ukjendt billedserie av Th.Kittilsen
18  Græshoppen av Herman Wildenvey
20  Jernbane i Sigdals – dalføre.  Sigdal – Numedal

August   Daglig fra krigen i 1915
01  Kirkegang og dans.en svensk «Kyrkpolska»
01  Skog og landeiendom i N.Eiker Tilsalgs. Ved a/s Solberg spinderi
03  Utglidningen paa Bragernæs kai
15  Fabel  av Herman Wildenvey

September Daglig fra krigen 1915
22  Skogstrafikken ved Drammensvasdraget
26  Mona og jeg  av Herman Wildenwey

Oktober   Daglig fra krigen i 1915
09  Giv agt du Norges unge blod ! av Per Sivle
10  Valgsang av Vilhelm Krag med musik av Johan Halvorsen
17  De merkelige forhold ved Ø.Eiker middelsskole.Elevene gir læreren ris.
18  Tømmerpriserne i Drammensvasdraget
22  Skolestriden i Ø.Eiker skyldes den lærerens uheldige utseende ?
26  Norsk indvandring til Amerika i det 17de aarhundrede,Historie.

TIDENS TEGN  1915

Oktober   Daglig fra krigen 1915
28  Skal Drammensbanen ikke bli elektrisk ? Man vil vente paa Nore.
31  Hjembygdens sange av Herman Wildenvey.

November.  Daglig fra krigen  1915
03  Hjulmakerværksted med tilliggende hus,like ved Hougsund St,sælges
ved T.Holm Hougsund
05  Chat Noir. Wildenvey.  (annonse)
13  Salg av to papirfabrikker paa N.Eiker
18  Nedre Eiker Vikariat ledig for lærerinde ved Stenberg brugsskole. N.Eiker
Skolestyre.Henrik Henriksen. (annonse)
25  For ti Aar siden.Kongen kommer til Norge.med dikt til Dronning Maud
25  De som først hilste kongen.
28  Eidsvoldsmonumentet.4 nye utkast
28  Hvorfor vender saa faa norsk – amerikanere hjem ?

December   Daglig fra krigen
05  Gyldendalske Boghandel.Herman Wildenveys Brændende Hjerter.
Wildenveys første prosabok  (annonse)
12  Nye Hjembygdens sange av Herman Wildenvey
23  Huset,hvor grundloven blev til.Den nedbrændte kuskebolig paa Aas
24  Julesne – Musik av Per Reidarsen   Tekst og noter

TIDENS TEGN  1916

Januar      Daglig fra krigen
07  En bakke som det staar respekt av.30 hop,hvorav intet under 40 meter
Gustadbakken – Holmenkollen.
09  Den ensomme av Herman Wildenvey.
11  Lærersaken paa Eker tar slutt
16  Bergen i Flammer
17  Kjæmpebranden i Bergen
17  Hele landet samles om at ile til hjelp
18  Efter kjæmpebranden
19  Rydningsarbeidet begynder
19  Efter den store brand
20  Brandens opkomst
22  Molde staar i flammer
23  Brandulykken i Molde
23  Hva bergensbranden bringer i dagen
25  I den brandlidte by  (Molde)
29  Da kongen var i Molde
29  Vort teglverk i Drammensvassdraget beliggende ved Drammenselven
7 km. fra Dramen tilsalgs. A/S Solberg Spinderi
30  Vinterfugle av Herman Wildenvey med tegning

TIDENS TEGN           1916
Januar  31  Aktieindbydelse A/S Norsk Teknisk Porcelensfabrik

Februar  Daglig fra krigen 1916
06  Til dig av Herman Wildenvey
19 Cellulose og papirindustrien i Drammensvasdraget
22  Christian Skredsvig reiser til Syd – Frankrike for at søke helbred

Mars   Daglig fra krigen 1916
03  Solberg spinderi utvider kapitalen
06  Indbydelse til tegning av 500 nye aktier i A/S Solberg Spinderi
09  Sandheten og løgnen av Herman Wildenvey
11  Kulmanglen.Mjøndalen cellulose stanser.
14  Mjøndalen Cellulosefabrik faar licens
18  Aktieindbydelse A/S Solberg Spinderi
18  Kraakevisa  Tekst og noter
27  Sangenes Sang.Et festspil av Herman Wildenvey
29  «Svenskeslaget» paa Norderhov,Et 200 aars minde.
30  200 aars mindet paa Norderhov

April    Daglig fra krigen 1916
08  Violinen  av Mons Lie
10  Villandsætten.Ættesaga fra det 18 aarhundrede,med tegning fra tingstua  paa Sundre. (Hallingdal)
11  Norske utvandrede i det 17 aarhundrede.

Mai     Daglig fra krigen  1916
04  Shakespeare —  Sonetter av Herman Wildenvey
14  Jeg ser i dine øine  av Herman Wildenvey
17  Flagsang av Johan Fahlstrøm. Med tekst og noter
20  Kantate ved Bodø bys hundreaarsfest av Bernt Lie. Tekst
28  Ved syrintid  av Herman Wildenvey

Juni     Daglig fra krigen 1916
01  Sommerhuset av Herman Wildenvey.
04  Tusen tylter tømmer i Drammensfjorden.Kverkhængslet sprængt.
Hougsund bro og Drammensbroerne en tid truet
06  Grimstad hundre aar.Kantate av Bendix Ebbell.  Tekst
15  Juliet  av Herman Wildenvey
18  Du skal komme  av Hermaan Wildenvey
29  Litt musik fra landstevnets utflukt.Av Paal Kluften

TIDENS TEGN  1916
Juli      Daglig fra krigen
01  Kristiania – Drammensbanen blir elektrisk
08  Tordenskiold.Dynekildagen med brev fra Tordenskiold selv fra 1716.
09  Tordenskiold dagen
09  Edvard Grieg.Dikt av John Paulsen
16  Camilla Collett og Jørgen Moe
18  Bernt Lie.Minneeord av Mons Lie
23  Hvor er sæterlaaten.Litt fjeldmusik til Tiden Tegn. Fra Paal Kluften
30  Ved hundreaarsdagen for Johan Sverdrups fødsen,med tegninger
30  Sverdrup bedømt

August    Daglig fra krigen
21  Helleristningsfundet ved Drammen,med tegninger
22  Helleristningsfundet ved Drammen,kunstfærdighet for 4000 aar siden.
23  Norges statsbaner og Norges hovedjernbaner.
27  Sangen  Av Herman Wildenvey

September    Daglig fra krigen
14  Helleristningsfundet ved Modum
20  Et storværk i norsk kunst.Indvielsen av Munchs festsalsbilleder

Oktober    Daglig fra krigen
05  Hakavik kraftanlæg
13  Forenede papirfabrikker stanser
22  Farvel til sommeren !  Herman Wildenvey
23  Kittelsen efterladte arbeider.
27  Sophus Aars  75 Aar
27  N.Eikers socialistiske ordfører melder sig ut av partiet
27  Th.Kittelsens originalarbeider til salgs

November   Daglig fra krigen
11  «Modumssyken» kræver flere ofre.
12  Felen
12  Den religiøse folketone.En hittil uoptegnet melodi.( Paal Kluften)
13  Europa.Dikt av M.B.Landstad

December   Daglig fra krigen
08  Wildenvey.Kjærtegn. Omtale av bok’
09  Herman Wildenvey. Kjærtegn (annonse)’
13  Centralmagterne tilbyr fred.
24  Jul Et utrykt dikt av Jonas Lie
24  Gammel dansemusik i Norge med noter.(To hele sider)
24  Min barndoms jul av Bernt Lie

TIDENS TEGN  1917
Januar     Daglig fra krigen
05  Norsk kirke indviet i Chicago.Hauges menighet  med tegning
11  Celluloseindustrien i Drammensdistriktet,Bilægges tømmerkrigen  ?
21  Hvad vore tipoldeforelder sang.Visesamling i Universitetsbiblioteket

Februar  Daglig fra krigen
13  Da toget paa Rjukanbanen blåste overende
24  Numedalsbanen og Norefossene.Utsættelse av Hakavikanlægget.

Mars  Daglig fra krigen
28  En langeleikspiller i Kristiania

April   Daglig fra krigen
02  Hvordan Norge fik sin første jernbane

Mai     Daglig fra krigen
17  Forsvundet Drammensdamper   (Aagot)

Juni    Daglig fra krigen
09  Drammensdamperen «Hafursfjord» sænket.

Juli      Daglig fra krigen
15  Den første reilender i Ringebu
16  Riksdagsflertallets fredstilbud
21  En spionhistorie fra Drammen
31  Elektriceringen av Drammensbanen.

August   Daglig fra krigen
01  Slagskjæmperne paa Eker som fik sprit paa recept.
20  A/S  Solbergspinderi. 100 aars jubileum.Konkurance om merke.(annonse)
22  Brændevinssaken i Drammen

September   Daglig fra krigen
08  Grufuld ugjerning ved Hakavikanlægget.Brakke og bondegaard sprængt
med dynamit (Flere foto)
09  Attentatmanden fra Hakavik fremdeles paa frifot
09  Gamle Tomter  av Herman Wildenvey
12  Fredrikstad 300 aar idag (flere tegninger)
12  Jakten efter attentatmanden fra Hakavik
13  Jakten efter Hakavikforbryteren
13  Fredrikstad i fest
22  Sommerens saga. av Herman Wildenvey.

Oktober   Daglig fra krigen
12  Kongsberg vaabenfabrik i fare.Spion skyter paa vagten og flygter

 

TIDENS TEGN  1917

Oktober
13  Suset i Skogen av Herman Wildenvey
14  Tre gutter.En ny melodi av Kristian Wendelborg.
14  Marcus Thrane  1817 — 1917
20  Sagn av Herman Wildenvey
20  Militærmusikens gjenreisning. Med tekst og noter

November   Daglig fra krigen
17  En gammel vise om slaget i Trangen.Optegnet av Paal Kluften

December   Daglig fra krigen
11  Bratsbergbanen aapnes mandag for trafik
16  Fædrelandssalme.Musik av Kristian Wendelborg.Tekst av Helga
Bekker, med noter
17  Bratsbergbanen indvies i dag.Tegninger av stasjoner
24  Det store Budskap.Musik av Kristian Wendelborg til dikt av
Hans Reynold. Tekst og noter.

TIDENS TEGN  1918
Januar   Daglig fra krigen

Februar  Daglig fra krigen
22   50 kilometerrendet.Haug Drammen nr.1. paa 4 timer 6 min.
Thorleif Haug bestemand, (Tegning)

Mars    Daglig fra krigen
03  A/S Solberg Spinderi.Generalforsamling avholdes paa 100 aars dagen.
( Annonse)
09  Nye digte   Herman Wildenvey
09  Jeekarien marssi.Den hvite gardes stridssang.tekst og noter
16  Nye arbeider av Wildenvey.Hilsen fra Middelfart.  Foto
17  En «underjordisk» halling fra 1695.
23  Visemotiv    Herman Wildenvey

April    Daglig fra krigen
06  April 1818 –  A.O.Vinje 6 April 1918
06  A.O.Vinje som lærer i Mandal
13  «Aukrusten»  Springleik fra Ottadalen
20  Illybes bedrøvede sang  Herman Wildenvey
28  I kirken.- Dikt av Helga Bekker,musik av Kristian Wendelborg med
tekst og noter

TIDENS TEGN  1918
Mai       Daglig fra krigen
08  Nore kraftanlægs utbygning og Numedalsbanen
09  Kirken.En ny melodi av Wendelborg til digt av Helga Bekker
10  Peder Lobben 60 aar i dag
12  Millionbrand i Fredrikstad  70 huser nedbrendte
13  Branden i Fredrikstad
19  Valdris – visa.Hvorledes sangen oprindelig lød
21  Numedalsbanen.Jernbanelinjen Kongsberg – Nore

Juni       Daglig fra krigen
22  Tre gange mødt av Herman Wildenvey
22  Sankt Hans.Musik av Kristian Wendelborg.Tekst Helga Bekker. Med.noter

Juli      Daglig fra krigen
03  Til hr.Wildenvey og andre østlendinger.
04  En hilsen til 4 juli. 15 Wisconsin regiment med norske frivillige.
Regimentchef Hans Christian Hegg.Musik av Kristian Wendelborg noter og tekst
14  Fra Hytten  av Herman Wildenvey
27  Sommernat av Herman Wildenvey

August   Daglig fra krigen
04  En gammel brudemarsj fra Skjaak,efter spillemanden Jakob Lom
09  Forbud og drik med tegning ____
10  Litteratur.For faa norske salmer i den nye salmebok.Musik av Kristian
Wendelborg.Tekst av Bjørnstjerne Bjørnsen med noter
11  Nordfjord.Folkemusik og kunstmusik.Betraktninger i Nordfjord av
O.M.Sandvik med noter

September   Daglig fra krigen
01  Vor Gudstjeneste mere norsk av organist Kristian Wendelborg. Salme
av Henrik Wergeland. Tekst og noter
07  Av kjærlighetens koran. To nye digt av Herman Wildenvey.
1 Brevet.  2 Alle veie bort fra dig

Oktober   Daglig fra krigen
01  » Møllargutten» Hans slaatter skal gis ut
06  En gjenfødelse av vor salmesang,av nyere norske komponister
Av organist Kristian Wendelborg.Noter og tekst.
09  Peder Springer paa farten igjen.Han oprerer i Smaalenene.
12  Salme i sygdoms tid (Folkevisetone)
21  Er vore folkemelodier orginale  ?

 

TIDENS TEGN  1918
November   Daglig fra krigen
10  Engammel fajansefabrik som er blit utgravet
12  Verdenskrigen sluttet i gaar formiddag klokken 11
13  Seiersjubiel i de alliertes lande
30  Carl XIIs – død.Et 200 aars minde idag Med tegninger

December
02  Kronprins Olav konfirmasjon.
05  En sand pottemaker Bjorheims keramikutstilling
07  Gammelt porselæn.Utstilling
14  Norge og fredsforhandlingene
15  Salomos høisang. av Chr.Skredsvig
23  Drammen negtes for anden gang at skaffe sig kraftkilde
24  Juletid.Musik Kristian Wendelborg.Tekst og noter

TIDENS TEGN  1919

Januar
03  Lørdagsavisen.Kanarifuglen av Mons Lie
04  Vintersonetter  av Herman Wildenvey
07  Sørlandsbanen ferdig til Hjuksebø næste aar,De nye stationer Kongsberg
og Meheia
07  Peder Springer fakket igjen.Han gir sig ut for kreaturhandler
08  Peder Springer fengslet
14  Den vidløftige Peder Springer.Han har 42 uegte barn at underholde
15  Peder Springer og hans 42 barn.Med tegning og dikt
18  Ungdoms legende. I tre dikt av Herman Wildenvey
18  Tre gaader Dikt av Hanna Winsnes
27  En spillemand som faar sin bauta.Loms – Jakob
30  Ingen indvandring til Amerika de kommende fire aar

Februar
01  Sangeren av Herman Wildenvey
03  Tranbergrendet.Thorleif Haug vinder kongepokalen
09  Slik skal fajanse se ut !
09  Travselskapets vintermøte i Drammen.  Foto
09  Morsdag.Musik av Kristian Wendelborg.Tekst Helga Bekker
10  Travløperne i Drammen
12  Herman Wildenvey.Dikt av Christian Skredsvig
14  Norges Goya.Rokokomaler -Fajanse
15  Hester med tegninger av Erik Werenskiold med flere
16  Studentersang av Alf Sinding Larsen
17  Travløpene i Drammen.Resultater
28  Holmenkolrendenes første dag.Th.Haug Drammen seiret

TIDENS TEGN 1919
Mars
03  Holmenkolrendene Th.Haug best
04  Holmenkoldagen Th.Haug konkurrerer om kongepokalen
09  Eg er glad i live.Av Oscar Braaten
11  Verdens gildeste Hallingkast.Olav Thorshaug fra Gol
16  Kunstnerkarnevalet. Nevnt Herman Wildenveys prolog
16  Utenfor loven.Karnevalsprolog  1919. Av Herman Wildenvey
23  En liten vaardrøm. J.Falkberget. (Dikt)
25  Hans Nilsen Hauge Fængslet.Dikt av Kristen Gundelach
29  A/S Solberg Spinderi.Utbetaling av utbytte (Annonse)
April
06  Ungdoms legende. I tre dikt av Herman Wildenvey
07  Vestfos Cellulosefabrik.Utbetaling av utbytte.(Annonse)
19  Lørdagsavisen.Vore nye liturgiske sange.Kom Jesus Kristus ihu. Tekst og
noter.Kristian Wendelborg
26  «Rønnaug Huse» Rundvals fra Gulbrandsdalen
Mai
03  Stjernen av Herman Wildenvey
08  Haarfagre – ætten. Et 600 – aars minde
23  Til Rolf – Brandt – Rantzau paa hans fødselsdag.Herman Wildenvey
31  Til min by.Dikt av M.B.Landstad
Juni
07  Refuse av Herman Wildenvey
14  Kongsbergfossene utbygges  (2 foto)
25  Forenings – tiden  Et 600 aars minde mellem Norge og Danmark
Juli
04  Folkeavstemning om forbud enstemmig besluttet.(Brennevin)
05  Sommerdagen.Av Herman Wildenvey
05  Dølamarsj.av Paal Kluften. Tekst og noter
09  Sterk kritikk over Hakavikanlægget
19   O,endnu at være. Dikt av Herman Wildenvey
26  Tordenskjølds indtagelse av Marstrand 26 juli 1719
29  Kongens bøn før slaget.Tekst Bjørnstjerne Bjørnsen Musik Kristian
Wendelborg.Tekst og noter
August
07  Kaggefoss ved Modum bad.Dikt av Else Thaulow
16  Fængsling av barselskvinder av sorenskriver O.Sitje
16  Barselskvinder i fængsel
16  Politimester Grundt og barselskvinderne.Tegning og rim

September
04  Høst Dikt av Else Thaulow
06  Lørdagsavisen. .75 aar Skien 05.09 brugseier H.C.Hansen Skien.18 aar
gml.underskrev han kontrakt om leie av møllebruk i Solbergelven
20  Betzy Kjelsbeerg. med portrett tegning.

TIDENS TEGN 1919

Oktober
07  Flertall for forbud. (Alkohol)
08  Stort flertal for forbud
08  Nei – erene
08  200 aarsdagen for Tordenskjolds siste bedrift
15  En ny strykekvartet .1ste violinist O.Holst
18  Lørdagsavisen.» Sjaa sole paa Anaripigg» den yndede Høvringsvise.
Tekst og noter
24  Hundrede krukker og fat som er betalt med 300,000 Kr.Gammel Italiensk og fransk fajanse
25  Kongens elskede av Herman Wildenwey

November
01  «Samson» Fals kognak og keramik
08  Skogtrollet hædrer Kittilsen m/tegning
11  Hans Nilsen Hauges gravstøtte som skrivetavle
15  Norefaldenes utbygning
29  Th.Kittilsen og Jonn Gruland

Descember
04  Numedalsbanen begynder
18  Wildenvey.Ny digtsamling.Hemligheter  (annonse)
20  Lørdagsavisen.Wildenvey.Hemlighet.Boka med kritikk og dikt

TIDENS TEGN  1920
Januar
03  Nytaar Dikt Else Thaulow
24  Lørdagsavisen. «Gykking» og laling fra Solør
29  Fru Kjelsberg hjemme igjen

Februar
02  Knud Merrilds Keramiske utstilling
03  Aapningen av Sørlandsbanens første del.Bredsporet Kristiania Drammen
og Kongsberg – Skien
05  Wildenvey sælger katten i sækken.50.000 for en uskrevet diktsamling.
11  «Gykking» og lalling i Solør
20  Norge seiret i 50km-rendet.Haug nr.1 i Holmenkolrendet. (Foto)
21  Sommerminder 3 digte av Herman Wildenvey. 1) Campanula.
2) Skjærsommernat. 3) Paa vandet.
24  Holmenkoldagen Th.Haug aspirant til kongepokalen.
28  Lørdagsavisen. Ja vi elsker av Herman Wildenvey
TIDENS TEGN  1920
Mars
03  Wildenvey du plagierer. Brev fra Nina Arkina
04  Ja vi elsker.Aapent svar til fru Nina Arkina. fra Herman Wildenvey
06  Lørdagsavisen Wildenvey
09  Wildenvey — Nina Arkina
10  Fra Wildenvey  til fru Arkina
13  Arkina — Wildenvey
16  Wildenvey –Arkina
27  Et ukjent dikt av Vinje
April
03  Ræven og bjørnen.Et eventyr fra Numedal
03  Vaartegn og fuglesang. Tekst – noter
20  April. Dikt av Else Thaulow
Mai
08  Nordmændernes bebyggelse av Nord -Grønland for 1000 aar siden
15  Huldrevalsen fra Valdres
17  Vikstrand Dampsag og Høvleri i Mjøndalen tilsalgs (annonse)
22 En sten som flytter en fos.Styrtet ut i Snarumselven.
22  En hidtil ukjendt norsk koloni i Vendêe
22  Husmandskaar.
25  Sol i haven Dikt av Else Thaulow
29  Norsk Pottemakervirksomhet gjennem tiderne.
Juni
05  Til sæters.Tegning av Chr.Skredsvig
14  Byttinger av Christian Skredsvig
19  Vore gamle landsmænd paa Færøerne
23  St,Hans Dikt av Else Thaulow
Juli’
24  Har nordmænderne gjenopdaget Amerika før Columbus ?
30  Tusenaarsmindet for Haakon den godes fødsel og død
August
12  Forfærdelig dynamiteksplosjon i Drammen i gaar
13  Drammen nye bro
14  Ole Mossefin  (Folkemusiker)
17  Eksplosionen i Drammen
25  Bjørnsons «Brudeslått.»slik som den har været brugt i Vågå
September
01  Kunstindustrimuseets nye ervervelser.Gamelt fajanse
04  Den store eksplosion i Drammen
04  Norsk Musikhistorie
04  De store kvindemøter i Kristiania
08  Peder Springer erklæret for sindsyk
11  Profiler fra kvindemøtet
13  Det internationale kvinderaad
14  Buskerud far ikke utbygget Kongsbergfossen
14  Det internationale kvinderaad

TIDENS TEGN   1920
September
15  Hannibal Schested til Kristiania bymuseeum (Tegning)
17  Barnemord ved Hougsund
18  Over There Amerikabrev fra Rosenkrantz. (Dikt)
21  Var vore vikinger de første som sang flerstemmig  ?
Oktober
12  Svein Hovda.En av de siste kjæmpevisesangere.(Setersdalen)
12  Th.Haug vil delta i vinterens skiløp
14  En vakker porselensutstilling aapnet i gaar
28  Var branden i Vestfossen paasat  ??
November
06  Hvis Numedalsbanen ikke blir bygget’
11  Anlægsarbeidet ved Numedalsbanen
18  Sjømændenes mindetavler i Stortinget. 9 mindetavler over sjømend
drept under krigen
19  Th.Kittilsen om M.F. (Tegning)
20  Dynekilen – Marstrand – Elfsborg. 200 aarsdagen for Tordenskjolds død med  tegninger
20  Tordenskjolds død
20  Hvad Tordenskjolds vaapen betyr
22  Tordenskjoldsdagens festligholdelse i Kristiania
22  Tordenskjoldsdagen i Trondheim
December
04  Trækspil og Trækspilvirituoser
21  Wildenvey. Trold i Ord

TIDENS TEGN  1921
Januar
27  Eidsfosbanen opsier hele sit personale
28  Tønsberg .–Eidsfoss banens vanskeligheter
28  Thorleif Haug ogsaa overlegen iaar
31  En stor jæger Erling Tørisdokken Gol har skudt 14 bjørner
Februar
04  «Lyn»s Jubileumsrend  Haug Nr,1
07  Svensken i Øvre Eiker som vilde gifte sig i sin brors navn
08  «Lyn»s Jubileumsrend.Haug Kongepokalen
14  Haug førstepremie paa Hamar
18  De fire beste i langrendet  50 km.Haug nr 1
22  Holmenkoldag.Haug faar kongepokalen

Mars
21  Norsk skolemuseum
31  Stor brændevinshandel i Hakavik

TIDENS TEGN 1921

April
05  Nore kontra Norge. (Norefallene)
06  Numedalsbanen skal bygges
07  Erling Winsnes lager en ny social økonomisk videnskap
14  Faar vi kvindelige prester ?
19  Nore kraftanlæg
20  Sannheten og Nore
21  Den falske Thaulow som blev «brændt»
30  Manden som har foreviget hele Norges land.Et jubileums-
-interviw med fotograf Wilse
Mai
03  Faldskjærmsprøver ved Horten
07  Napoleonske brudemarsjer i Gulbrandsdalen
21  Hæggen der hjemme av Herman Wildenvey
30  Numedalsbanen

Juni
01  Hos Wildenvey
04  «Fra mit Landmandsliv» Bok av Chr.Skredsvig som aldrig –
er kommet ut.( med tegninger)
14  Omkring Nore
25  Nordens nat. Av Herman Wildenvey.Datert Vila des roses –
– Nice juni  1921
Juli
15  Jonas Lies manuskripter,gave til UB haandskriftsamlingen
29  Kantate ved 900 -aars festen paa Hundorp i dag.Folkemelodi
fra Gulbrandsdalen harmonisert av Kristian Wendelborg

August
10  Herman Wildenvey paa Chat Noir
24  Kul fundet paa Øvre Eiker (Henstad)
26  Alt middelalders sølv i Norge,samlet paa en utstilling. (foto)

September
05  Ole Bulls minde i Amerika

TIDENS TEGN  1921
Oktober
01 Originalmanuskriptet til «Ja vi elsker»
01 Sundeno – visen. Tekst noter
10 Fridtjof Nansen  60 aar
10 Nansen for 25 aar siden
12 Utvandringen de siste 50 aar,kostet landet over 675000 mennesker
18 «Ja vi elsker»Rettelse skrevet av Karoline Bjørnsen. Munchen
14/10 1921
22 Til Norges kvinder !  (Valget)
November
03  Glassene som ikke blev ferdige.(Brugskunst)
05  Noter  til Olavsmessen fundet paa Island. (Noter,tekst)

December
10 Nyt Porsgrunds porselen
13 Manden som skjøt sin søn Haakon Mariniussen Hougsund
14 Familiedramaet i Hougsund,Haakon Mariniussen Skistad-
haugen er død
21 Herman Wildenvey av Carl Nærup. Nedfaldsfrugt m/tegning
21 Drammens Byhistorie
24 Julehynne av Per Reidarsen med noter
27 Julegraut og springleik.Noter fra Gulbrandsdalen

TIDENS TEGN 1922
Januar
03 Herman Wildenwey i Aulaen i morgen
05 Spillmann Iver Storodden  80 aar
05 Wildenwey læser op
14  Hornsrud kastet som formand i Stortingets kommunistgruppe
Februar
11 Fingar – av Chr Skredsvig, med flere tegninger
21 Alle skal faa slegtsnavn.Forslag til ny navnelov
25 Hva den nye navnelov faar at rydde op i
Mars
25 Eiendommelige paraleller i den norske og islandske folkemusik
31 Prøvekjøring av Hakavik kraftanlæg begynner i morgen

 

TIDENS TEGN  1922
April
01 Et land for bær og bjørn.Bør vi ikke sikre os nationalparker.
11  Aeroplanet som skal kunne stige ret tilveirs
15 Hellig Olavs skrin
15 Tegning av Hellig Olavs skrin
22 Kua hass Jeremias med tegning av Christian Skredsvig
26 Ny husmandslov fremsat i statsraad i gaar,Indløsningsret efter 30 aar – Avløsning av arbeidspligt
27 Husmandsvæsenets avvikling.
29 Det nye sølvfund ved Kongsberg,Det største siden 1860 aarene
Mai
04 Christian Kroghs porttræt av kapelmester Johan Halvorsen
05 Norske kvinder til Holland. (Betzy Kjeldsberg)
05 Valse Lyriqve for piano og salongorkester  (Noter)
11 Hakavik Drammensbanens kraftkilde, Med foto
Juni
01 Marinens Flyvevæsen 10 aars jubileum. 1 juni 1912 . 1 juni 1922  med flere foto
24 St.Hans av Per Reidarson med noter
Juli
01 Sankthansbrev til Christian Skredsvig fra Herman Wildenvey.
Datert Paris 22 juni 1922   (Dikt)
01 Sølvbryllupet paa Blekøen for 50 aar siden- Et utrykt digt
av Bjørnson
03 English`n hennar Gudrun Slette.Folkemusik av Paal Kluften
med noter
11 Norsk og fremmed felemusik
13 Hvor langt er Noreanlægget kommet ?
15 Sandhete om samarbeidet mellem Jonas Lie og Frue.Av E.Lie
22 Ransmanden fra Drammen tilstaar (Arthur Kvistad) med foto
29 En tone fra Olav den helliges tid.Før slaget paa Stikkelstad,
Med noter
August
03 Ingen ordning av Mjøndalen celluloses certifikater
09 Advokat Dunker om sit forsvar for Marcus Thrane og de andre arbeiderlederene.
26  Mjøndalens cellulosefabrik.Ordning med tømmerkreditorene
31 Det store kvindemøtet i Haugsund  m/Betzy Kjeldsberg

TIDENS TEGN 1922
September
02  Omkring modellerne i Jonas Lies digtning
02 Nyfundne dokumenter om hekseprocessene, m/tegninger
08 Herman Wildenwey syk.Et besøk paa hospitalet i Berlin.
12 Det store kvindemøte i Haugesund,Betzy Kjelsberg holdt
aapningstalen
14 En ordning for Mjøndalens cellulosefabrik ?
15 Kvindemøtet i Haugesund
oktober
14 Den nye husmandslov
25 80 aar Bryggerieier Ellef Ringnes m/foto
28  Schwarzwaldvers  ved Herman Wildenvey
November
06 Om fire aar kan Nore levere 100,000 Kw. Tegninger, kart
10 Christian Skredsvig som dramatisk forfatter
16 Da Chr.Skredsvig blev bortvist fra Vestbanestationen
28 75 aar lærer A.M.Knudsen i Hougsund.Kom til Ø.Eiker 1887
30 Ordning av jernbane og broforholdene i Drammen
Desember
12 Lærerinden som sultestreiket.Eiker (fru Halvorsen)
16 Litt om Kristianiasangen.Tekst,noter
20 Ola Mosafinn
23 Flyvning uten motor

TIDENS TEGN 1923
Januar
02 Uhyggelig brand i Vestfossen i Anders Kolbergs laave
19 Vesfos cellulosefabrik mot forskandidat Oscar Heiberg
Februar
02 Knute Nelson,ved hans Norgesbesøk i 1839.Dikt av Per Sivle
07 En utstilling av gammel norsk fajansce.Skriver vore gamle blaa
fajance sig fra Drammen
07 Bjørnsonsfondets utlodning
14 Bedrageriene ved Vestfos cellulosefabrik
22 Skilsmissesspørsmaalet endnu engang
23 Haug vandt 50 km.overlegent
23 Vinoren sølvgruber under auksjon
24 Min skygge av Herman Wildenvey

TIDENS TEGN 1923
Mars
01 Et intressant foredrag om motorløs flyvning
09 Flyvning uten motor for første gang i Skandinavien
10 Den første flyvning uten motor i Skandinavien m/foto
10 Glideflyvning i Norge
10 Den gamle broncefløy fra Modum til universitetet
|         12 Thorleif Haug seierherre i Nydalsrendet
16 Vikkolrendet 1923 (annonse)
17 Tidligere forsøk paa glideflugt i Norge
24 To indlæg om flyvning uten motor
26 Vikkolrendet Resultater
31 De uhyggelige drapssaker i Numedal

April
05  Landets idrætsmænd bør selv bekoste deltagelsen i
de olympiske leker
18  Atter en brand i Buskerud.Gaarden Berget i Mjøndalen
21  Stemmeretten feireer jubileeum 25 aar sideen almindelig
stemmerett for mænd
21  Modum Helseheim nedbrend  Foto
21 Druknet i Drammenselven.6 aar gml.gutt fra Hokksund
25 Vil man kunne gjendfinde Hellig Olavs grav ?
30 Johan Halvorsens  første symfoni  Foto
Mai
04 Kongsbergs 300 aars jubileum.Da den førsste sølvklump
blev fundet.
15 Har vi ikke raad til at drive Kongsberg sølvverk ?
15 Norsk fajanseutstilling til Gøteborg
17 Kampen mot utvandringen
17 Paa Eidsvold 17 mai 1864 Dikt av Bjørnstjerne Bjørnsen
19 En fuldstendig plan for Østlandets kraftforsyning
Juni
07 Den mærkelige fløterstreik i Drammensvasdraget
08 Stor brand ved Drammen  Rødskog bruk
22 Kongsberg Sølvverk i 300 aar med sang fra 1723
22 Utvandringen til USA i fuld gang igjen
27  Prolog ved Kongsberg sølvverks 300 aars jubileum av
Ragnvald Støren

TIDENS TEGN 1923
Juli
03 Charles Millevoye  av Herman Wildenvey
06 Fryktelig jernbaneuykke i gaar.Jarlsbergtoget veltet ved
Drammen.
07 Litt om teater i Eggedal av Chr.Skredsvig.
07 Jernbaneulykken ved Drammen
09  Jernbaneulykken ved Drammen
09 Hvem var Mathias Mathiassen ? fra N.Eiker omkom i
jernbaneulykken
10 Utvandring og geografi
16 Forgrundsskikkelser i Islands musikliv
16 Husmandsinstitionens avskaffelse
August
04 Slegten Sverdrup
04 Et museum for Kongsberg og Numedal ?  I den gamle
smeltehytte
18 Er altertavlen i Sell kirke laget efter en gammel Springleik
20 Saa stille en nat av Herman Wildenvey
21 Wildenvey har en god ide.Han laver en sommeraften den 25
22  Fløterkonfligten i Drammens vasdraget
September
06  Gerhard Munthe har laget en ilustrert folkevisesamling
13 Et mindesmerke paa Hans Nilsen Hauges fødested.
Korset som skal reises

Oktober
01 Bingens meieri  (annonse)
03 Femten – øringer.Faar vi kantede eller runde med hul i ?
03 Auktion over skog i Ø.Eiker. Stenseth og Myhre
11 Hvad foregaar i Syd Tyskland,med tegning av Adolf Hitler
11 Hokksund (annonse) div næringsvirksomhet
12 Kongsbergs 300 aars jubileum
13 Flyvningen i videnskapens tjeneste
13 Værdensrekord i længdeflyvning uten motor
18 Kommuner som ødelegger sine skoger.Ø.Eikers skogkjøp.
Myhre og Stenseth
22 En festkonsert i aften.Johan Halvorsen
22 » Svæveflyvning»
26 Skal arbeidet paa Nore stanses næste høst  ?

TIDENS TEGN  1923
Oktober
26 Skuespillerenes dag.Wildenvey paa alle teatre.
26 Krogstad Cellulose har kjøpt 80 000 kubikmeter
31 Husmandsloven skal fremmes
November
06 Elektrisk drift av jernbanen Drammen Kongsberg.Blir Hakavik
kraften for dyr ?
07 Norgesmester paa langeleik. Valdresspillemanden Brennaa
forteller om sine gamle slaatter.
10 Ludendorff og Hitler tat til fange av riksvernet.
10 Hitler er flygtet
12 Fare for nye kupforsøk i Bayern til fordel for Hitler
13 Hitler blev i gaar arrestert
13 Atter brand paa Killingrud gods
14 Lundendorff og Hitler anklages for høyforederi.
17 Nore færdi i 1928
24 Brand paa Holmen Hellefoss
27 Husmandsloven for anden gang.
Desember
01 Husmandsloven
03 Husmandsloven
04 Falder husmandsloven
04 Færøyene.Folketone av Anders Hovden
05 Husmandsloven blir i dag færdig.
06 Husmandsloven oversendt lagtinget.
07 Husmandsloven
11 Husmandsloven vedtatt
11 To mand dræpt av toget ved  Darbu og Lørenskog
12 Wildenvey av Carl Nærup (foto og dikt) Edorkestret.Gyldendal.
14 Ingen ny husmandlov før valgene
18 Det blir ingen ny husmandslov
22 I dag igjen Nyt oplag av Wildenwey. Ildorkesteret  (annonse)
22 Tempus fugit av Herman Wildenvey
27 Til Hermann Wildenvey.Dikt av Fredrik Ramm
29 Tater – Terror. Christian Skredsvig.
31 Noreg er som ei fela.Dikt av Olav Gulvaag

TIDENS TEGN 1924
Januar
11 Husmandsloven i plenum.
14 Forsøk paa Horten med at slippe torpedoer fra flyvemaskiner.
19 Til Chamonix  (tegning av Th.Haug
21 Christian Skredsvig død,minneord med bilder.
22 Christian Skredsvigs dødsannonse
24 Oslo dikt av M.B.Landstad
26 Christian Skredsvig. Tegning av H.Kruuse
26 Kostholdet i Norge før i tiden.
29 Christian Skredsvigs begravelse (Foto)
31 Norske seire i 50 km. Chamonix Th.Haug nr 1
Februar
01 Christian Skredsvigs begravelse av Bernhard Folkestad  med
tegning
04 Vikollrendet (Resultater)
05 Norge beste nation i Chamonix.
08 Hitler processen
14 En ny impressarie.Fru Gisken Wildenvey
26 Hitlerprocessen begynder i dag i Munchen
Mars
01 Mindeutstilling av Christian Skredsvigs arbeider
03 Skredsvigutstillingen
04 Christian Skredsvig av Pola Gauguin
06 100 – aarsdagen for Hans Nielsen Hauges død,av sogneprest
Peder Christensen
08 Christian Skredsvig og hans bøker av Bernhard Folkestad m/foto.
12 60 aarsdagen og den nye symfoni.(Johan Halvorsen)
15 I dag fyller Johan Halvorsen 60 aar
17 Johan Halvorsen Festkonserten
17 Wildenveys anden aften
21 Musikkforeningens Johan Halvorsens konsert
27 N.Eiker kommune søker forgjæves at faa anbragt et laan
paa 100,000 kroner
29 Hans Nielsen Hauge  100 aars dagen for hans død av
professor  Sigmund Mowinchel. (Flere foto)
29 Da Hans Nielsens Hauges forældre blev forlovet.Et gammelt
frierbrev.
31 Festligheterne til Hans Nielsen Hauges minde

TIDENS TEGN 1924
April
19 Mit fædreland av M.B.Landstad
26  Vil Hakavik bli en god forretning  ?
30 Det rædselsfulde mord ved Drammen.(mordet i Lier)
Mai
02 Kongsberg 300 aar i dag m/tegninger
02 Hakavik Kraftanlæg
02 Kongsberg pyntet sig til 300 aars jubileet
02 Kan Kongsberg bli turistby ?
03 Kongsberg feirer sit jubileum i al enkelhet
03 Mordet i Lier Den drepte Martha Halvorsen
03 Sang for Kongsberg av hyttemester berginginiør
R.Støren  Tekst og noter
03 Sølvfløyten Et gammelt sagn fra Telemarken av L.Br.
05 60 aar Mons Lie m/tegning
05 Mons Lie 60 aar av Einar Lunde
06 Hakavik Kraftanæg
07 En glass- samling
08 Johan Halvorsen
08 Lier mordet.Anders skrede skal mentalundersøkes
10 Hvad utgravningerne i Drammen har bragt for dagen Hans
Bruuns fajansefabrik (flere foto)
17 Vor frihetsdag.Dikt av  M.B.Landstad
17 Som en der kommer fra fest. Av Herman Wildenvey
19 Hakavik Kraftanlæg
24 Naar kvinder fra 36 land sætter hinanden stevne.Møte i
Kjøbenhavn med fru Kjeldsberg
26 Hakavik kraftanlæg

Juni
04 Hakavik kraftanlæg
04 De nyopdagede fajanser fra den gamle Drammensfabrik.
Utstilling paa Folkemuseet
07 Pinse-fest Dikt av M.B.Landstad
07 Drammen spikerværk brændt

         TIDENS TEGN 1924
Juli
01 Kristiania omdøpes til Oslo fra 01.01 1925

TIDENS TEGN  1924
Juli
01 Den nye jernbanebro over Drammenselven ferdig om 3 aar.
(Svingbar.)
03 Kromprins Olavs myndighetsdag
16 Telegram til Carl Nærups 60 aars dag. Herman Wildenvey
29 Olav den helliges bøn.Tekst noter
August
09 Guld av Herman Wildenvey.Fra Fredriksværn august 1924
16 Det var duft    Av Herman Wildenvey      »           »          »
25 En bauta over Hans Nilsen Hauge avsløres
28 Wildenveys  lyrikeraften (Aulaen)
September
04 Bjørnstjerne Bjørnson
13 Det længe jubilerende Kongsberg (Tegninger)
16 Kongsbergutstillingen
23 Miltbrand paa N.Eiker
29 Odd og Mjøndalen skal spille om fotballmesterskapet Med
foto Mjøndalens idrettsforening
Oktober
04 Kittilsenutstillingen hos Blomqvist
11 Olaf Bull av Herman Wildenvey
11 Norges største industri (Kumelk)
13 Odd blev atter norgesmestre,slo Mjøndalen
14 Drammens skibet Sagatind bragt ind til New York med 43000
kasser sprit
November
07 Nedre Eiker prestegaard nedbrændte i gaar. Med foto
08 Kongsberg middelskole 100 aar  Tegning
24 Hans Nilsen Hauges fængsel paa Folkemuseet. Med foto.
Desember
03 Er det fare for at Labrofos skal forsvinde
13 Halvorsen indvalgt i kungliga Musikaliska Akademien.
15 Kringkastingen begynder i dag
19 Hokksund paa gyngende grund.Jernbanens fyllinger.Foto
20 Revolverslag ved Eidsfoss.Indbrudd i Vestfossen handelslag
23 Jakten paa revolverbandittene fra Eidsfos maa opgis foreløbig
24 Jeg vet en kveld.Dikt av M.B.Landstad

TIDENS TEGN 1924
Desember
31 Revolverattentat i Mjøndalen
31 Revolverbanditterne fra Eidsfos arrestert ?

TIDENS TEGN 1925
Januar
02 Da Oslo fik sit navn igjen
09 Revolverbandittene fra Eidsfos
14 Thorleif Haug til Nordpolen ?
14 Hvorledes arbeiderene ved Krogstad Cellulosefabrik faar tiden til at gaa.
17 Krogstadarbeiderene blev dømt
24 Koncession nektet paa salg av Centralbankens store skoger i Eiker
27 Brand i Mjøndalens galogefabrik
Februar
Mars
13 Minnesota indbyr kongen,regjering og storting til 100 aars
festen i Amerika.
17 En statue av oberst Heg skal avsløres i Lier
21 Et ukjendt dikt av Aasmund Vinje
24 Styg brand i Hakavik,(Holtungen)
28 De nye koraler.Eg veit i himmelrik ei borg
28 Nordmandsforbundet indleder jubilæums festeligheterne i USA
31 Edward Grigg.Melodi av Edward Grigg
31 Stort mandefald ved Vikkolrendet

April
01 Husmødrenes store  landsmøte. (Konnerudkollen)
02 Husmødrenes store landsmøte paa Konnerudkollen
03 Husmødrenes landsmøte slutter i dag
22 Hvor Hans Nielsen Hauge sat i fængsel
22 Den norsk-amerikanske 100-aarsfest
25 April av Herman Wildenvey
30 En grøn ballade til Thøger Larsens 50 aars dag. Av Herman Wildenvey
Mai
09 Et engelsk vers om skiløpning i Norge
14 Fem smaa hvitveis.Dikt av Magny Landstad
14 Fru Skredsvigs hus i Eggedal bortleies for sommeren.Annonse

TIDENS TEGN 1925

Mai   16 Fajansemaler Louis Messner 80 aar
16 Men Ørnen sitter og lytter.Dikt av M.B.Landstad.Dateret
Furukollen Kongsberg mai 1925
23 Arabisk nat.Ali Kaba til frk.Saba av Herman Wildenvey
Juni
08 Hundrede-aarsfestligheterne i Amerika Straalende begyndelse
08 En vakker hilsen til Norge fra den amerikanske minister
10 En stor dag for nordmænderne i Amerika
13 En kantate om nordmænderne i Amerika
13 Mit liv av Herman Wildenvey
22 Den norsk-amerikanske uke aapnes
23 Norsk-amerikanerne fik en enestaaende mottagelse i Oslo.
24 Stortingspræsident Lykke hilser gjesterne og Amerika
25 En storslagen og skjelden høitidlighet i Lier.Monumentet over
oberst Hegg
27 Et billede av Herman Wildenvey
30 Christian Michelsen in memoriam av Herman Wildenvey
Juli
01 Etter hundreaarsfesten
04 To Lincoln Ellsworth a sonnet. Av Herman Wildenvey
04 Fugl som steg av vandet.(Roald Amundsen) av M.B.Landstad
15 De norske tegleværker har hat et vansklig aar.
22 Brand Ø.Eiker.Uthusene paa Saasen
27 Rødskog sagbruk og høvleri nedbrændt
28 Branden paa Rødskog
August
08 Sommerkveld av Herman Wildenvey
10 En falsk Wildenvey,og en graakvalt ekte
15 Skysskaren Dikt av O.B.
22 Per Sivle i «Putten»
22 Gammel glas.Hauffs samlinger.Foto bla.Nøstetangen glas
27 De ondartede optøier ved Mjøndalen Gummivarefab.fortsetter
September
01 Wildenvey.Dikteraften
03 Optøierne i Mjøndalen
11 Likfund i  Drammen 23 aar gml.fra Solbergelven
12 Sang for Oslo.Ord av M.B.Landstad.Toner Reidar Thommesen  med noter

TIDENS TEGN 1925
September
22 Bør bakervarer denatureres ?  Vise
26 Stor brand paa Krogstad gaard N.Eiker
30 Prolog ved Norske kvinders nationalraads landsmøte.
30 Kvindemøte i Drammen var igaar overmaate bevæget.
Fru Kjeldsberg dirigerer.
Oktober
02 Fra kvindemøte i Drammen
03  Kvindemøtet avsluttes
24 Carl Anton Bjerknes 1825 – 1925
24 Bondekona Dikt av Per Nørstebø
29 Norsk -amerikansk historielag stiftet i USA
31 Mjøndalens Galoscher (annonse)
November
02 M.B.Landstads visebok i ny utgave
07 Kraftanlægget ved Nore begynner å anta fast form
12 Wildenveys nye digtsamling med digt
17 Overkjørt av toget Mjøndalen st. Fjøskontrolør Emil Staalstøl
fra Farsund

1926
Januar
05 » Fram» vil ikke tegne brandforsikringer paa Eker.
16 Kongsberginteriøret fra Christian den 4 des tid i Lyngdal kirke.
20 Sammenkomst i Norske Kvinders Nationalraad i gaar (med
Fru Kjelsberg)
21 Blir de mange mystiske brande paa N.Eiker opklaret ?
28 Drukningsulykke i Fiskum
29 Vikkolrendet 1926 (Annonse)
Februar
16 Blir jernbanen Tønsberg . Eidsfosnedlagt ?
20 Overfaldet paa bankkasserer Fjerdingstad i Hokksund
Mars
04 Wildenvey som dramatiker
09 Et efterspil efter brandefterforskningen paa N.Eiker
10 Kongsberg sølvverks usikre fremtid
17 Skal vi faa folkevisestevner ?
18 Hos Herman Wildenvey av Emil Bønnelycke med dikt og foto
27 Hvor er de 12 apostler fra Kongsberg kirke
29 Ung mand forsvundet efter fest i Hokksund .Yngvar Kolberg

TIDENS TEGN 1926
April
15 Wildenvey fik blodstyrtning.  Fredrikshald 14 april
19 Herman Wildenvey Fremdeles syk
Mai
08 Herman Wildenvey.Dikt av Knut Gimnæs
17 Hilsen til 17 mai. Av M.B.Landstad
21 Fru Kjelsberg viceformand i Det internationale kvinderaad
24 Norsk Lere
Juni
03 Auktion over teglverk. (Dahler) annonse
19 Wildenvey 40 aar i morgen
19 Likfundet i Eikervandet.Svensk arbeider Alfred Andersen fra
Torp i Sverige
Juli
01 Norskehavet.Dikt av Jonas Lie
02 De prekære fløtningsforhold i Drammensvassdraget
12 En vakker gammel firertur efter Jehans Slåstugun i Skåbu.Noter
16 Fra Modum bad  F.G.Gade
27 Nordmænderne i Canada samles.
31 Til venner og beundrere av Wildenveys diktning

August
02 Mindehallens alterinskription av Herman Wildenvey
02 Sperilbanen aapnes lørdag
04 Stor brand i Vestfossen Røverborgen.Smed Tollefsens gaard
12 Hus til Herman Wildenvey. (indsamling)
18 Elektrificeringen av Drammen  – Kongsbergbanen ophører
19 Salmedikteren M.B.Landstad faar sit monument
24 Oprørende morddrama ved Hen søndag.(Lendsmansmordrene)
25 Dobbeltmordet ved Hen . vel det raaeste i vor kriminalhistorie.
25 Morderene fra Hen snart knepet
26 Dobbeltmordet ved Hen
26 Aaldes og Solumsmoen begraves lørdag
28 Er det paa det rene hvem dobbeltmorderene fra Hen er?
30 De myrdede lensmænd begraves (foto)
30 Fra den gripende høitidelighet paa Hønefoss
30 Jakten efter dobbeltmorderen uten resultat
31 Endnu intet sikkert spor efter dobbeltmorderene

 

TIDENS TEGN  1926
September
01 Herman Wildenvey aften
07 Morderjakten fremdeles resultatløs
09 Man er nu paa godt spor efter de to mistænkte i Odalen.
10 Morderene er atter som sunket i jorden
13 Møllestene (annonse)
15 Eftersøkelsen efter morderene under central ledelse
15 Lensmandsmorderene opholdt sig i Vestfossen før mordene
23 Nyt spor efter lensmandsmorderene ?
Oktober
01 Sophus Aars – 85 aar (portrett tegning)
08 Er lensmandsmorderene i Sverige  ?
23 Har Svenson berøvet sig selv livet ?
23 Lensmandsmorder Madsen arrestert i Aremark.Svensson undkom.
23 Wildenvey (prosa i utvalg)
25 Var det Svensson som dræpte begge lensmænd ?
28 Madsen skjøt 3 skudd,men vet ikke om han traf.
29 Betzy Kjelsberg – festen
November
01 Betzy Kjelsberg 60 aar  (foto)
01 Betzy Kjelsberg i dikt av Bravo
01 Fru Betzy Kjelsberg i dikt av F.J.
03 Lensmandsmordet blev igaar rekonstruert paa aastedet.Foto
19 Wildenveys nyeste arbeide.Oversatt Poul Geraldys diktsamling.
20 Norsk sølv.Opsikt i utlandet
24 Geraldy . Wildenvey
26 Numedalsbanen aapnes 1 december. Kart og foto
Desember
02 Det første tog paa Numedalsbanen,kjørte i gaar
02 Stort indbrudstyveri i landhandel paa Nedre Eker
08 Lensmandsmorderen Madsen forklarer sig i retten om
dobbeltmordet
09 Lensmand Bratteteig forteller om lensmandsmordet
11 Telemarksvise
14 Du og Jeg av Geraldy ved Wildenvey (annonse)
17 » En ekte Wildenvey» Der falder stjerner.(annonse)
23 Nedre Eker bevilger 150.000 kr til utvandring.
24 Fredsprisen 3die akt.Wildenvey

TIDENS TEGN 1927

Januar
04 Frits Thaulow:En studieutstilling
05 Wildenvey har i al hast forladt Fredriksvern,efter bataljen med
konsul Aagaard
13 Lensmandsmordet for lagmandsrett
15 Nye glas i gammel aand, med dikt
17 Madsen blev idømt livsvarig fængsel,tegning av Sigurd Madsen
26 Natlige hændelser paa Eiker.Belivet fest i Krokstadelven
29 Wildenvey læser op i morgen
31 Wildenveys avskedsaften
31 Vikkolrendet (resultater)
Februar
01   Cellulosearbeider fra Mjøndalen dræpte sin beste ven (tegning
av gaarden Ryg)
03 Lensmandsmordets eftermæle
22 Fortjenestemedalje i sølv.Lærer Løgslie i Mjøndalen
Mars
16 Lensmandsmorderen Madsens anke forkastet av Høiesterett.
18 Smitsom hesteanæmie i Mjøndalen?
April
18 Lærere og lærerinder opsagt i Hokksund
Mai
06 Hitlers stormtropper lager spetakkel i Berlin
07 Atter to brande i Drammensdistriktet,gbr Herman Grinde i
Solbergelven
11 Brandene i Lier og Eikerbygdene skal undersøkes
12 Ildebrasndsepedemien i Buskerud
13 Det første norske helikopeter ferdig
21 Paa slaveri- fra vore fængsler i gamle dage (Akershus)
Juni
04 Fanden i nøtten  (Dikt)
17 Modum bad 70 aar i dag
23 Elektriseringen av jernbanen Drammen -Kongsberg
30 Alvorlig storflom over hele østlandet
Juli
05 Igjen en brand i Ø.Eiker.Uthusene paa Strømbo
09 Sommermorgen i slåttetiden  (dikt)
28 Ny brand paa Eiker.Hos Kristian Hagen

TIDENS TEGN 1927
August
09 Endnu en falsk Thaulow
27 Atter brand paa Ø.Eiker.Vaaningshus eies av en enke som
bodde der sammen med sine barn.
September
02  Wildenveys siste digteraften.
03 Kongen vil høre Wildenvey
03 Den mystiske brand paa nStrømboe paa Eker
12 Vestfoselvens kanalisering vil koste 350.000 kr.
24 Tvisten ved Kjøndalen cellulosefabrik
30 Betzy Kjelsberg er forbauset over Oslo valgstyrets avgjørelse.
Med foto av betzy Kjelsberg.
Oktober
06 Norsk bygningskunst av arkitekt Carl Berner.Foto av¨
Haug kirke
20 De to første aggeregater ved Nore Kraftanlæg .Flere foto
25 Befaring av Numedalsbanen og Nore kraftanlæg (foto)
29 En mand fra Vestfossen arrestert for ildspaasettelse.Hans hus
brendte i 1923.
29 Paa befaring av 168 km nye jernbaner og Nore kraftanleg.Foto
November
09 Stor fest for Wildenvey
11 Til Herman Wildenvey fra Olaf Bull  (Dikt)
12  Festen for Wildenvey
17  Herman Wildenveys samlede digte.
19  Kongen aapner idag Numedalsbanen
21 Sigurd Christiansens nye bok Anmeldt av Sigrid Undset
21 Numedalsbanen aapnedes idag
22 Da Numedalsbanen blev aapnet
Desember
13 Idag Herman Wildenveys samlede digte.Komplet i 3 bind.
17 Europas største turbiner færdigbygget i Norge.En til Nore

TIDENS TEGN 1928
Januar
06 Klagene over kommunelægen i N-Eiker
07 De falske Thaulow billeder
13 Frisinnede Venstre Hr.Hornsrud er nu arbeiderpartiets
presidentkandidat

TIDENS TEGN 1928
Januar
14 Svartekunsten.Bygdemagier i Telemark ca 1650 Tegninger
25 Norges første Arbeiderregjering.med Hornsrud.Foto
27 Den nye regjering ferdig  Foto
28 De to falske Thaulow,ers skjebne
Februar
08 Ministeriet Hornsrud faller i dag
09 Ministeriet Hornsrud nedstemt
11 Hornsruds skatteforslag.
17 Er branden på Stenberg sag og høvleri påsatt ?
20 Stygt overfall på Ø.Eiker,ung mann
Mars
14 Fritz Thaulows efterlatte arbeider selges i Amerika.
16 Peder Springer er ute igjen
24 N.Eikers Aktiebank.Innskyterene får  sine penger
April
25 Nyt gravkapell ved Heggen Kirke Modum
Mai
03 Tønsberg- Eidsfossbanen blev i Stortinget foreslått nedlagt
03 Stor gårdsbrand i Skotselv.Uthusene på Leversby
05 Gamle danser fra Oplandene ca 1850  (noter)
10  Peder Lobben 70 år.Teknisk forfatter. (foto)
16 Flagget Dikt av M.B.Landstad
16 Et monnement over M.B-Landstad ved Sande herredkirke
19 Avsløringen av Landstadmonnumentet. Foto
24  Er de falske Thaulowbilleder laget i Frankfurt a.M
26 Bergen.Dikt av A.O.Vinje
Juni
23  N.Eikers aksjebank
23  Sankt Hans  av M.B.Landstad.  Dikt
Juli
02  Mjøndalen vinner ligaen
07 Da telefonforbindelsen med Amerika blev åpnet
18 Arsenkisfeltene i Mjøndalen meget lovende
25 Kan vi eksportere norsk husflid til Amerika. Flere foto
30 Fortuna Wilkes
August
02 Kollega «NU» Foto av Mæhlum
08 Blandt norske farmere i Kanada
11 Hvor kom norges første innbyggere fra.Funn i Finmark

 

TIDENS TEGN           1928
August
14 Blodig batalje i Fiskum
16 Min elsk til dette land.Av M.B.Landstad
17 Den store brand i våbenfabrikken på Kongsberg
September
05 Forholdene i Canada for norske nykommere
14 En ny langeleik-type
19 Merkelige kommuneregneskaper i Nedre Eiker
26 To store brander i Buskerud.Feriehjem tilh.arbeiderene
ved Fredfoss
29 300 års kirkejubileum i Drammen.Data om de tre kirker på
Bragernes.  Flere tegninger
Oktober
06 Der går et brøl gjennem verden.Skrik av Edvard Munch.
06 En Leiv Eirikssøns –  dag.Minnes våre utvanderede.
09 Da gullgruben i Seljord blev påvist
15 Innvielse til vinteren.Prolog ved forfatterforeningens
festdag lørdag av Herman Wildenvey
19 Heine — Wildenvey i Aulaen
19 Stor brand i Fiskum.Paulegårdene
22  Wildenvey i Aulaen
29 Mjøndalen slog Oslo 1 — 0 på Bislet
31 Brand i Hokksund.Bygg ved Hokksund stasjon.
November
03 Antikviteternes gyllne eventyr
17 Gamle emigranter
23 Wildenveys anno  13
Desember
13 Stor spritrazzia på Nedre Eiker
19 Et vidunderlig dikt.Av Herman Wildenvey
31 Predikeren av Herman Wildenvey

 

TIDENS TEGN 1929
Januar
12 A/S Dahler Tegleverks eiendom på N.Eiker tilsalgs efter
branden ca 100,000 kr.
12 Tegleverk tilsalgs i drammensdistriktet
15 Kromprins Olavs forlovelse med prinsesse Martha av Sverige
24 N.Eiker er fremdeles i store vanskeligheter

TIDENS TEGN 1929
Februar
21 En mann som har gjort meget for laksebestanden Johs Laugerud
Hokksund.Kongens fortjenestemedalje i sølv  (foto)
22 Vikkollrennet  1929 (annonse)
23 USA og emigranterne
Mars
19 Til prinsesse Martha av M.B.Landestad
April
09 Pøbelen slår seg løs i Krokstadelven
17 Norsk åndsliv av Herman Wildenvey
25 Wildenvey
27 Nytt spill av Herman Wildenvey
Mai
04 Det økonomiske livs rytmikk av Herman Wildenvey
16 Slå vakt om flagget av M.B.Landstad
16 Torvslaget 17de mai 1829 – 17de mai 1929
18 På reise.Oversatt av HermanWildenvey
Juni
05 Fru Kjelsberg som president ved arbeidskoferansen i Geneve
19 Norge slo Finland 4 – 0 med «Gubbe»
26 Lensmennenenes årsmøte hedrer Aalde og Solumsmoens minne
Juli
01 Kvik slo Mjøndalen i ligakamp
04 Flyvemaskin styrtet ned ved Hokksund.
10 Flyveulykken i Hokksund skyldtes en forbrytelse
15 Hilsen fra Nesjar til kromprinsparet av Herman Wildenvey
26 Fødselsdag og jubileum.75 Frk Anna Rogstad
29 Atter brand på Nedre Eiker to etasjes villa
August
10 Sjalusi ved Herman Wildenvey
29 Wildenvey i dag
30 Wildenvey og sommerens vers
30 Øvre Eikers kommunelån i A/S Fram av 1915.(annonse)
September
02 Mjøndalen slo Fredrikstad i ligakamp
04 Prolog ved Nasjonalteatrets festforestilling igår av Herman
Wildenvey
13 Ved Hanna Winsnes grav
18 Mjøndalen slo Gjøa 3 – 0

TIDENS TEGN  1929
September
28  Kvinnenes historie fra Camilla Collett til Betzy Kjelsberg
Oktober
05 Mannfolk – Kvinnfolk og elektrisitet med Betzy Kjelsberg
08 Heggen kirke restaurert (flere foto)
15 Drammen får ny prektig museumsbygning. (foto)
November
08  Planer for Drammensutstillingen neste år
22 Mens Frits Thaulow malte
25  Heine — Wildenvey.Sangens bok (annonse)
Desember
03 Gisken Wildenveys nye bok (Bedårene)
03 Erik Werenskiold og Herman Wildenvey bidrar til julelotteriet
10 Heine-Wildenvey Sangens bok.Gjendiktet av Herman Wildenvey
12 En vakker årbok. Drammens museum med Nøstetangen og grøtbolle fra Eiker.
19 Norsk keramikk
24 Nesland kyrkje.Dikt av Magnus Brostrup Landstad,med noter og musikk av Eivind Groven.
31 De aktive skiløperes syn på spesialrennene,m/Thorleif Haug

TIDENS TEGN 1930
Januar
06 Hopprenn i Konerudkollen  (resultater)
Februar
03 Laura av Haldis Moren
11  Støa seiret i Mjøndalen  30 km.Resultater
24 Et hittil ukjent trykk av Hans Nielsen Hauge.(Christlige
Levnetsregler)
Mars
10 Frihetens Bur av Herman Wildenvey.
22 Skal Nedre Eiker få sin kraft fra Oslo ?
April
19 Svartfuglen.Tekst av Theodor Dahl,musikk av Eivind Groven

TIDENS TEGN 1930
Mai
01 Må Kongsberg sølvverk nedlegges  ?
10 Kaktus av Herman Wildenvey
12 Drammensbroens åpning.Jernbanebroen.Flere foto
14 Fridtjof Nansen er død i flere nr.
17 Brandkatastrofe i Bergen 1000 husville
28 Øvre Eikers eldste død.Amund Fossesholm nær 100 år
31 Sommereventyret av Herman Wildenvey
Juni
10 Kromprinsessen har fått en datter
21 Gjøken av Herman Wildenvey
24 Norsk glassindustris hovedverk.Rokokkokronene fra kongsberg
kirke.Nøstetangen (flere foto)
28 Drammen får automatisk telefon
Juli
11 Jubileumsutstillingen i Drammen
11 Hvordan Drammensurstillingen blev til’
11 Buskerud av Herman Wildenvey’
11 Hilsen til Drammen fra Betzy Kjelsberg
12 Drammensutstillingens åpning (flerefoto)
14 Hvor by og fylke møtes.Utstillingsbrev fra Drammen.
25 Funn i Køllinge Kirke på Gotland.Broncefløy fra år 1000
samme type som i Heggen
August
02 Da Aasmund Vinje døde
16 Hr.Hornsruds skrupler
23 Eierinden av Herman Wildenvey
27 Wildenveys oplesning
29 Wildenvey,morsom aften  (annonse)
September
13 Hilsen fra Grønland til Herman Wildenvey av Helge Bangstad
22 Eker papirfabrik stanser
Oktober
04 Sinnsyk mann setter ild på Gulsrud kapell i Modum
05 Store seiere fgor Mjøndalen og Lisleby i går.Mjøndalen slo
Strømsgodset 5 – 0.   (tabell)
10 Stanser også Mjøndalen Cellulosefabrikk  ?
20 Valgets dag Dikt av M.B.Landstad
20 Mjøndalen blev ligamester

TIDENS TEGN 1930
Oktober
25 «Den første norske flyverbok»av kaptein i marinen Hans F.Dons
November
01 Trolldom på Ringerike
01 Fra stuene våre av Johanne Vogt Lie. (Flere foto)
11 Amerika stopper innvandringen på grund av dårlige tider
20 Mannen som satte fyr på Gulsrud kapell erklært sindsyk
21 «Dagens Sang»Wildenveys nye diktsamling,kommer i dag.
24 Wildenveys nye digte
25 All innvandring til USA stoppes
26 Stor brann på Lunde på Ø.Eiker Hus tilh.Anton Mikalsen
29 En diktsamling av Wildenvey  (annonse)
Desember
17 Herman Wildenvey   (annonse)
22 Buskerud skolehjem gjennem 10 år.Landets yngste,ligger i
Bakke sogn i Ø.Eiker .Grunnlegger lagmann Rolfsen (foto)
24  Oslodamer for 30 år siden,med bla.foto av fru Betzy Kjelsberg
29 Bandy.Mjøndalen – Drammens Ballklubb 13– 0

TIDENS TEGN 1931
Januar
05  President Chr.Hornsrud
06  Hornsruds «Nep»
08 Wildenvey på ny landsturne
10 Slaget ved Sedan.Utrykt historisk beretning av Th.Kittelsen
14 Små tournebrev fra Hermand Wildenvey.(Halden)
15 ————————Herman Wildenvey (Fredrikstad)
19 ————————Herman Wildenvey (Sarpsborg)
24 En mønstring av Norsk Tegnekunst,med bla.Bonde Værskjegg
av Th.Kittilsen
27 Små tournebrev fra Herman Wildenvey    (Moss)
28 Hvem er hvem av trollene.Fru Th.Kittilsen tror iallfall at det
ene er falsk.  (foto)
31 Små tournebrev fra Herman Wildenvey   (Horten)
Februar
02 Da Drammen var bergverkenes havneby,med maleri fra over og
underberget på Kongsberg  1695
16 Mjøndalen kretsmester i bandy
20 Lillian Wildenvey.Akademisk ungdom
23 Ny bakkerekord i Vikkollbakken.Birger Ruud hoppet 60 meter

TIDENS TEGN  1931
Februar
24  Diktergasjer til Wildenvey og Øverland  ??
25  Den nye Drammensbro.En times mellemrum mellem siste tog
over den gamle bro,og første over den nye
Mars
07  RISUS SARDONICUS  av Herman Wildenvey
10 Den kunstelskende ordfører på Ø.Eiker.Hans egenmegtige
optreden.
12 Diktergasjene Wildenvey —  Hovden
13 Wildenvey intervjuver Wildenvey
14 Kjenner du det land ? Dikt av M.B.Landstad. Skrevet på
Furukollen pr.Kongsberg
14 Wildenvey i Aulaen  (annonse)
17 Gamlingen som hadde funnet ut at han ikke var far til sin datter.
Eldre mann i Skotselv
21  «Kløver Tromp»
26  Hovden og Wildenvey får diktergasjer
27  Vi av idag.Dikt av Lillian Wildenvey
April
13 Sophus Aars død.(Portrett tegning)
16      »          »   in memorian
17 Lensmannsmorder Madsen hevder sin uskyldighet og ønsker
sin død
20  Peder Springer
21 Lensmannsmorder Madsen har ikke skrevet meddelsen som
blev funnet i leketøysbilen
Mai
01 Dyr av M.B.Landstad. Skrevet på Furukollen Kongsberg
11  Fram slo Mjøndalen
13 Liva Weel kommer av Herman Wildenvey
30 Vi er en slekt som bygger. av M.B.Landstad.
Juni
01 Gammelovnen.Fra Hassel verk
13 Herman Wildenvey skriver om denne penn (annonse)
26 Budeien i Drammen kjent skyldig.Martha Solum tiltalt for
gårdsbrand på Volstad i Haug
29 Voldsom brand i Vestfossen lørdag.Eker Dampsag og høvleri
30 Vårtur til Middelhavet av Herman Wildenvey.

TIDENS TEGN  1931
Juli
August
01 Stor brand på Nedre Eiker,uthusene på gårdbruger Rodens gård
03 Forlovelsesgilde i Krogstadelven
06 Dødsfall.Skoleinspektør J.A.Vik Nedre Eiker,66 år f.i Værran
Nord Trøndelag  (foto)
15 For eller mot nasjonal musikk i radio(folkemusikk)
17 Mons Lie død sønn av Jonas Lie
18 Mons Lie in memorian med tegning av Henrik Sørensen Dat.,
Holmsbu 17.8
22 Et besøk på Hawaiis største sukkerplantasje.Båter fra Drammen
med foto.
25 Wildenvey aften i Aulaen
25 Spansk sol og skygge av Herman Wildenvey
26 Wildenvey i Aulaen
27 Wildenvey ennu en gang
31 Wildenvey i Aulaen  (annonse)
September
05 Skjønnhets -kuren av Gisken Wildenvey
26 Overstrykninger av Herman Wildenvey
28 Norge vant landskampen 2-1 over Sverige.Juve og Gubbe laget
hvert sitt mål. (Foto)
Oktober
05 Mjøndalen — Odd semifinalister
08 Landhandleri på Nedre Eiker brendt,Kjøpm.Lunds forretning
på Solbergmoen
08 Den Norske Marine og nedrustningen av kaptein i marinen
Hans F.Dons
10  Siden av Herman Wildenvey
12 Mjøndalen fortjente seieren.Mjøndalen Fram Larvik 2 – 1
17 Mjøndalen er favoritt
19 Odd blev norgesmestre, Mjøndalen slått 3-1
19 Odd vant igår sitt 11 norgesmesterskap
22  Mons Lie  in memoriam
November
13 Den mystiske forsvinnen i Øvre Eiker .20 år.gml gårdsgutt
23  Østlandet.Dikt av Gunnar Reiss Andersen
24 Herman Wildenveys nye diktsamling.Høstens Lyre(annonse)
24 Protest mot loven om skogværn av skogeierene i Øvre Eiker

 TIDENS TEGN  1931
Desember
02 Wildenvey,Nye dikte
04 «Høstens Lyre»Herman Wildenveys nye diktsamling.(annonse)
11  Tyskland på skilleveien.For Tidens Tegn av Adolf Hitler
13 Borgerlig ordfører i Øvre Eiker
19 Haugianerne i Romsdalen
31  Amerika færden.Folkelivsbillede fra Sætersdal i gamle dager

TIDENS TEGN 1932
Januar
08  Mjøndalen slo Frigg  2 – 1
09  Nordmenn på Grønland.Opdagelser og undersøkelser for 1814
09 Film og radio.Wildenvey skal dømme.(foto)
16  Lørdagsavisen. Berg – Brura av Ingeborg – Refling Hagen.
Februar
05 Film og radio.Herman Wildenveys dom.Charm – konkurransjen
10 Til Wildenvey ! Hvad er charme ?
13  Lørdagsavisen.Herman Wildenvey  (Charme)
Mars
12 HOTEL DIEU. Dikt av Herman Wildenvey
April
15 Har den sinnsyke påpsatt branden i Øvre Eiker.Branden på
Kolbrek (foto av Olav Gevelt)
22 Hvad Nedre Eiker har å kjempe med.Budgettet må ned fra
Kr.728.000 til kr. 500,000.
25 Betzy Kjelsberg i aktivitet på arbeiderkonferansen
26 Gårdsbrand i Fiskum,hos Martin Larsen
Mai
07 God dag ! Dikt Haldis Moren
Juni
02   Melkekrig på Nedre Eiker
13 Mjøndalen slo Lisleby  4 – 2
23  Nicholsen vant i Drammen 3 – 2 over et kombinert Drafn –
Mjøndalen lag
25 Peder Springer er rømt igjen
27  Mr.GIHOOLEY av Herman Wildenvey
28 Per Springer fakket i Asker.
Juli
Ingenting

TIDENS TEGN 1932

August
05 Mjøndalens kalkovner i drift igjen.Stått i to år.
08  Wildenvey skadet ved bilulykke i går 400 m.fra Herman
Wildenveys hjem
12 Blir Hitler rikskansler
22 Salget av Mjøndalens Gummivarefabrikk
29 Wildenvey  intervjuver Wildenvey
31 Wildenvey i Aulaen
September
03 Lørdagsavisen          EKSAMEN av Herman Wildenvey
10  80 år siden Ole Bull kom til Oleana med fantastiske planer.
14 Gårdsbrand på Ø.Eiker.Hovedbygning og stabbur på gården
Sønju.Eier Erik Østerud

Oktober   Ingen ting

November
10 Wildenvey feirer 25 års jubileum som dikter  (foto)
29 Herman Wildenveys nye bok idag.PÅ VILLE VEIER (annonse)
Desember
03 Da Wildenvey blev reddet fra «NORGES» forlis.
21 Wildenveys nye bok.En litterær begivenhet av første rang.
(På ville veier, annonse)
TIDENS TEGN 1933
1 kvartal mangler
April
04 Dramatisk brand i Vestfossen.Huset eies af cellulosearb ved
navn Leander
07 Ung pike forsvunnet fra Neder Eiker i 16 års aldren
27 Underslaget i Nedre Eiker Trygdekasse
Mai
05 Stort hjemmebrenneri avslørt i Hokksund.Kokekarene rummet
400 liter
08 Mjøndalen vant litt uretfærdig over Lyn
10 Ny bro i Drammen til 2 mill.kr.
11 To forsvunne menn og en tom drivende båt i Nedre Eiker
Nils Pedersen 40 år og Herman Paulsen
15 Olav Kringen om Hornsrud og litt av hvert
27 Buskerud Tenniskrets stiftet. (Hokksund og Nedre Eiker

TIDENS TEGN  1933
Juni
03  Mjøndalen slo Drafn 8 – 0
12  Mjøndalen befestet sin lederstilling.Stor seier over Hardy
Drammen, med tabell
Juli
05 En laks på  34 kg tatt ved Hellkefoss
August
19 Lørdagsavisen.Dagtoget Oslo-Arendal -Kristiansand.,Befaring av Sørlandsbanen m/flere foto
22 Guds grønne enger av Herman Wildenvey
23 Melkekrigen i Mjøndalen har raset i et år
25 Melkekrigen i Mjøndalen
26 Melkekrigen i Mjøndalen av gbr.Chr.Aubert
29 Eidsvold av Haakon Lie
September
02 Lørdagsavisen.Hun som venter av Herman Wildenvey
18 Mjøndalen og Lyn favoritter til fotballmesterskapet
Mjøndalen – Uredd 5 -0
Oktober
02 Week – end. Vers med Wildenvey
02 Mjøndalen vant lett over Drafn 5-2  (Foto)
09 Jonas Lie -jubileet
10 Kirkejubileum.Bakke Kirke 50 år
16 Mjøndalen blev norgesmestere. Mjøndalen -Viking 3 – 1 (Foto)
19 Thaulow på verdensutstillingen i Paris 1900
23 Landslagskandidatene i svak form.Foto av «Gubbe»
28 Kveld på Ekeberg og sagn fra Valdres
November
02 Jonas Lie Festen i Aulaen
06 Ved Jonas Lies hundreårs-jubileum
06 I anledning Jonas Lies 100 -års dag.(Flere foto)
07 En vellykket minnehøytidlighet for Jonas Lie i Aulaen
07 Kromprinsen hylder Jonas Lie
07 Jonas Lie på Folkemuseet
Desember
04 Vårt folkematriell av sorenskriver Sitje
12 Edvard Munch 70 år i dag  (Foto)
12  Tilbringer sin 70 års dag i Vågå
12 Europa hylde Edvard Munch
13 Edvard Munch Storkors av Sankt Olav

TIDENS TEGN 1934
Januar
13 Ibsen – Apoteker
15 Mjøndalen og Stabekk leder bandyligaen
Februar
01 Eidsvold Søilen ferdig moddellet.Mangler penger til hugningen
09 Ingelsrud vant vikkollrendets 30 km.
12 Av min Manhattendagbok.New -York brev fra Herman
Wildenvey
22 Nedre Eiker i Buskerud innstiller betalingene
Mars
07 Nasjonal Samlings nye program
15 Johan Halvorsen 70 år,med maleri av Christian Krogh
26 Morsomt lystspill.Kjøbenhavnerbrev fra Gisken Wildenvey
26 Store navn i Vikkollen  (flere foto)
April
Mai
03 Toten og Mjøndalen kjøper kubb for 375,000 kr.i Sverige og
Kongsvinger
14 Drammen spiller jevnt med Mjøndalen
16  Mjøndalen til Oslo 17 mai
Juni
01 Mjøndalen cellulosefabrik herjet av brand
05 Mjøndalen slår Hardy  4 – 2
Juli
02 Karoline Bjørnsons fødested i Haugesund
03   Karoline Bjørnsons bisettelse  (med foto)
04 Karoline Bjørnsons båre blir senket i Bjørnsons grav
07 Sannheten om Tyskland
09 Sannheten  om Tyskland
09 Fire mystiske ildebrande i Drammen.Ø-Eiker hos Martinius
Sandbek
10 Herman Wildenvey på hjemveien
13 Wildenvey i telefonen på Bergensfjord
Juli
19 Brandstifteren fra Neder Eiker var sinnsyk.Leif Olsen fra
Mjøndalen
20 Herman og Gisken Wildenvey hjemme i Stavern.(foto)

TIDENS TEGN 1934
August
11 De fineste klokker i landet (Flere foto)
21 Revet papir (Dikt ikke av Herman Wildenvey)
28 Herman Wildenvey på jakt efter et intervjuobjekt.Ved Herman
Wildenvey
29 Herman Wildenvey dikteraften i Universitetes aula
30 Mjøndalens opmann diskvalifisert
September
06  Wildenvey i aften    (foto)
10 Mjøndalen spilte Raufos rundt  8 – 1
13 Hans Nielsen Hauges minne i en port i Fredensborgveien
13 Syremannen fra Mjøndalen arrestert.Hjemmebrennere på
Hokksund
24 Mjøndalen til semifinalen 3.2  over Lisleby
24 Johan Støa best i Mjøndalens skogsløp
Oktober
01 Mjøndalen går til finalen  3 – 1 over Frigg
09 Lite intervju med Herman Wildenvey på fallrepet
15 Mjøndalen Norgesmestre i fotball 1934.Sarpsborg slått 2–1
16 Kommunevalgene i Buskerud
22 Mjøndalen vant sikkert over Frigg  2 — 0
23 Storm på maleren Jonas Lie
November
07 Forfatterinnen Gisken Wildenvey.Intevjuvet av Sven Elvestad
08 Gisken Wildenveys nye roman Andrine og Kjell. (foto)
09 Griegs livstragedie
15 Stortingsmann Chr.Hornsrud 75 år  (Foto)
16 Gisken.Gisken Wildenvey nye roman.Omtale av N.Chr.Brøgger
21 Branden på Nedre Eiker påsatt.Uthusbygningen hos Gbr.Ole
Eknes
28 I Mjøndar,n.Dikt av Nicolette
28 Arbeiderene i Mjøndalen trosser sin organisasjon-
30 Mjøndalkonfligtens rettslige efterspill
Desember
01 Jernbanen som forener Østland og Vestland-Bergensbanen 25 år
01 Maleriauksjon 75 arbeider av Chr.Skredsvig
03 Mjøndalen slo Stabekk   5 – 2
11 Arbeidet ved Mjøndalens gummifabrikker optas i dag
13 Thorleif Haug død.(Foto)

TIDENS TEGN  1934
Desember
15 Drammens everks demnig spreng av flommen Gravfoss Modum
15 Borregaard overtar ikke Mjøndalen
19 Klubbkamerater om Thorleif Haug
20 Gisken Wildenvey.Andrine og Kjell.Nytt oplag.(annonse)
20 Thorleif Haugs bisettelse

1935
Januar
23 Wildenvey erobrer Amerika
24 Betzy Kjelsbergs engelske nevø i Aulaen
29 Betzy kommer altid ned på benene  (foto)
31 Fru Betzy Kjeldsberg blev igår ridder av St.Olav
Februar
13 Kongens fortjenestemedalje.Bestyrer Nils Olsen Øvre Eiker
25 Wildenvey hylles i Minnesota
Mars
01 100,000 kr.i overskudd ved Mjøndalen Cellulose
20 Herman Wildenvey har skrevet en roman som skal utkomme
samtidig i Oslo og New York.
En strålende turne gjennem Midt -vest statene
April
27 Wildenvey har skrevet flere enaktere.en av dem «Morgenstund»
opføres i Brooklyn 4 mai
Mai
04 Mjøndalen lar seg ikke slå.Vålerenga tapte 2 – 1. Semfinalistene
Mjøndalen – Frigg i ligakamp på Bislet søndag
10 Den underjordiske spritfabrikk i Øvre Eiker i Kristian Kvarts
gamle grube   (Flere foto)
17 Henrik Wergeland som 17 mais dikter.Dikt tegninger foto
25 Mjøndalen vinner lynturneringen i Drammen
Juni
07 Da den første norske flyvning fant sted.
11 Odd gav Mjøndalen årets første nederlag   2 -1
18 Gullbryllup Aksel Horgen Mjøndalen og hustru Elise Faale.
25 To amerikanske filmselskaper slåss om Gisken Wildenveys
«Andrine og Kjeld» Wildenvey selv bebuder bombemessige
nyheter fra skrivebordet  (foto)

         TIDENS TEGN 1935
Juni
27  Gisken Wildenvey om Kirsten Flagstad-eventyret
Juli
01 Mjøndalen – Akers kretslag 2 – 0 i feriekamp
August
19 2 rundes sensasjon Mjøndalen og Brann utslått
19 Kommunekonfligten på Neder Eiker tar en alvorlig vending
23 Hic Rhodus,hic salta av Herman Wildenvey
24 Mjøndalen uten spillehumør slo Nydalen 3 – 2
24 Den uvisnelige Wildenvey
28  Det store kvinnemøte iaften til protest mot krigen.Fru Betzy
Kjelsberg  (Foto)
September
12 Bygningene på Lille Såsen på Øvre Eiker nedbrendt Tilh.
Nils N.Borge
27 Nye navn i Nasjonalrådets styre.Betzy Kjelsberg gjenvalgt
som formann. (foto)
4 kv 1935 Mangler

TIDENS TEGN  1936
Januar
04 Fru Betzy Kjelsberg hyldes
18 Brutal 60 åring i Hokksund,antastet 2 små piker
Februar
07 Til Fredsvennene av Herman Wildenvey
10 Kjære Herman Wildenvey av Nini Roll Anker
12 Et siste fredsbrev av Herman Wildenvey
21 Gummivarefabrikken i Mjøndalen foran en gjennemgripende
utbygning.
24 Elias Blix 1836 – 24.2 -1936.Haan som skapte fedrelands-
salmen vår.
27 Eidsvollsbjerken av Ernst A.Schirmer
29 Skiens Gud av M.B.Landstad
Mars  Ikke no.
April
17 Anders Kløve fra Mjøndalen innmeldt i Frigg
22 Dynamitt attentat i Mjøndalen i garasjen hos stedets
forretningsdrivende enkefru Munkhaug

TIDENS TEGN 1936
Mai
19 Broformann Peder Skogen Hokksund 60 år f.i Eidsvoll
23 Torstein Torsteinson.En hilsen på 60 års dagen fra Herman
Wildenvey. (dikt)
23 EKEN PÅ AKERSHUS. Da nasjonalsangen kostet en mann
hans stilling.Et 100 års 17 mai minne.
23 Vil det hende noe på Norske kvinners nasjonalråd.Betzy Kjelsberg (med foto)
25 M.B.Landstad 60 år  (foto)
Juni ingen ting
Juli    20 Wildenvey av Ronald Fangen  (foto)
20 Til Herman Wildenvey på Halvtredsaarsdagen av Tom Kristensen
20 Hermaniana.Kronikk av Rulle Rasmussen.Gisken og Herman
Wildenvey. (flere foto)
20 I Pereferien av Ildfesten for Wildenvey i Stavern.(foto)
20 Til Herman Wildenvey.Dikt av Per Arneberg
21 Sang til Herman Wildenvey av Gunnar Reiss Andersen,sunget
på festen i Stavern i går.
21 Overstrømmende hyldest til Wildenvey på 50 års dagen.
24 Mjøndalen slo landslaget  1 – 0
25 Da lensmann Horgen gikk på kino og ettterpå havnet i veigrøften  (foto)
Juli
28 Mjøndalen tømmerkompani
29  Takk. Dikt av Herman Wildenvey
August
01 En norskfødt stjerne forfølges i Hollyvood. Liv Winsnes
08 Norge slo Tyskland 2 – 0
14 Norge fikk bronsjemedalje i fotball seiret 3–2 over Polen
19 Herman Wildenvey «Farvel til Sommeren» Skal lese dikt i
Aulaen 27.8
25 Wildenvey.Torsdag førstk,kl.8 i Aulaen (annonse)
28 Wildenvey takker Kongen,En vakker og elegant aften i Aulaen
29 Hvordan har De tilbragt sommeren Betzy Kjelsberg ?
September
01 Wildenvey Torsdag førstk.kl.8 i Aulaen.(Annonse)
07 10 000 overvar Drammensbroens åpning
10 Wildenvey i aften kl.8 i  Aulaen (annonse)

TIDENS TEGN 1936
September
12 Lørdagsavisen.Inga Bjørnson av Herman Wildenvey
14 Mjøndalen — Borg 3 — 0 Rundekamp
25 Det holdt hårdt for Mjøndalen  1- 0 over Ålesund
29 Vålerenga mot Mjøndalen på Ullevål
Oktober
08 Herman Wildenvey Samlede dikt.Annonse med foto og dikt
08 Herman Wildenvey er filmet,men han negter å la sig analysere
09 Herman Wildenvey av O.Thommessen
12 Mjøndalen er god nok  3 – 2 seier over Moss
13 Aa kalle Wildenvey populær.»Wildenvey vil vi ha» (annonse)
22 Mjøndalen får fullt lag.Arthur Simensen med igjen.
24 Aarets endelige fotballopgjør i morgen. Mjøndalen Fredrikstad
24 Fredrikstad eller Mjøndalen.Lagopstilling.
26 Fredrikstad blir eier av Kongepokalen.Slår Mjøndalen 2 – 0
Flere foto
26 Betzy Kjelsbergs 70 års dag,fest i Hotel Bristol 31 oktober
31 Den åpenhjertige Betzy Kjelsberg  (Foto)
November
02 Hvis Betzy Kjelsberg hadde vært sosialminister
12 Wildenvey på Chat Noir
20 Idag.Herman Wildenveys nye bok.En ung mannsflukt.Annonse.
21 Den ufattelige moder-egoisme er grusommere enn alle krigens redsler sier Herman Wildenvey.
Desember
01 Eidsvolds – søilen må bli et landsanliggende
01 Wildenveys nye bok.Her har vi Wildenvey.En ung manns flukt
01 Herman Wildenvey holder oplesning for skoleteatret og
Bjørnsonforbundet i Aulaen
14 Drafn og Mjøndalen vil ha Hovedlandsrennet   1938
16 Mynten på Kongsberg feirer 250 år
22 Herman Wildenveys dramatiske dikt

TIDENS TEGN 1937
Januar
04 Er det begått et mord ved Hokksund ? Likfund på Gevelt
30 Lørdagsavisen.Teledølen som har tatt op arven efter Myllar-
gutten.Jørgen Tjønnstaul fra Telemark.Over 300 slåtter i hodet

TIDENS TEGN 1937

Februar
22 Til prinsen av Herman Wildenvey.Opholder seg for tiden i
Stockholm
Mars
08 Mjøndalen hadde en stor dag mot A.I.F. finalisten
20 Lørdagsavisen Christian IV

April
05 Mjøndalen spiller i Oslo 2 mai.Møter Strong på Frogner
05 Lensmann Horgen gjeninnsettes
27 Wildenvey Samlede dikt  (annonse)
30 Gubbe er gått ned 8 kilo.Mjøndalen møter Strong
Mai
26 Eldre dame forsvunnet fra Nedre Eiker,Fhv.forretningsdrivende
Hanna Dorthea Carlsen f.19.08 1873
28 Hærens flyverskole forulykket på vei til Stavanger.Flyverelev
Per Egge falt med sit fly ned i Eikeren
Juni
10 Lyn mot Mjøndalen midt i ypperlig fri – idrett
11 Mjøndalen – Lyn på Ullevål i kveld,med lagoppstilling
12 Reis et Wergeland monument på Eidsvold
19 Lørdagsavisen.CALLY MONRAD av Herman Wildenvey
24 Hele verden skriver i Tidens Tegn, bla.Wildenvey
Juli
13 Nys seilet vi en solblank time av Herman Wildenvey
19 Buskerud fiskeristyre har anmeldt 23 fabrikker langs
Drammensvassdraget for forurensning av vannet
20 Uhyggelig miltbrandepedemi på Eiker
22 Stor fare for at dyrepesten i Eiker skal spre sig til nabobygdene
22 En død elgokse som smittekilde for mildtbrandepedemien i
Eiker
30 Er miltbranden gått over på vestsiden av Drammenselven
31 Alle budskaper i de smittefarlige havneganger skal nu tas hjem.
August
03 Miltbrandsyk hest på Nedre Eiker døde i løpet av timer igår.På
Øvre Eiker døde igår 2 kuer på samme gård.
03 Stakk sin hustru i brystet med kniv. Mann fra Hokksund kalt
«Banditten»

TIDENS TEGN 1937
August
05 Miltbrand – epedemien har forværret seg.Ingen militær –
avdelinger til avsøkning av eikerskogene
06 Beiteforbud for miltbrand-distriktene.
07 Eikerbøndene gjentar sitt forlangende om militær hjelp.
07 Beiteforbudet utvides til Modum og Lier
24 Herman Wildenvey.Fredag 27.08 i Aulaen.(annonse)
28 Wildenvey. Kritikk
31 Semifinale Mjøndalen – Frederikstad
September
18 En vise om slaget i Kjøgebugt  fra 1715
24 Mjøndalen går på cirkus
25 Den norske idretts – høyskole skal ligge i Eggedal
25 Lørdagsavisen.Hele Amerika vil motta Betzt Kjelsberg.Fru
Frodesen (f.Homlebekk) Red.av Døtre av Norge
27 Mjøndalen 2 -1 seier over Fredrikstad
Oktober
04 Elfsborg slår NM finalisten Mjøndalen 2 – 0
09 Lørdagsavisen.Kvinnesakens historie.Da Betzy Kjeldsberg
optrådte som kvinnelig syklist
11 Mjøndalen møtte uten finalespillere Jevnaker seiret 3 – 1
13 Wildenvey lever om igjen av Gunnar Reiss – Andersen (Foto)
18 Mjøndalen blev norgesmestere i fotball slo Odd 4 -2
November
12 Mjøndalen ville ikke til Østfold
24 Sorenskriver Sitje Hokksund 75 år. (Foto)
Desember
09  Wildenvey storkors av » PURPURNESEN»
15 En ungdomssagn, Vingehesten og verden.Wildenvey med foto   (annonse)
20 Birger Ruud er i det store svevet.Bryllupet med Magda Varlo
24 Stjernen,vår jord. Av Hernman Wildenvey

TIDENS TEGN 1938
Januar
03 Mjøndalen gikk inn for å lære spillet av Nessjø.Svenskene
seiret  10 – 02
06 Dengte formannen i N.Eiker fattigstyre,den berusede cellulose
arbeider.Anmeldt av cellulosearbeider Sverre Kristiansen

TIDENS TEGN 1938
Januar
29  Det undeerjordiske Kongsberg  (foto)
Februar
11  Kristian Wendelborg død. Komponisten fra Ø.Eiker
Mars
23 Nyt miltbrandtilfelle på Ø.Eiker
30 Kittilsen.Nasjonalgalleriet.Utstilling
April
01 Fire kuer på samme fjøs døde av miltbrand på Ø.Eiker
29 Mjøndalens Norgesmestre i form
30 Lørdagsavisen.Wildenvey hos pantelåneren
Mai
02 Mjøndalen lekte med Fredensborg
16  Gubbe Andersen går mot en ny vår.Mjøndalen – Gjøa 3 -1
Med foto av Gubbe
17  Mjøndalen vant sin Norges-serie avdeling
24 Mjøndalen venter publikumsrekord mot Lyn torsdag
30 Odd og Mjøndalen satt utenfor i Norgesserien.Lyn og
Mjøndalen 5000 tilskuere
Juni
02 Det siste tog på Eidsfossbanen er gått.Foto av overkonduktør
Larsen.
07 Knidnapper affæren på Sande som endte hos tante på
Mjøndalen
Juli
08 Wildenvey har skrevet nytt skuespill
09 Druer av klunger.Et dikt gjennem 8 dager av Herman
Wildenvey.  Første dag
11 Druer av klunger av Herman Wildenvey.Annen dag
12 Druer av klunger av Herman Wildenvey Tredje dag
13 Druer av klunger av Herman Wildenvey Fjerde dag
14 Druer av klunger av Herman Wildenvey Femte dag
15 Druer av klunger av Herman Wildenvey Sjette dag
16 Druer av klunger av Herman Wildenvey Syvende dag
23 De ensomme Ting av HermanWildenvey
30 Lørdagsavisen.Galgenfugl av Herman Wildenvey
August
11 Når Betzy bruker klubben for siste gang.Foto av Betzy
Kjelsberg

TIDENS TEGN 1938
August
24 Hvad leste Wildenvey for Garbo ?
27 Betzy Kjelsberg trekker seg DEFINITIVT
September
07 Wildenvey hadde en stor aften i går.
12 Mjøndalen finner ikke melodien.Vant 4 – 2 over Lillestrøm
20  Appell-utvalgets domspremisser i Mjøndalen -Gjøa saken
26 Mjøndalen – Vigør  2 -. 0
27 Gubbe Andersen og Knut Brynildsen holdt ord
Oktober
01 Strong møter Mjøndalen søndag.(foto av Gubbe)
15 Historien om sannsigerne Gubbe Andersen og Knut
Brynildsen som vilde spille fotballfinalen i Briskebyen
17 Fredrikstad greide 3-2 Mjøndalen utlignet til 2 – 2
22 Stygt herverk på stort tømmerparti i Eikeren
22 Mjøndalen møter med finalelaget
24 Herman Wildenvey og den gamle storgård Aasen i Eiker. Foto
24 Mye poling av Nydalen og Mjøndalen.Nydalen vant 1 – 0
29 Lørdagsavisen.Høstdag i Åsen av Herman Wildenvey
29 Wildenvey som norsk kulturambassadør i Sverige
31 Mjøndalen slo AIF mesterene 4 – 1
November
05 Wildenvey frisker op minner,men skandaliserer bare seg selv
10 Ukens bøker i radio i aften.Herman Wildenvey og Egil
Rasmussen
12 Salme Hilda Hagen – Eivind Groven
16 Sensasjonelt sølvfunn på Kongsberg.Sølvklump på 80 kilo
18 «Den nye rytmen»Wildenveys nye roman
19 Modum Blåfarveverk reddet Statsbidrag på 15 000 Kroner
30 Wildenvey håper for Sandemoses skyld at han ikke vinner.
(portrett tegning av Wildenvey)
Desember
10 Edvard Munch 75år. Mange foto
24 Julenummer.Vi fra Buskerud av Herman Wildenvey.Bla.med
brev fra Chr.Skredsvig fra Hagan i Eggedal
27 Reservespekket Mjøndalslag tapte 0 -10.Spilte i Slottsbroen

TIDENS TEGN 1939
Januar
Ingenting
Februar
11 Lørdagsavisen Hoffotografeens Wildenvey studie og
Wildenveys Londonstudier (foto)
18 Wildenvey vil reformere togtabellen.Tur til Stockholm
23 Wildenvey har fått interesse for storpolitikken
Mars
18 Wildenvey og Keilhau til New York utstillingen
April
19 Wildenvey til Amerika for Tidens Tegn,reiser lørdag med
Wildenvey Line. (dikt)
22 Lørdagsavisen.Vi bygger oss selv.For Tidens Tegn av
Herman Wildenvey. (dikt og foto)
22 Verdier skal bevares.Blaafarveverket
Mai
08 Mjøndalen – Moss  1 – o
17 1814 – Eidsvold . 1939.Dikt av Anna Katharina Graff
25 Lyn – 5 – 0 over Mjøndalen
30 Innsamlingen til minnesten over Hanna Winsnes
Juni
17 Fossum verker 400 år  (Flere foto)
24 Lørdagsavisen.Verdensutstillingen og Verdensinnstillingen.
New York brev fra Herman Wildenvey
Juli
07 Nytt Amerikabrev fra Wildenvei kommer i lørdagsavisen
08 Verdens -utstillingen og Verdensinnstillingen av Herman
Wildenvey
08 Fritz Thaulows sofa til sjøsykesengen.(flere foto)
11 19- årig gårdsgutt som rovmorder for to gamle klokkers skyld.
Drapsmannen fra N.Eiker Johan Fredrik Hermansen Stensmyren
20 Wildenvey leser op 25 august
22 Fra Det Hvite Hus til Weekend i Westport. Av Herman Wildenvey (foto)
29 Lørdagsavisen          OLAVSVAKE av Herman Wildenvey
31 Drammens Børs  100- årsjubileum  (foto)

TIDENS TEGN 1939
August
04 1859 -KNUT HAMSUM  1939 av Herman Wildenvey.
Under høststjernen- Livet ivold.Verden hylder ham
09 Mjøndalen forsvaret stanset Skeid
09 Viking Mjøndalen blir 4 rundes hårdeste kamp
21 Til 5 runde Mjøndalen – Fredrikstad- Lyn -Moss- Drafn og
Sarpsborg
24 Mjøndalen slo Strong 2 – 1
September
02 Nationaltheatret 40 år-Prolog ved festforestillingen av
Herman Wildenvei
11 Sarpingene spilte mjøndølingene trillende rundt vant 4 -1
Oktober
24 Fru Betzy Kjelsberg første norske kvinnlige foredragsholder i Alaska
November
Ingen ting
Desember
02 Lørdagsavisen.Den lille ukjente Gisken fra Lofoten og
Gisken Wildenvey

TIDENS TEGN 1940
Januar
02 Fiskum kirke nedbrendt nyttårsnatt
27 72 personer innlagt på sykehuset efter eksplosjon i Mjøndalen
Cellulosefabrik
29 Årsaken til Mjøndalskatastrofen ennu ikke på det rene’
Februar
06 Drammens nye sykehus tatt i bruk
23 EVENTYRENE av Herman Wildenvey
Mars
16 Miltbrann på Øvre Eiker
April
03 5 kvinner i Mjøndalen arrestrert for 35 tilfeller av
fosterfordrivelse.En var jordmor på stedet’
04 Nordmand – Forbundet.Foredrag av fru Betzy Kjelsberg
(Annonse)

TIDENS TEGN  1940
Mai
11 FILOMELE av Herman Wildenvey.med tegning
17 En 17de mai -tale av Fritjof Nansen
Juni
10 Et stilig museum i stadig vekst.Drammens museum med foto
pokal fra Nøstetangen.
15 Myllargutens bauta. (foto)
17 En nasjonaldag på Nordagutu-Myllargutmonumentet avslørt
21 Fosterfordrivelssaken fra Nedre Eiker
22 De som falt.Norske soldater tilegnet.Dikt av Gunnar Frøishagen
Juli
01 Sommarmessa av Aslaug Vaa
06 Kongsberg kirke.Flere foto
11 Monnmentet over M.B.Landstad.Reisningen utsatt til 1944 Foto
15 Statsomveltningen i Norge 1814
17 Hvordan folkesuvereniteten blev vårt politiske prinsipp.
Begivenhetene i februar – mars 1914
22 Hvordan grunnloven blev til.Riksforsamlingen på Eidsvoll og
striden om dens mandat.
26 Grunnlovsverket på Eidsvoll.Christian Fredrik blir norges  konge.Med foto av Mattis plass på Eidsvoll
27 GOETHE – REIF  Et 30 -års minde av Herman Wildenvey.Med dikt.
29 Snorre Sturlasson.Av Olav den Helliges Saga. Foto
31 Krigen i 1814 og konvensjonen i Moss.Norge anerkjennes som suveren stat
August
03 Norge forenes med Sverige
Det overordentlige Storting i 1814 som berget vår grunnlov og selstendughet
06 I dag kan de se Mjøndalens nye storspiller mellem Lyn og Mjøndalen.
07 Lyn slo Mjøndalen 3 – 2
08 Mjøndalen i ny utgave.  Foto
24 To dikt av Herman Wildenvey.Tilegnelse.Farvel til Tusen og en
31 Karlstad-forhandlingene i nytt svensk og norsk lys
31Wildenvey på Aulaens podium

TIDENS TEGN 1940
September
07 Buskerud – fylke med det gamle veide og den moderne industri
Hønefoss – Kongsberg – Drammen
09 Skeid slo Mjøndalen 2 – 0
Oktober
02 Knute Nelsons fødested i Amerika.(foto og tegning)
12 Ole Bulls grønne øy
19 Strening i Skogen av Herman Wildenvey
November mangler i Arkivet.

Desember
07 Da Tidens Tegn blev til,med Herman Wildenvey
11 Nattens brød av Herman Wildenvey
12 Av årets lyrikk av Herman Wildenvey
14 Av årets lyrikk av Herman Wildenvey
16 Lykkelige timer i morsomt selskap Av Herman Wildenvey
(annonse)
20 Se her !- En replikk til Wildenvey
21 «Drekkedagsnatta»Kongsberg
23 Drømmen om en drøm av Herman Wildenvey
24 Vintersolhverv av Herman Wildenvey
31 Mjøndalen Tekniske Gummi (annonse)

        TIDENS TEGN 1941
Januar
08 Fotoutstilling av Kongsberg kirke vil bli en oplevelse
13 Høikonjunktur i norsk keramik
17 Eikerbarna har fantasi
25 En banebrytende brukskunstner.Hadelandsglasset. (foto)
Februar   Ingen ting
Mars  29 Til kjærligheten av Herman Wildenvey
31 Til Herman Wildenvey av Cally Monrad  (dikt)
April
05  Farvel til Tidens Tegn.Dikt av Herman Wildenvey

         DETTE VAR SISTE NR. AV TIDENS TEGN