Print Friendly, PDF & Email

Tidsvitner – Tiden stopper aldri
2020- tallet er her!

 

Tekst og video: Kjetil Røren
Tilrettelegging: Frode Caspersen

19.03.2020

 

For snart 100 år siden, da det sist var ’20 tallet, kom det til verden mange Eikerværinger som hadde et langt og innholdsrikt liv foran seg. De fikk vokse opp i et Mjøndalen som var ganske annerledes enn det vi har i dag. 
Seks personer forteller om tiden som kalles for «gamle dager». De vokste opp i Mjøndalen og har i disse snart 100 årene fått gleden av å oppleve utviklingen – fra hest og kjerre til månelanding..
Er du av de som er glad i Mjøndalen og interessert i lokalhistorie, anbefales det varmt at du setter av en snau time og hører historier fra de som var der når det skjedde, for ganske, men ikke så veldig lenge siden..

Følgende personer er med i intervjuet:
Gerd (Tullemor) Hansen, Leif Nilssen, Synnøve Clausen, Magny Opdahl, Finn Kristiansen og Jens Hvamb
Intervjuer: Kjetil Røren

Opptak fra Mjøndalen kirke 29.03. 2019