Print Friendly, PDF & Email

To hyldningsviser til Solberg Spinderi

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Mars 2022

Eiker Arkiv har registrert mange hyldningsviser til privat personer i anledning bryllup, dåp, konfirmasjon og andre merkedager, Mange bedrifter og foreninger har ved jubileer brukt verseskrivere til å markere jubileer med et dikt, eller en sang. Eiker Arkiv har mange eksempler på kabareter, teatergrupper, talekor, religiøse lag og foreninger som i en kortere, eller lengre, periode har produsert stoff i form av dikt, sanger eller versetaler for å more, eller hedre, publikum og medlemmer av bedrifter, lag og foreninger. Mange er ofte laget som rene dikt uten melodi, mens andre bruker kjente melodier som det er lett å være med å synge til.

Per Ivar Søbstad utga i 2009 boka «Eikerbygdas sanger», ei bok på 200 sider, der Søbstad har hentet mye fra Eiker Arkivs rikholdige arkiv. Tollef skolemesters «Egerske Parnaso» er vel den første vise, og «Eikersangens mor» innleder Søbstad i sin sangbok. Visen er skrevet i 1756 og er på 64 vers. Tollef ble født på Holte gård i 1724 og døde i 1792
​Denne gangen vil vi presentere to viser laget til Solberg Spinderis 100 års jubileum i 1818, og en vise laget til Spindereis 160 års-jubileum i 1978. I denne presentasjonen kombineres bilder og sang. Det er Haldis Kirkeng som synger, akkompagnert av Paul Guldbrandsen på piano.

Hyldningsvise til Solberg Spinderi

med Haldis Kirkeng, sang, akkompagnert av Paul Guldbrandsen på piano.

Solberg Spinderi

med Haldis Kirkeng, sang, akkompagnert av Paul Guldbrandsen på piano.