Print Friendly, PDF & Email

Tobak- og cigaretrøgning til besvær

Avskrift, avfotografering og tilrettelegging:
Anne Gallefos Wollertsen NE
17.02.2011

Byggekomiteen i losje Bikuben, gitt til Eiker Arkiv av losjemedlem Arvid Klausen. Bak f.v.: I. Stenersen, H. Lund, R. Rasmussen. Foran f.v.: M. Andersen og M. Ingebretsen.

Et ikke ukjent fenomen: Også for 150 år siden plagdes folk av sigarett- og tobakksrøyk. Under kan du lese en ganske indignert klage fra et losjemedlem i losje Bikuben i Solbergelva, antagelig i 1905. Dette er et udrag fra losjens interne «avis» Biposten.

Hr. redaktør.

Naar jeg skal skrive lidt i avisen, saa vil jeg bede om plads for følgende:
Hvad skal man gjøre for at faa de rygende brødre til at slutte med tobaksrøgning og ligedan sigarer og cigaretrøgning i logeværelsene, – det er ubehageligt naar man har drukket kaffe straks at blive indhyllet i røg.
Den som ikke kan undvære piben eller cigarer eller sigaretrøg paa logeaftenen burde vise saa megen beskedenhed, at han gik ud og røgte sin pibe efter maden. Naar man kommer udenfra og ind staar localet i en skod af bare røg, forværelset vil jeg ikke tale om, der maa man næsten famle sig frem mangen gang.
Har vi ikke en paragraf i vore love som forbyder røgning i forværelset under logemøderne, er det ikke Jære valgtes plikt at se efter at dette bliver overholdet, naar ikke medlemerne selv kan huske det.
Prøv at faa rettet lidt paa dette; samtidig en anmodning til tobakbrugere om at benytte spyttebakken.

E.