Print Friendly, PDF & Email

«Topografisk-historisk beskrivelse over Buskeruds amt»
av Johan Vibe 1895

Tegning av Bakke, Solbergelva. Forestiller Seter-Gudbrand – Gudbrand Nedberg (med ryggen til) – og Martin Bråten. Fra Mary Sterkeby.

 

Bilde av (sannsynligvis) Ola, Anne og Theodor Olsen Ulverudeiet, født 1854, Solbergelva. Foto fra Gjermund Glittfjell.

 

Familiebilde tatt ca. 1920 antageligvis hos Edvard Moen, som bodde rett ovenfor Halgrimsen. Sittende foran fra venste: Edvard Moen og ukjent. Stående bak fra venstre: Ukjent, ukjent, Kristoffer Moen, Margrethe Olsen Lund født 1901, Hermann Moen og Olaug Olsen. Noen som vet navnene på de andre? Foto fra Ingrid Lund, Solbergelva.

 

 

 

Johan Vibe gjorde en tre måneders reise i Buskerud amt sommeren 1894 som resulterte i en beskrivelse som kan sammenlignes med ei reisehåndbok.
Her følger noen utdrag fra beskrivelsene:

«Sprog og raceforhold»

Mundarten (dialekten) har over alt i fogderiet den almindelige østlandske karakter.
Skaldeformen er utpræget dolikokefal i Sigdal herred. I Lier og Drammens by er den gjennomsnitlig mesokefal, og sa vidt man af de få målinger, som haves, kan drage nogen slutning, er det samme tilfældet i Eker og på Modum. På Modum skal der være spor af fræmmed innblanding. Man skal her hyppig træffe mørkhaarede folk. I Eker er gjennomsnittshøyden beregnet etter tiåret 1878 til 1887 til 168,8 cm.

«Historie»

Kun ett af herrederne i Buskeruds fogderi spiller noen større rolle i vor historie, nemlig Lier. Allerede i sagnhistorien nævnes denne landsdel, i det der fortælles, at Ragnar Lodbrok i Lier i Vestfold lot udruste to skibe saa store, at man aldrig havde seet deres mage – de havde til sammen en besætning av fem-seks hundre mann.

«Nedre Eker Herred»

Nedre Eker ble eget prestegjeld 1. juli 1879 og eget herred ved kongelig resolusjon af 6. mars 1885.
Levevei:
Af herredets mandlige befolkning er 185 opptaget med jordbrug og fædrift. Leilendinger findes ikke. Af de øvrige er 4 husmend. Af folk, beskjæftiget med smaaindustri, er der 147. Af folk, beskjeftiget med fabrikindustri, er der 352. Af godseiere, rentenister og kapitalister, er der 1. Og af fattiglemmer 8.
Formuen
Formuen utgjorde i 1890 i Nedre Eker pr. individ
574 kroner. Og indtækten 126.
Fabrik- og grubedrift
I Nedre Eker findes følgende fabriker:
1 kalkfabrik med 26 arbeidere, 2 dampsager med 72, 1 vandsag med 13, 1 spiger- og valseverk med 78, 1 spinderi med 79, 3 teglverker med 118, 2 potterier med 6 og 2 møller med 9 arbeidere.
På Vines og Ulverud nord for Drammenselven er der et par stenhuggerier.
Fisket
Vandene skal ikke være meget fiskerige. Abor, ørret, sik, kolmund, aal, og kardus skal være de almindeligste fiske. I Drammenselven fiskes der litt laks.

 

Utdrag fra «Topografisk-historisk beskrivelse over Buskerud Amt 1895».

En av kalkovnene i Mjøndalen, ca 1880.