Print Friendly, PDF & Email

 

 

TV Buskeruds nyhetssendinger

Da TV Buskerud la ned sin virksomhet i Nedre Eiker, overtok Eiker Arkiv bl.a. flere kassetter som inneholdt egenproduserte nyhetssendinger gjennom flere år. Her finnes en del verdifullt lokalhistorisk materiale, og med økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommune har Eiker Arkiv sørget for å få konvertert disse sendingene fra U-Matic til DVD format. Ved å følge linkene under finner du en oversikt over innholdet.

Flere opplysninger fås ved å kontakte Eiker Arkiv på e-post post@eikerarkiv.no