Print Friendly, PDF & Email

Understøttelse av Fattigkassa

Tekst: Gjermund Glittfjell NE
Avfotografering og tilrettelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
13.05.2010

I januar 2000 reddet Eiker Arkiv deler av det gamle arkivet til Eger kommune i Tingstua i Hokksund (link).
Denne gangen har vi funnet fram dokumenter derfra som viser noe av det Fattigkassa drev understøttelse av.
Fattigkassa ble økonomisk støttet av amtet. Som vi ser under, var behovet for støtte noe anderledes enn det de fleste av oss opplever i dagens samfunn…
IKA Kongsberg (interkommunalt arkiv) så i forbindelse med Arkivets Dag i 2009 på noe av materialet, og fant historien om Geite-Kari spesiell og interessant. Dette har resultert i en animasjonsfilm om Geite-Kari.

 

Søknad fra Anders Pedersen Hougen om støtte til sko til barna sine.

 

Søknad om støtte til begravelsesutgifter for Dorte Andersdatter.

 

Søknad om reisepenger for kvinne og diebarn fra Hougsunds Distriktsfengsel til hjemmet i Modum.

Søknad fra Erik A.M. om støtte til såkorn.

 

Søknad om begravelsesomkostninger for et på Hobbelstad funnet lik.