Print Friendly, PDF & Email

Unik konsert i Nedre Eiker kirke

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
22.11.2008

 

 

Nedre Eiker kirkes prosjektkor under sin dirigent Nils Kristian Bonden imponerte stort!

 

Kåre Nordstoga t.v. leverte en unik musikalsk opplevelse! Han ble behørlig takket av tidligere ordfører i Nedre Eiker, Rolf Bergersen.

 

Nedre Eiker kirke har 150-års jubileum i 2010. Det var på 1850-tallet at man etter stort press og innsamlingsaskjoner endelig fant det mulig å bygge ei kirke i den nedre delen av Eiker, som på den tida besto av et amt. Kirka i Hokksund var den gang nærmeste kirke for nedre del av amtet, og det var en lang og vinterstid også kald vei fra den nederste delen av bygda som grensa mot Lier/Drammen og opp til Hokksund.
Grunnsteinen til Nedre Eiker kirke ble lagt ned i 1858. Nedre Eiker ble eget soknekall i 1879, og Christopher Knudsen ble den første presten i dette kallet – altså sogneprest.

Da kirka sto ferdig i november 1860, ble det holdt en celeber fest på Herstrøm gård.

Jubileumskomiteen ønsker hvert år framtil jubileumsåret 2010 å arrangere en markering som opptrapping til selve jubileet.
3. desember 2006 var det en symbolsk flytting av grunnsteinen til kirken. Opprinnelig var nemlig planen å bygge kirka på Møllenhof i Krokstadelva, men dette ble omgjort og kirka ble så plassert på Stenseths grunn, der den fremdeles ligger. Dette ble derfor markert ved at man flyttet steinen med hest og kjerre fra det først planlagte stedet og ned til kirka, hvor det også var konsert ved Solberg musikkorps.

I år, 2008, ble opptrappingen til jubileet markert med en storslagen konsert i kirka 19. oktober.
Medvirkende var Nedre Eiker kirkes prosjektkor, som er et nytt kor satt sammen med tanke på kirkejubileet, og som består av sangere fra forskjellige kor i omegnen. Allerede nå har det flere flotte verk på programmet, men tar fremdeles i mot nye medlemmer. Det andre trekkplasteret på konserten var komponisten og organisten Kåre Nordstoga, domorganist i Oslo Domkirke. Nordstoga spilte i Nedre Eiker kirke under innvielseskonserten for det nye Ryde-orgelet for 20 år siden, og var derfor invitert tilbake i forbindelse med årets konsert.

Tidligere ordører Rolf Bergersen, som i sin tid «overleverte» orgelet og nå er leder av komiteen for kirkejubileet, ønsket først alle velkommen og orienterte så om kirkas historie og det kommende jubileum, og deretter var det duket for en sjelden konsertopplevelse. Nordstogas spill er i en klasse for seg, og han spilte bl a et eget verk som er en bearbeidelse av en hardingfeleslått etter Knut Buen. Prosjektkoret imponerte også stort, og blant framførelsene var bl a en komposisjon av Henry Purcell som Trond Bollerud skrev tekst til til orgelinnvielsen i 1988.

Dessverre kolliderte denne konserten med et par andre arrangement i Nedre Eiker, ellers hadde det nok vært mer enn snau halvfull kirke denne kvelden. Men de som kjente sin besøkelsestid, fikk i hvert fall med seg en unik musikalsk opplevelse!

Orgelhistorie.
Kirka fikk sitt første orgel i i 1863, tre år etter at kirka sto ferdig. Dette orgelet hadde 9 stemmer, og ble bygd av orgelbyggeren Amund Eriksen. Orgelet sto uforandret fram til 1959. I forbindelse med kirkas 100-års jubileum ble det så vedtatt å bygge om og utvide instrumentet, og orgelbyggeriet Josef Hilmar Jørgensen i Oslo fikk oppdraget. Man la til et nytt pedalverk og svellverk med til sammen 13 stemmer, foruten å bygge om til elektro-pneumatiske overføringer med ny spillepult.
Det var imidlertid en del vansker med kombinasjonen «nye og gamle skinnsekker», og i 1984 satte man i gang arbeidet med å skaffe kirka et helt nytt orgel.
Det ble satt i gang en storstilt innsamlingsaksjon, og kr. 130 000 ble samla inn ved salg av spillet Nedre Eiker rundt, kronerulling og loppemarked. Kommunen stilte med garanti og velvilje, og orgelet Opus 7 ble så levert fra firmaet Ryde og Berg i Fredrikstad etter tre års produksjonstid. For øvrig et av de største orgler som firmaet har bygget, og med en høy klangkvalitet. Orgelet ble innviet under høymessen 9. oktober 1988, og samme kveld holdt altså Kåre Nordstoga konsert. Deretter fulgte orgelfestuke med flere konserter og arrangementer.

Kilde: Nedre Eiker Menighetsblad 2/2008