Print Friendly, PDF & Email

Uorden i Solbergelven

Tekst: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Januar 2022

At Solbergelvas «jenteboliger», tilhørende Solberg Spinderi, har vært et yndet besøksmål for ungdommer, og da spesielt unggutter på frierferd, var et kjent problem så lenge jenteboligene var i drift. På 1920 og opp til 1940-tallet hadde Solberg Spinderi et eget vaktsystem med politimyndighet, for å holde innpåslitne slyngler unna dette attraktive marked.

I dette området herjet uroen i 1902 og 1903  FOTO FRA NILS JOHNSENS BOK OM NEDRE EKER

I Buskerud Blad tirsdag 5. mai 1902 kan man lese følgende:

Uorden i Solbergelven.

 

Et par unggutter, brødre, fra Solbergelven holdt forrige lørdag aften spetakel ved Spinderiet. De var berusede, spendte og larmede paa gangdøren til den Øvre arbeiderbolig en god stund. De ville ind, antagelig til de her boende piger. Dette lykkedes ikke og de gik da endelig sin vei.

 

Den ene truede en af arbeiderne her med, at han skulle «passe han opnaar» det blev mørk osv.

 

De er nå anmeldt for sitt utilbørlige forhold.


I Buskerud blad 2. juli 1903 kan man lese følgende:

Fra Solbergelven

 

Overfald og hærveærk.

 

Der skrives til vort blad

 

Tirsdag aften hadde Solbergelven besøk af to personer fra Mjøndalen. Den ene bærer tilnavnet «Lurken», den anden er af den bekjente Myrvoldslekt. Disse to slog sig sammen med den fra tidligere bekjente Albert Hjelmengen. Alle var berusede.

 

Etter at have antastet fredelige forbipaserende, hoppede Hjelmengen over gjærdet ved en arbeiderbolig og overfalt en kone, det nektede han at slippe inn, med slag og kvælningsforsøk. En mand blev tilkald for at hjælpe, men overfaldsmanden trak kniv, så manden hadde nok med at holde han på afstand.Imidlertid fikk han udseet sig et nyt offer for sit «heltemod», en pige , hvem han nu gjorde jakt paa. Heldigvis blev hun sluppet ind i et andet hus.De to andre hadde dennegang holdt sig paa afstand.Det blev nu sendt cyklende bud til Krogstadelven efter politi, der ogsaa lovede at komme. Men politiet udeblev.

 

Ved ellevetiden kom de alle tre igjen. Til at begynne med gjorde Hjelmengen jagt på en del tilskuere, der hadde samlet seg. De sprang dog fra ham, han frydet sig aabenbart over dette, at de var ræd ham, og blev aldeles forbløffet, da han fikk øie paa en , der gik noksaa rolig. Men han forlofte seg vistnok paa, at han ogsaa skulde knekke dennes mod.Han gikk på han med ren dødsforakt. Da han optagede, at fyren var lidt for strid for ham, greb han i lommen efter kniven. Overfaldte er en dyktig fodløber, derfor sprang han fra ham, og stengte sig ind i en bryggerhusbygning. Imidlertid var de to andre ogsaa kommet til, og de forfulgte nu den undslupne. Da de ikke fandt ham, lod de sin verde gå utover en fjærvogn der stod i gaarden. For at hindre dem i at ødelægge denne, kom han nu du igjen. Nu blev der et basketag mellom han og Hjelmengen. «Lurken» kom til med en tomflaske, men fik heldigvis ikke anledning til at slaa.

 

Hjelmengen ble kastet overende, og herover blev han saa rasende at han slog ut to glasruter, saa glassprinterne føg om en mand som stod indenfor.

 

Han gjorde forsøg paa at spende døre ,og rev ned et gjerde.

 

Hvorfor kom ikke politiet?

 

Nu er det paatide, at Solbergelven faar politi, saa de lovløse tilstande der herefter her kunne forbedres.