Print Friendly, PDF & Email

Utdrag fra Fylkestings-forhandlinger Buskerud fylke ordinært møte 1944:

Bibliotekinspektøren i Buskerud, Aslaug Wexelsen Knudsen:
Innberetning om inspeksjonsarbeidet i 1942/43

Inspektøren besøkte i budsjettåret 1942/43 13 folkeboksamlinger, 9 skoleboksamlinger og 6 samstyrer.

Folkeboksamlingene:

Økonomiske forholde. De stedlige tilskott var for budsjettåret 1942/43 ca kr. 19.000,00 derav var 15 290,00 kommunale, resten andre tilskott. I statstilskott fikk boksamlingene 16 676,00, en stigning fra forrige år på ca kr. 3 000,00. De kommunale bevilgningene har øket jevnt og er steget fra 11 øre pr. innbygger i 1939/40 til 15 øre pr. innbygger i 1942/43. Hemsedal, Lier og Y. Sandsvær bevilger minst med bare vel 3 øre pr. innbygger.

Lokalene: Bakke, Nedre Eiker og Gol fb. har i år fått egne lokaler, N. Eiker har også et lite rom til leseværelse med 10 sitteplasser. I Hokksund er lokalespørsmålet like uløst.

 

Du kan lese om bibliotektjenesten i Nedre Eiker/Eiker i følgende artikler:

Katalog over Bøgerne i Bibliotheket tilhørende Selskabet for Ekers Præstegjelds Vel. November 1861.
Bibliotekhistorie fra Eiker
Åpningen av nye Nedre Eiker Bibliotek i 2002
Nedre Eiker bibliotek 100 år i 2009