Print Friendly, PDF & Email

Utkast til regler for bruk av kulturinformasjonstavler og kulturinformasjonsplakater.

Nedre og Øvre Eiker kommuner og Eiker Arkiv:  

Reglene gjelder for de standardiserte kulturinformasjonstavlene og kulturinformasjonsplakatene som skal brukes på tavlene.
Tavlene har en standardisert utforming, og produseres i første omgang i tre størrelser:

  • En miniutgave
  • En utgave for A1 plakater
  • En dobbel utgave for 2 A1 plakater.

 

Informasjonstavlene er tegnet av Bjørn Krogh Johansen, og utformingen eies av Portåsens Venner, Eiker Arkiv og kommunene Øvre og Nedre Eiker.

Tavlene produseres av Sagstedbrua skole i Nedre Eiker til standardisert pris.

Informasjonsplakatene, som skal være standariserte mht uttrykk, bokstavtyper og størrelser, bildebruk m.m., utformes av Eiker Arkiv etter bestilling og beskrivelse av innhold fra aktuell bruker/kjøper.

Det skal utarbeides plan for offentlig/offisiell bruk av tavlene i begge kommunene. Ansvarlig for dette er kulturavdelingen/kulturminnerådet i samarbeid med Eiker Arkiv. Planen skal beskrive behovet for utsetting av kulturtavlene på relevante og sentrale kultursteder, institusjoner, områder, bygninger m.m. Planen skal vise hvor tavlene skal brukes og anslagsvis i hvor stort antall.

Ekstern bruk

Eksterne kjøpere kan bestille tavler og informasjonsplakater,

Aktuelle kjøpere er: Kulturinstitusjoner og kultur- og idrettsorganisasjoner.

Følgende regler gjelder for slikt kjøp:

Tavlene og informasjon kan bare kjøpes samlet, som en pakke.

  • Innholdet på informasjonen bestilles av kjøper, men skal utformes av Eiker Arkiv.
  • Kjøper kan bruke sin logo i toppen av tavla, på samme sted og måte som kommunelogoen brukes.
  • Kjøper kan bruke tavlene og plakatene til informasjon om sin aktivitet m.m.
  • Tavlene kan ikke brukes som reklameboards eller for profilering av sponsorer eller lignende.
  • Sponsorer/bidragsytere kan framstå med logo i neddempet form.
  • Tavlene skal monteres slik det er beskrevet av leverandør.