Print Friendly, PDF & Email

Utklipp om arbeiderbevegelsen i Vestfossen

Nytt fra «Eiker Digitale Bibliotek»:
Tekst : Bent Ek 
24.09.2007

Private samlinger med avisutklipp kan inneholde mye interessant. Vi har nå digitalisert og lagt ut rundt 30 avisartikler som er samlet av Arne Kristoffersen i Vestfossen, fra mellomkrigstida og fram til ca.1970. Gjennomgangstema er den lokale arbeiderbevegelsen, spesielt stoff om Vestfossen Arbeiderforening og Vestfoss Fagforening.

Andreas Hansen Ek var formann i Vestfoss Fagforening i 12 år. Dessuten var han formann i Vestfossen Arbeiderforening, han satt i Buskerud kooperative distriktsstyre og var medlem av fabrikktilsynet på i over 20 år.

En gjennomgangsfigur i utklippene er Andreas Hansen Ek, som var Arne Kristoffersens morfar. Han var en sentral mann i arbeiderbevegelsen på Øvre Eiker gjennom flere tiår. Opprinnelig var han venstremann, i likhet med de andre medlemmene av Vestfossen Arbeiderforening. Men i 1907 meldte han seg inn i Arbeiderpartiet, og tre år seinere var han med og stiftet Vestfoss Fagforening. I første omgang var det bare 10 av de rundt 150 arbeiderne som meldte seg inn i fagforeningen, men i løpet av få år var oppslutningen bortimot hundre prosent.

Denne samlingen med avisutklipp forteller fagforeningens historie så å si fra starten og fram til det vemodige 60-årsjubileet, som ble feiret bare noen uker etter at Vestfos Cellulosefabrik var slått konkurs og samtlige medlemmer var blitt arbeidsledige. Men vi finner også artikler om for eksempel Vestfossen Jente & Guttekorps og om Vestfossens A-lag, som på 50-tallet ble utropt til «Buskerud-fotballens Askepott».

En oversikt over artiklene finner du her.

 

1.mai i Vestfossen i 1917, med Andreas Hansen Ek som en av de som går fremst i toget. Bildet er malt av Bjørn Kristoffersen etter et gammelt foto av Anders Lauritzen.