Print Friendly, PDF & Email


Vestfos Bruget

en kulturhistorisk møteplass

Kulturelt mangfold på Bruget i sommer

Åpning av utstillingen «Eiker og verden»

Hoen-skatten og produktene fra Nøstetangen Glassverk er bare to av mange eksempler på at kontakt med resten av verden alltid har vært en viktig del av Eikers historie. Første del av utstillingen forteller om innvandring og kulturelt mangfold fra steinalderen til vår egen tid

 

Liv Andersen fra Mjøndalen (til venstre) har vært med og laget den delen av utstillingen som forteller om de reisendes historie.

Seks nasjoner er representert i den avdelingen som tar for seg innvandringen til Eiker etter andre verdenskrig: Afghanistan (bildet over), Iran, Bosnia, Danmark, Storbritannia og Ungarn (bildet nedenfor).

Modellen av industristedet Vestfossen anno 1959 i skala 1:100 vokser stadig, og imponerer alle som besøker Bruget.

Det er 3-4 år siden Bijan Gharakhani, integreringsansvarlig i Øvre Eiker kommune, tok kontakt med Eiker Arkiv og foreslo at noe burde gjøres for å samle inn dokumentasjon om dem som i løpet av de siste årene har kommet fra andre deler av verden for å slå seg ned på Eiker. Det var ikke vanskelig å være enig i at dette er et forsømt kapittel når lokalhistorien på Eiker har blitt skrevet. Innvandring og kulturimpulser utenfra har alltid vært en viktig del av Eikers historie, men de siste tiårene har det vært en tilstrømning fra alle deler av verden som en aldri har sett maken til tidligere. I dag bidrar mennesker med ulik nasjonalitet og kulturbakgrunn til å forme lokalsamfunnet, og det sier seg selv at også de må få sin plass i lokalhistorien.

I «Mangfoldsåret 2008» begynte ballen å rulle for alvor. Zahra Khalili (opprinnelig fra Teheran) og Unn Sissel Ek (opprinnelig fra Drammen) påtok seg å drive prosjektet på frivillig basis. Opprinnelig var tanken å intervjue et tverrsnitt av eikværinger med bakgrunn fra andre land, men det viste seg å bli for ambisiøst, for prosjektet var nok mer tidkrevende enn det en trodde på forhånd. Så langt er personer og familier fra åtte ulike land blitt intervjuet, og seks av disse har sagt ja til å være med på sommerens utstilling.

Tanken om at det stoffet som samles inn burde presenteres for publikum, dukket snart opp. Vestfos Bruget pekte seg ut som en naturlig samarbeidspartner, etter at det ikke har vært noen sommerutstilling der de tre siste årene. Det var enighet om at Kulturminneåret 2009 var en fin anledning til å gjennomføre dette, og dermed startet arbeidet med den utstillingen som etter hvert har fått tittelen «Eiker og verden – kulturelt mangfold gjennom 3000 år».

Tanken har hele tiden vært å fokusere på det kulturelle mangfoldet i vår egen tid, men samtidig sette dette inn i en historisk sammenheng. Den første delen av utstillingen forteller derfor historien om det flerkulturelle Eiker fra steinalderens «stridsøkskultur» via bysantinske helgener, danske ostindiafarere og tyske glassblåsere til svenske arbeidsinnvandrere på begynnelsen av 1900-tallet.

En naturlig del av denne utstillingen er også «de nasjonale minoritetene» – folkegrupper som har vært i Norge i hundrevis av år, men som har bevart sitt eget språk og sin egen kultur, til tross for myndighetenes forsøk på å gjøre dem til nordmenn. En liten avdeling er derfor viet til skogfinnene, som en gang befolket Finnemarka på østsiden av Drammenselva. En annen avdeling tar for seg de reisendes historie. Romani-folket (også kjent som tatere) kom til Skandinavia på 1500-tallet, og de holder fortsatt på mange av sine kulturelle tradisjoner.

Utstillingen åpnet søndag 24.mai, og besøket var bra – mer enn femti mennesker var innom på åpningsdagen. Amer Fayli og sønnen Younnes underholdt med iransk musikk, og selve åpningen ble foretatt av han som opprinnelig tok initiativet til prosjektet, Bijan Gharakhani. Han understreket at de som kommer til Norge fra andre land kan ha mye å tilføre, og at de må ta vare på sine egne kulturtradisjoner. Han la spesielt vekt på at det er viktig å delta aktivt i samfunnslivet og på den måten bli en del av det norske samfunnet. Den tankegangen har også vært viktig i arbeidet med utstillingen, der de som har vært med på prosjektet har hatt ansvaret for å lage avdelingen om sitt eget land.

Etter hvert er det meningen å legge ut hele utstillingen som en nettutstilling. Det vil bli gjort i små porsjoner utover sommeren. Men først og fremst oppfordrer vi alle til å komme og se utstillingen i «levende live» – med skotske kilter og afghanske folkedrakter, persiske tepper, ungarske pyntegjenstander og eksempler på Romanifolkets allsidige håndverkstradisjoner. Dessuten serveres det alltid kaffe og nystekte vafler i Jacob Borchs Café.

Sommerens utstilling på Vestfos Bruget er åpen hver søndag kl.12-16 i juni og august. De fleste av disse søndagene vil det bli en eller annen form for underholdning – historiske foredrag eller kulturelle innslag. Alle brikker er ikke på plass enda, og vi kommer tilbake med nærmere omtale av de forskjellige arrangementene etter hvert, men alt nå finner du et

 

Søndag 7.juni blir det fokus på Danmark. Lillian Vest (innehaver av restauranten «Vest for Elven» i Hokksund) vil fortelle litt fra sin oppvekst i Århus og framføre sanger fra hjemlandet..