Fredag 25. juni: Fra Fisketjenna til Tryterud

«Vandring i grenseland» – fra mandag 21.juni til fredag 25.juni 2010

På den siste etappen ble det satt rekord i antall turdeltakere. Vi startet på P-plassen ved Nedre Fisketjenn.

Demningen i enden av Nedre Fisketjenn, der Blygruvebekken starter. Antagelig er demningen bygd i forbindelse med gruvedriften i området, men ingen vet når.

Den gamle Blygruva ved Gravdal skal ifølge gammel tradisjon være spor etter noe av den aller første bergverksdriften på Eiker.

Et lite stykke er det for trangt til å få plass til en sti ved siden av bekken, så vi måtte hoppe fra stein til stein. Bekken er delet mellom Øvre-og Nedre Eiker, så her vandret vi virkelig i grenseland.

Det bærer nedover mot Eikeren, med flotte blomsterenger på alle kanter.

Matpause ved Sandsetra.

Der Blygruvebekken renner ut i Trollbrubekken stopper Nedre Eiker. Videre ned mot Eikeren er bekken dele mellom Øvre Eiker og Hof, og dermed mellom Buskerud og Vestfold fylker.

En av de første store turistattraksjonene på Eiker var «Troldbroen», der bekken har gravd seg tvers igjennom fjellet, slik at det har oppstått ei naturlig bru.

Utsikt mot Eikeren.

I bakkene ned mot Eikeren var det markjordbær i mengder.

Siste hvilepause ble tatt ved Tryterudplassen – gammel husmannsplass somnå er en velholdt fritidseiendom.

Tuftene etter en gammel husmannsplass.

Turen ble avsluttet med is og brus hos to av turdeltakerne, Bjørg og Svein Woldstad.

Til toppen av siden