Print Friendly, PDF & Email

Mandag 21. juni: Fra Glitre til Steindamtjenn

«Vandring i grenseland» – fra mandag 21.juni til fredag 25.juni 2010

 

Vandringene startet i hjertet av Finnemarka, ved Glitre, der kommunegrensene til Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Modum møtes. Vi fulgte skogsbilveier langs Sandungen og forbi Vrangla, krysset vannskillet til Eikerbygdene og slo leir ved Steindamtjenn. Om ettermiddagen var det utflukt langs Horgenseteråsen, og deretter en kveldstur opp på Kattåsen.

Klare til start. Deltakerne på den første etappen ved bredden av Glitre, der grensa mellom de to Eiker-kommunene ble trukket for 125 år siden.

Sandungsvollen under Dramdal var en av de mange husmannsplassene i traktene rundt Glitre. Innvandringen av skogfinner til dette området på 1600-tallet er opphavet til navnet Finnemarka.

Husmannen Jakob Nilsen Sandungen, som levde fra 1822 til rundt 1860, skal ha vært den aller første i landet som drev med fiskeoppdrett.

Vi krysset grensa til Nedre Eiker og tok første rast i strålende solskinn ved Vrangla.

Gammelt kulturminne – rester av tømmerdam ved Vranglebekken.

Ettermiddagstur på Horgenseteråsen.

Fra åsen, som ligger i Nedre Eiker, er det flott utsikt mot Fiskumvannet.

Langs en gammel ferdselsvei langs Horgenseteråsen tilbake til Urdvannet.

Den nye demningen og badeplassen ved Urdvannet.

Kveldsturen gikk opp på Kattåsen og tilbake langs Øyvannet. Fra åsen skimtet vi fortsatt Fiskumvannet i det fjerne.

Kveldsstemning ved Øyvannet.

Solnedgang ved Steindamtjenn – på årets korteste natt.

Til toppen av siden