Print Friendly, PDF & Email

Tirsdag 22. juni: Fra Steindamtjenn til Temte

«Vandring i grenseland» – fra mandag 21.juni til fredag 25.juni 2010

Bare en håndfull sauer hadde møtt fram ved starten av den ander etappen, som begynte på P-plassen mellom Steindamtjenn og Dobletjenn..

I hogstgata under høyspentledningen, parallelt med bilveien, kan en følge en gammel ferdselsvei, som nok har vært flittig brukt både til tømmerkjøring og annen ferdsel i skogen.

Rester av gammelt brukar der den gamle veien krysser Yttervannsbekken. Bekken danner grense mellom de to kommunene, slik at vi igjen kom inn i Øvre Eiker.

Det ble tid til en liten avstikker opp på Seteråsen, sørøst for Ullernsetra.

Sagelva er ett av de viktigste tilløpene i Krokstadvassdraget og dermed opphav til møller, sagbruksdrift og annen industrivirksomhet i Krokstadelva. Bekken starter ved Yttervannet i Øvre Eiker, men vi fulgte den inn i Nedre Eiker.

Krogstadelven Jeger & Fiskerforenings anlegg.

Nok en avstikker: Vi passerte Balatjenn på vei opp mot Røysåsen.

Fra Balatjenn gikk det bratt nedover mot Årbogen og sivilisasjonen.

Vi kom ned til bygda ved gården Øvre Temte.

Overnattingsstedet var Nedre Temte, også kjent som «Temte gård og bygdetun». Stedet var valgt med omhu. Eiker Arkiv arrangerte nemlig sommeravslutning denne kvelden, og alle turdeltakerne var invitert.

Til toppen av siden