Print Friendly, PDF & Email

Vannskorpioner i Svarttjern

Av: Frode Caspersen

For en insektinteressert turgåer ble søndag 4. august 2002 til en helt spesiell dag. Vi skulle egentlig kartlegge hesteveier oppe i åsen bak Svarttjern i Krokstadelva, men den intense heten denne dagen gjorde at vi besluttet å trekke oss ned mot tjernet. Og det viste seg å være en klok beslutning, for helt inne ved vannkanten, nesten på land, svømte en vannskorpion!

Les mer om vannskorpione her.

 

Vår venn Vannskorpionen i Svarttjern

Vannrotta på svøm i Svarttjern

Naturen går sin gang i paddeverdenen…

 

For undertegnede, som er over middels insektinteressert og har tittet etter denne krabaten gjennom flere tiår uten hell, ble dette raskt til årets opplevelse. Et spørsmål meldte seg med en gang; var dette det første funnet noen gang i Nedre Eiker? Vi kontaktet Lars Ove Hansen ved Zoologisk Museum for å få nærmere rede på artens utbredelsesområde, og rapporterte funn i området.

Av tilsendt materiell kunne vi lese kun om eldre funn gjort i Lier, Hurum og Holmestrand, men det var innrapportert et funn fra Hokksund tidligere i år. Det var altså en liten sjeldenhet vi hadde funnet! Det var nok ingen tilfeldighet at den befant seg akkurat her, for like i nærheten hadde små, ca. 2 cm. lange frosker, krøpet på land for første gang. (Vannskorpionen er utstyrt med et sanseorgan som brukes til nøyaktig å bestemme vanndyr som er aktuelle som føde).
Jaktutbyttet ble heller dårlig for vår venn vannskorpionen, i alle fall så lenge vi var der og iakttok den!


Det hører med til historien at vi sommeren 2003 igjen oppsøkte Svartjern for om mulig å finne igjen vår venn fra året før, – og sannelig dukket det ikke opp et flott eksemplar da også! Men om det var den samme, er vel tvilsomt…

Forøvrig er Svarttjern meget interessant mht til dyreliv. Vi har våren 2004 observert myriader av padder, «perlekjeder» med padde-egg, diverse insekter og vannsnegler, abbor og abboregg samt 1 stk. vannrotte!