Print Friendly, PDF & Email

Var «madam Torvestad» fra Vestfossen?

18.04.2001

Alle litteratur-interesserte kjenner vel den geskjeftige pietisten madam Torvestad fra Alexander Kiellands roman «Skipper Worse».  Gunnar Skadberg i Stavanger  har lenge interessert seg for Kiellands romanfigurer og for hvem dikteren kan ha brukt som «modell».  I et brev til Historielaget skriver han at en som utvilsomt har gitt impulser til Madam Torvestad, er en viss Catharina Sigismunde Henriette Preuss, en av forgrunnsfigurene i Brødremenigheten i byen.  Hun var gift med forvalter Hans Peter Testman, og det interessante er at ekteparet i 1801 var bosatt på gården Torberg ved Vestfossen.  Hvordan de havnet i Stavanger er ukjent, og Skadberg hadde heller ingen opplysninger om fortiden deres.  Testman er imidlertid et kjent navn i bygda vår på denne tiden.  Hans Peters far, Johan Peter Testman, var nemlig sagfogd i Vestfossen og bodde i den gamle Sagfogdgården. Han er nevnt i Inga Friis’ artikkel i Eikerminne 1990.  Ellers har vi greid å finne ut at Testman på Torberg var blant de gårdbrukerne som skjenket grunn og vannrettigheter til Hans Nielsen Hauge da han startet sin Ekers Papirfabrik.   

Skadberg er imidlertid interessert i flere opplysninger, både om madam Testmans familiebakgrunn og om Brødremenigheten i Drammensdistriktet generelt.  Er det noen som har drevet og forsket på dette eller som kjenner til familiene Testman og Preuss?  I så fall ville det være hyggelig om dere tar kontakt med Historielaget, slik at vi kan formidle kontakten videre til Gunnar Skadberg!