Øvre Eiker Kulturminneråd inviterer til årsmøte

tirsdag 4. april kl.19.00
i kantina i Øvre Eiker rådhus (inngang ved Festsalen)

Møtet er åpent for alle, men eiere og brukere av verneverdige kulturminner samt organisasjoner som arbeider med lokalhistorie og kulturminnevern er spesielt invitert!

Her finner du dagsorden og sakspapirer!

 

«På sangens vinger over Vestfossen».

Jonsokleir ved Fiskum gamle kirke.

Nettstedet «Eiker i krig og fred».

Aktiviteter som fikk tilskudd fra Kulturminnerådet i 2016 var bokprosjektet «På sangens vinger over Vestfossen», Fiskum kulturminnelags jonsokleir for barn ved Fiskum gamle kirke og nettstedet «Eiker i krig og fred».

Samtidig gjør vi oppmerksom på at fristen for å søke om økonomisk støtte fra Kulturminnerådet i år er satt til 15. mai.

Alle aktiviteter og prosjekter med tilknytning til lokalhistorie og kulturminnevern på Øvre Eiker kan søke. Dette gjelder både organisasjoner og privatpersoner. 

Søknader sendes til Øvre Eiker Kulturminneråd v/sekretær Bent Ek (bent.ek@ovre-eiker.kommune.no) innen 15/5.

På årsmøtet blir det anledning til å gi en kort presentasjon av egne aktiviteter og prosjekter.  Vi ber om at de som ønsker å benytte denne anledningen tar kontakt med Bent Ek for å avtale tidsramme, bruk av audiovisuelle hjelpemidler m.m.

Velkommen!