Print Friendly, PDF & Email

Vevlodd fra Kolsrud gård på Fiskum i Øvre Eiker

Vevlodd
Datering; Yngre jernalder/Vikingtid (800 – 1030 etter Kr.)

Vevlodd av glimmerholdig bergart. 10×7,4 cm.
Funnet på Kolsrud gård på Fiskum i Øvre Eiker

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no