Print Friendly, PDF & Email

Vevstua «offisiell» åpning

Tekst : Anne Gallefos Wollertsen
Foto : Frode Caspersen

Styret i Stiftelsen Verkstedet inviterte alle støttemedlemmene til hyggelig samvær og innvielse av Vevstua på Solberg Spinneri 10. oktober 2001.

Leder i stiftelsen, Tore Wilthil, og styremedlem Reidar Lund orienterte om utviklingen og planene for Vevstua, Verkstedet og Elektrikerbua.
Det siste året har vært en aktiv tid for styret og støttespillerne, og man er kommet godt i gang med å gjøre noen av lokalene stiftelsen har ansvaret for brukbare til forskjellige formål. Spesielt Vevstua, som ble kjøpt fra Block Watne ved Sparebanken Øst for kr. 500.000, er blitt fin etter oppussingen. UNI har gitt kr.185.000 til nytt tak på hovedhuset, og man søker om ytterligere støtte til oppussing av uthuset. Colibri har bidratt med utvendig maling til Vevstua, mens OSO har gitt en 300 liters varmtvannsbereder. Vevstua vil bli benyttet til kulturkvelder og utstillinger. Garasjen til Vevstua blir keramikkverksted for Ingunn Wilthil og Ali Pourin, mens Elektrikerbua, en trebygning, trolig blir innredet som en leilighet fra 1920-tallet.
I Verkstedet holder Modelljernbaneklubben til på loftet. Geologiforeningen har lokaler i kjelleren, og her blir det etter hvert utstilling av mineraler. I kjelleren er også en utstilling av gamle teglverksprodukter og redskap. Solberg Musikkorps holder hus i andre etasje, og Solbergelva i bilder / Nedre Eiker Historiske Arkiv vil etter hvert stille med bilder og utstillinger i første etasje. Det er dannet ei prosjektgruppe som skal stå for den videre utvikling av det industrihistoriske miljøet rundt Stiftelsen Verkstedet.

En meget hyggelig overraskelse var at Tore Gedde, født og oppvokst i Vevstua, tok ordet og fortalte at han med tiden ønsket å gi det spesielle møllebordet som sto i hagen i hans tid tilbake til Vevstua.

Etter orienteringen underholdt lærer ved Solberg skole, Laila Mikkelsen, med underfundige fortellinger og historier med utspring i kjente miljøer i Nedre Eiker, så som fra Lokkeråsen, Spinneriet og elva, foruten en tripp til Det Fjerne Østen.

Styret i Stiftelsen Verkstedet. F.v. Tore Wilthil, Anna Brita Bakken, Kari Larsen, Turid Sandnes og Reidar Lund

Medlemmene koser seg med nystekte vafler og kaffe.

Alle alderstrinn er representert blandt medlemmene. På bildet Erling Johansen