Print Friendly, PDF & Email

Vikstrand Bruk

Av: Gjermund Glittfjell
13.09.2003

Bildet denne gang er hentet fra Vikstrand Bruk rundt 1910. Denne tradisjonsrike saga ble etablert i 1856 med utgangspunkt i Andreas Christensens trelastvirksomhet i Drammen. I 1860-åra drev han vannsag på gården Møllenhof i Krokstadelva. Christensen flyttet nok saga til Mjøndalen i 1870-åra, da hadde han hatt en del uheldige handler med en trelastforhandler i Tønsberg, samt at bunnen falt ut av trelastmarkedet over hele Europa disse åra. Det var også i disse åra at Christensen kjøpte sitt første seilskip.
Christensen ansatte Magnus Jensen som formann på sagbruket i Mjøndalen den 17. mai i 1881. Familien Rydgren kom inn som leietakere i 1942 etter at sønnen til Andreas Christensen døde. Herr Fredrik Rydgren hadde arbeidet som formann fra 1920, og det var naturlig at driften etter hvert ble overtatt til Rydgrens. Fru Christensen hadde vel også mistet noe av interessen for drifta. I 1948 kom ingeniør Johan E. Rydgren fra Nord-Møre for å hjelpe til. Han var ved sagbruket til sin død i 1952. Den 1. januar i 1963 ble det opprettet et A/S. Vikstrand Bruk, eller «på Vikstrand» som det heter på folkemunne, blir vel neppe borte på de første åra. Selv denne tradisjonelle familiebedrift gikk konkurs på 1990-tallet, og videre drift ble overtatt av Eggedal Sag.

Kilder: «125 år i trelastbransjen» og «100 år i Mjøndalen».