Print Friendly, PDF & Email

Glassgravør Villas Vinter (Willas Winther) på Nøstetangen

Av Einar Sørensen

Villas Hansen Vinter var den andre store glassgravøren på Nøstetangen ved siden av Heinrich Gottieb Köhler. Villas var norsk, mest sannsynlig fra traktene rundt Eiker-Kongsberg der navnet Winter påtreffes innenfor et sjikt av godsforvaltere (Niels Winther på Hoen).

I 1754 begynte han ved krystallverket på Nøstetangen og i 1756 ble han dreng under Köhler. I 1765 betegnes han som ferdig utlært svenn. Som svært mange andre håndverkere på denne tiden avanserte han aldri til mester, men fra 1767 er det hans navn som nevnes i forbindelse med alle større gravørearbeider. Det er kjent av glassverksdirektøren Benzon var i tvil om Vinter var i stand til å holde et høyt nok kunstnerisk nivå til alene å stå for gravyren. Men av mangel på andre til å utføre gravørearbeidene, ble Villas Vinter værende den eneste ved verket utenom Köhler som utførte komplisert gravyr. Men snart fikk ledelsen de samme problemene med Vinter som de hadde hatt med Köhler, det vil si manglende leveringsdyktighet som verkets ledelse hevdet skyldtes drikkfeldighet, dovenskap og upålitelighet. Vinter fikk både trusler om oppsigelse og høyere lønn. Uavklart hvilke av disse tiltak som virket best, så har Vinter i det minste produsert en lang rekke graverte pokaler og vinglass fra Nøstetangen i tidsrommet 1767 til uti 1770-årene. Også etter av Nøstetangen ble nedlagt foreligger en rekke viktige arbeider etter ham.

Les mer på Lokalhistoriewiki (Terra Buskerud – historieboka.no er nedlagt)