Print Friendly, PDF & Email

Nedre Eikers underjordiske skatter – stein til nytte og glede

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen NE
02.12.2004

 

Redaksjonskomitéen; f.v. Reidar Andresen, Merethe Frøyland, Jørn H. Hurum, Randi Stensmyren og Ørnulf L. Nordli.

18. november 2004 ble Nedre Eikers egen steinbok lansert. Et bokverk av klasse, lett å bruke for såvel skoleelever som normalt steininteresserte og «de steingale».

I boka finner du alt som dreier seg om stein i ordets videste forstand. Boka er samtidig et historisk oppslagsverk fordi den har med alt om steinindustrien i kommunen; teglverk, kalkbrennerier, gruvedrift og steinbrudd, og – ikke å forglemme – menneskene som arbeidet i disse bedriftene.
Geologien i Nedre Eiker er utrolig spennende, og ved å lese boka får du også en fantastisk reise fra jordas skapelse og fram til i dag. Her går den geologiske prosessen og den historiske prosessen hånd i hånd.

Redaksjonskomitéen har bestått av Jørn Hurum, Merethe Frøyland, Ørnulf L. Nordli, Randi Stensmyren og Reidar Andresen, og foruten ekspertbidragene er flere av avsnittene i boka skrevet av lokale amatørgeologer og lokalhistorikere.