Print Friendly, PDF & Email

Wildenveyminne i poesiboka

Tekst og foto: Vigdis Margrethe Løver
Tilrerttelegging: Anne Gallefos Wollertsen NE
09.09.2010

Gjermund Glittfjell i Eiker Arkiv hygger seg med poesi skrevet av Herman Wildenvey den gang dikteren het Portaas til etternavn.

 

Det lille diktet i poesiboken er håndskrevet av Herman Wildenvey, og det er artig å kunne se dikterens egen håndskrift.

Det finnes mange spesielle ting og saker i Eiker Arkiv, og håndskrevne minner fra dikteren Herman Wildenvey er noe av det arkivets leder Gjermund Glittfjell hygger seg med i en rolig stund.

En liten blå poesibok med mange minner er en av de verdifulle små saker hos Eiker Arkiv. Denne spesielle poesiboka er fra rundt 1900 tilhørte en ung mann ved navn Haakon Kristoffersen, som den gang bodde i Mjøndalen. Han var en tid elev ved Amtsskolen hvor kandidat Færden underviste sine elever fra i dannelse og miljøskapende arbeid.

På denne skolen, uten avsluttende eksamen, gikk mange ungdommer fra Eiker etter folkeskolen, også den unge Hermann Portaas på 16 år. Der fikk de undervisning i jus i hverdagslivet, om dovenskap og ærlighet, drukkenskap og gjerrighet, kjennskap til de store norske forfatterne som Bjørnson og Welhaven, og skolen var støttet av det offentlige.
Ledige lokaler ble leid for en undervisningsperiode av gangen, og skolen flyttet fra grend til grend hvert år.

-Det som gjør oss i Eiker Arkiv interessert i akkurat denne poesiboka, er at den beviser at Hermann Wildenvey var elev ved Færdens skole i vinterhalvåret 1900 til 1901, forteller Gjermund Glittfjell entusiastisk.
Hermann Wildenvey skrev et lite dikt i poesiboken, men ellers hadde han sin første debut som skribent i skoleavisen til Amtsskolen det samme året. Der fikk han konfiskert sitt første bidrag av lærer og redaktør Færden, men det hindret ikke den unge Portaas å skrive mer. Mange dikt om jenter og ungdommelig kjærlighet sto på trykk i denne skoleavisen, og Hermann Portaas fikk en god magefølelse for at det var dikter han skulle bli.

Det er ellers mange andre kjente navn fra Eiker som også har skrevet minne i boka til Haakon. Ole Stenshorne, Hans Arnt Dahler, Anders Narverud, Martin Lysaker, Kaia Myhren og Emma Korsgaarden er noen av dem, og felles for dem alle er at de var elever ved Amtsskolen til kandidat Færden.

”Som sagte vag musikk
 Toner hvert avsjedsord
 Sørgmodig,stille,stille
 Gaar det gjennom sindet.
 Mange aar, det gaar,
 Lansomt gaar
 Men først da til Borge
 Tusen minder

 H.Portaas 1901”