Print Friendly, PDF & Email

20 år og 1,8 mill kubikkmeter Lettbetong
siden
Norsk Ytong kom til Hokksund.

FREMTIDEN
7. mars 1972
Foto: Sønstrød
:Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mai 2023

For 20 år siden startet Norsk Ytong A/S sin virksomhet på Semsmoen i Hokksund, og lørdag ble åremålet markert med en festlig tilstelning for de ansatte med ektefeller i Velferdssalen på Sundland. Men først og fremst ble festen gitt til ære for 38 jubilanter, 27 med 20 års tjenestetid og sistemann – Walther Berntsen fra Lier med hele 30 års arbeidsdag bak seg i Siporex-Ytong A/S. Berntsen ble lørdag overrakt Norges Vels medalje, mens hans yngre medjubilanter ble tildelt gullur med diplom, som skikken er i Norcemkonsernet.
Sju oppsatte busser brakte gjestene til festlokalet og i alt 318 mennesker var samlet da kveldens toastmaster, kontorsjef Cato Lund Christoffersen, ønsket velkommen til bords. Jubileumstalen ble holdt av direktør Atle Bye, som blant annet opplyste at den topp moderniserte bedriften på Semsmoen nå er kommet opp i en samlet produksjon på 1,8 millioner kubikkmeter lettbetong siden starten i 1952. Formannen i Øvre Eiker Kjemiske Arbeiderforening, Birger Fossum – selv en av 20-årsjubiolantene, hyllet bedriften på vegne av arbeiderne, direktør Gordon Andersen i Svensk Ytong hilste og gratulerte fra de svenske lisensgivere, sekretær Wilhelm Thoresen bar fram Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbunds hilsen, og direktør Just Ebbesen fra Norsk Arbeidsgiverforening satte punktum for jubileumsmiddagen med takk for maten.
 Så svinget festdeltagerne seg til rytmer fra Halvard Kauslands trio til ut i de små timer, og solist var ingen ringere enn fru Grethe «Melodi Grand Prix». Ved midnattstid ble det servert kaffe og kaker, og så kalte direktør Atle Bye til lyd og foretok den høytidelige overrekkelsen av Norges Vels medalje til veteranen Walter Berntsen, og gullur med diplomer til de trettisju 20-års jubilanter. De fikk ellers hvert sitt karakteriserende dikt med på veien, og så vidt vi kan skjønne var det toastmaster Lund Christoffersen, selv blant jubilantene, som hadde vært husdikter for anledningen. Et ekstra populært innslag var loddtrekningen på jubileumsfestens 30 vakre blomsterdekorasjoner blant de tilstedeværende damer.
Forreste rekke fra venstre: Willy Antonsen, Sverre J. Sørensen, Rasmus Hansen, direktør Atle Bye, Walther Berntsen, Cato Lund Christoffersen, Olav K. Nordli, Jens Moen, Leif Abrahamsen. –2. rekke: Ingvar Iversen, Ragnvald Thomassen, Kåre Olsen, Jørgen Næsset, Helge Næss, Kristian Lien, Per J. Sanden, Hans Brenden, Petter Wendelborg, Johan Langerud, Arthur Solberg, Walther A. Tollefsen. –3. rekke: Tore Wiel Jørgensen, Finn André Ruud, Sverre Olsen, Gustav de Lange Ruud, Hans Gorud, Gullik Lien, Ole Håvaldsrud, Johan K. Holm, Per Lundebakken, HermundKvam, Borger Smedsrud. – 4. rekke: Birger Fossum, Olaf Helgesplass, Ivar Berg, Sverre Aas, Jacob Hilleren, Karsten W. Foss. – Arne Ramstad var dessverre syk, og kunne ikke være til stede på Jubileumsfesten.