Print Friendly, PDF & Email

Ytongstaven har slått godt an.

Drammens Tidende
22. september.1959
:Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mai 2023

Et oversiktsbilde av Norsk Ytong A/S ved Hokksund. Fra venstre mølleavdelingen, i midten selve fabrikken og bygget til høyre inneholder tegnekontor m. v. For å holde området så pent som mulig, kan det nevnes at bedriften har kjøpt inn feiemaskin som benyttes hver eneste dag.

Materialer til 2600 villaer produseres i år, og alt er utsolgt til nyttårstider. Ytongstaven har overtruffet alle forventninger og den utgjør i dag den alt vesentlige delen av produksjonen. Vår produksjon fra nå av og fram til nyttår er faktisk solgt alt sammen, og det til tross for at kapasiteten er øket bra etter hvert. Det er kontorsjef Cato Christoffersen ved Norsk Ytong A/S ved Hokksund som på henvendelse fra DT og BB kan gi disse opplysninger. Bedriften har fra en forholdsvis beskjeden begynnelse i 1952 vokst seg fram til en storbedrift som virkelig teller med i landet.
Bedriften kommer i år opp i en samlet produksjon på ca. 130 000 kubikkmeter bygningsmateriale. Eller for å si det på en annen måte: Man regner at det går med ca. 50 kubikkmeter til en villa på 1 ½ etasje. Det skulle bli 2600 villaer i 1959. Døgnproduksjoen er i løpet av sommeren blitt øket fra 400 til 550 kubikkmeter, og det kjøres stadig med tre skift ved bedriften. Det er nå ansatt ca. 160 arbeidere pluss 30 funksjonærer ved bedriften. Noen utvidelse av selve fabrikken og maskineriet i nærmeste framtid er det ikke snakk om. Derimot arbeider man med å utvide selve fabrikkområdet slik at det blir større lagerplass. Utkjøringen av ytongen foregår med egne og leide biler og med jernbanen. Det er jo lagt eget sidespor inn til bedriften. Produktene blir spredd over hele landet.

Utdrag fra artikkel.

Ytongstaven er blitt mektig populær blant selvbyggere. Stavene skal jo bare limes sammen, og materialet er veldig lett å behandle. Selv til gulvene har man egen gulvstav osv. – Bedriftens typehus har også slått meget godt an. Flere modeller harr blitt populære men typen «Mor til tre» blir nok foretrukket av de fleste, en lav enebolig med alt på en flate. Det er for øvrig tydelig at det går i retning av flere og flere eneboliger. Bygge-omkostningene avhenger jo av så meget, men et slikt bygg på ca. 80 kvadratmeter skulle man ha gode chanser til å få reist for omkring 50 999 kroner, eller endog under hvis de ikke tomten er alt for dyr.

Paviljongskolene et nytt felt.

Ytongproduktene er også kommet sterk i skuddet på et nytt felt, nemlig til bygging av paviljongskoler. Det er i gang bygging av slike paviljonger i Øvre Eiker realskole, ved Presterød skole i Sem og ved Vallasskjold realskole i Tune ved Sarpsborg.

Andre store leveranser i det siste har vært til den store utvidelsen ved sykehuset i Kristiansand, og akkurat i disse dager ekspederes 2000 kvadratmeter takplater til Jernverket i Mo i Rana.