Print Friendly, PDF & Email

AVISARTIKLER OM NEDRE EIKER I DRAMMENS TIDENDE – del 1

Samlet av Olav Homlebekk

Eiker, Nedre 10 09 1870 DT Fra Eker. Kirkesanger i Nedre Eker
Eiker, Nedre 16 09 1870 DT Ogsaa et ord fra Eker (Kirkesangren)
Eiker, Nedre 01 03 1871 DT Kirkesangerne i Nedre Eker
Eiker, Nedre 27 11 1872 DT Istiden. Dikt av Bj.Bjørnson ? H.Ibsen og Andreas Munch av H.Wildenvey
Eiker, Nedre 21 05 1891 DT Frihetsdagen,. N.Eker
Eiker, Nedre 24 10 1891 DT N.Eker kommunevalg
Eiker, Nedre 30 12 1891 DT Syv mennesker druknet i N.Eker
Eiker, Nedre 31 12 1891 DT Ulykken på N.Eker
Eiker, Nedre 09 01 1896 DT N.Eker: Folkemengdens bevegelse 1895
Eiker, Nedre 22 01 1896 DT NE brugsskole, lærer Olsens 60 års jubileum som lærer. Dikt
Eiker, Nedre 04 03 1896 DT Fra NE, diverse
Eiker, Nedre 09 01 1900 DT Fra N.Eker. Isen på elven ødelagt. Dampbåten må stoppes eller brok skaffes.
Eiker, Nedre 12 01 1900 DT N.Eker. Overenskomst over elven.
Eiker, Nedre 04 02 1900 DT N.Eker 1899. Bøder til Herredskassen.
Eiker, Nedre 11 04 1900 DT Underslag av 200 kroner. Arbeider fra N.Eker.
Eiker, Nedre 20 04 1900 DT Fra N.Eker. Slæbebåt brøt isen på elven.
Eiker, Nedre 04 05 1900 DT Viede og døde Mars og April. N.Eker.
Eiker, Nedre 17 07 1900 DT N.Eker. Antall stemmebrettigede antages at blive ca. 825. Ved forrige valg var det ca. 460.
Eiker, Nedre 23 08 1900 DT N.Eker Herredsstyre mødte. Lønn for lærerne.

Eiker, Nedre 23 08 1900 DT N.Eker Herredsstyre mødte. Lønn for lærerne.
Eiker, Nedre 28 08 1900 DT Valgmandsliste for N.Eker. Høyre og Moderate.
Eiker, Nedre 28 08 1900 DT Valgmandsliste for N.Eker. Høyre og Moderate.
Eiker, Nedre 14 09 1900 DT Viede og døde N.Eker juli og august.
Eiker, Nedre 18 09 1900 DT Amtsskolen paa N.Eker (annonse).
Eiker, Nedre 21 10 1900 DT N.Eker. Overformynder valgt.
Eiker, Nedre 09 11 1900 DT Viede og døde N.Eker oktober mnd.
Eiker, Nedre 07 12 1900 DT N.Eker. Sprænger sine huse i luften. Ole Myhrvold.
Eiker, Nedre 16 12 1900 DT N.Eker herredsstyre. Saker til behandling.
Eiker, Nedre 18 12 1900 DT N.Eker. Folketellingen 1900. Antall personer.
Eiker, Nedre 19 12 1900 DT Forskjellige strøg med antall personer i N.Eker.
Eiker, Nedre 04 01 1901 DT Hundeskatt N.Eker. Annonse.
Eiker, Nedre 06 01 1901 DT Frossen mand N.Eker.
Eiker, Nedre 11 01 1901 DT Egteviede og døde N.Eker november og desember 1900.
Eiker, Nedre 08 03 1901 DT Lendsmanden N.Eker. Fyld til veien.
Eiker, Nedre 13 03 1901 DT Lendsmanden i N.Eker. Veisak.
Eiker, Nedre 10 04 1901 DT N.Eker. Fyllefant kastet av toget.
Eiker, Nedre 25 04 1901 DT Skattelikningen N.Eker 1901.
Eiker, Nedre 26 04 1901 DT N.Eker Herredsstyre. Møtereferat.
Eiker, Nedre 26 04 1901 DT N.Eker. Skattelikningen fortsetter.
Eiker, Nedre 27 04 1901 DT N.Eker. Skattelikningen fortsetter.
Eiker, Nedre 28 04 1901 DT Skattelister N.Eker.
Eiker, Nedre 30 04 1901 DT Skattelister N.Eker.
Eiker, Nedre 05 05 1901 DT Amtskolen på Nedre Eker.
Eiker, Nedre 22 05 1901 DT Småpluk fra N.Eker.
Eiker, Nedre 12 06 1901 DT Viede og døde. N.Eker. Mai.
Eiker, Nedre 16 06 1901 DT N.Eker. Smånytt.
Eiker, Nedre 10 08 1901 DT Viede og døde N.Eker. Juni og Juli.
Eiker, Nedre 01 09 1901 DT N.Eker Herredsstyre.
Eiker, Nedre 11 09 1901 DT N.Eker Konservative Parti. Liste kommunevalg.
Eiker, Nedre 13 09 1901 DT Valglister. N.Eker.
Eiker, Nedre 14 09 1901 DT Begravelse i N.Eker. Ole Kværk. Emisær.
Eiker, Nedre 14 09 1901 DT Misjonsstevne. N.Eker.
Eiker, Nedre 17 09 1901 DT Misjonsstevne. N.Eker.
Eiker, Nedre 18 09 1901 DT N.Eker. Kommentar til herredsstyremøte.
Eiker, Nedre 21 09 1901 DT N.Eker. Herredsstyret.
Eiker, Nedre 27 09 1901 DT Valglister. N.Eker.
Eiker, Nedre 02 10 1901 DT Skudte elgsdyr. N.Eker.
Eiker, Nedre 04 10 1901 DT Officielle valglister N.Eker.
Eiker, Nedre 08 10 1901 DT Viede og døde N.Eker. August ? September.
Eiker, Nedre 11 10 1901 DT Valgliste N.Eker.
Eiker, Nedre 19 10 1901 DT N.Eker. Valgresultat.
Eiker, Nedre 07 11 1901 DT Viede og døde. N.Eker. Oktober.
Eiker, Nedre 26 11 1901 DT N.Eker Afholdsfest.
Eiker, Nedre 14 12 1901 DT N.Eker. Ordførervalg.
Eiker, Nedre 14 12 1901 DT N.Eker. Værker og brug. Ligning.
Eiker, Nedre 14 12 1901 DT N.Eker. Lærerlønninger. Kr. 22 pr. skoleuge.
Eiker, Nedre 04 01 1902 DT Viede og døde i N.Eker, november og desember
Eiker, Nedre 05 03 1902 DT N.Eker. Skatteligningen 1902
Eiker, Nedre 08 03 1902 DT Skatteligningen N.Eker 1902
Eiker, Nedre 11 03 1902 DT Skatteligningen N.Eker 1902
Eiker, Nedre 15 03 1902 DT Skatteligningen 1902, N.Eker
Eiker, Nedre 18 03 1902 DT Arbeiderakademi på N.Eker
Eiker, Nedre 09 04 1902 DT Viede og døde i N.Eker, marts
Eiker, Nedre 16 04 1902 DT N.Eker, arbeiderakademi
Eiker, Nedre 21 05 1902 DT N.Eker, 17.maifeiring
Eiker, Nedre 03 07 1902 DT N.Eker Herredstyre. Mødereferat
Eiker, Nedre 17 07 1902 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 30 07 1902 DT Skolesak, N.Eker
Eiker, Nedre 30 07 1902 DT Hestebytte, N.Eker
Eiker, Nedre 10 08 1902 DT N.Eker folkebad
Eiker, Nedre 17 08 1902 DT Skolesaken N.Eker, tiltalte dømt
Eiker, Nedre 24 08 1902 DT N.Eker basar folkebad
Eiker, Nedre 06 09 1902 DT Viede og døde, N.Eker, juli og august
Eiker, Nedre 13 09 1902 DT N.Eker, lærer Rygh, hønseri
Eiker, Nedre 17 09 1902 DT Skolesaken på N.,Eker
Eiker, Nedre 18 09 1902 DT N.Eker, ulykke med sykler
Eiker, Nedre 08 10 1902 DT N.Eker Budgetforslag 1903

Eiker, Nedre 22 10 1902 DT N.Eker, stald ved kirken
Eiker, Nedre 29 10 1902 DT N.Eker herredsstyre, møte
Eiker, Nedre 02 11 1902 DT Til N.Eker menighet
Eiker, Nedre 15 11 1902 DT N.Eker diakonisse?basar
Eiker, Nedre 09 12 1902 DT N.Ekers Sparekasse
Eiker, Nedre 11 12 1902 DT N.Eker, valg, vergeråd
Eiker, Nedre 20 12 1902 DT N.Eker herredsstyre møte
Eiker, Nedre 28 12 1902 DT N.Eker, orgelet gjorde streik
Eiker, Nedre 03 01 1903 DT Døde og viede, N.Eker november og desember 1902
Eiker, Nedre 03 01 1903 DT N.Eker, landhandler Hans Hansens konkursbo, annonse
Eiker, Nedre 08 02 1903 DT N.Eker herredsstyre møte, mange saker
Eiker, Nedre 10 03 1903 DT N.Eker hedningsemission, fællesmøde
Eiker, Nedre 10 03 1903 DT N.Eker travselskap, premieliste
Eiker, Nedre 12 03 1903 DT Generalforsamling, N.Eker Arbeiderparti
Eiker, Nedre 21 03 1903 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 24 03 1903 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 25 03 1903 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 26 03 1903 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 26 03 1903 DT Forstanderskabs,møde, N.Eker, valg
Eiker, Nedre 27 03 1903 DT Uddrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 08 04 1903 DT N.Eker, bygden vår, Arbeiderpartiet
Eiker, Nedre 17 04 1903 DT Ugreie på N.Eker, om ungdom i påsken
Eiker, Nedre 05 05 1903 DT Døde og viede, N.Eker, marts og april
Eiker, Nedre 10 05 1903 DT Fra Buskerud, litt fra N.Eker
Eiker, Nedre 27 05 1903 DT Skogbrand, N.Eker
Eiker, Nedre 07 07 1903 DT Døde og viede, N.Eiker, mai og juni
Eiker, Nedre 09 07 1903 DT N.Eker herredsstyremøte, sagbroen, folkebadet mm.
Eiker, Nedre 14 07 1903 DT Valgalliance, N.Eker
Eiker, Nedre 28 07 1903 DT Valgforberedelse i N.Eker
Eiker, Nedre 02 08 1903 DT N.Eker, veiomlegg, Slaaten
Eiker, Nedre 02 08 1903 DT Viede og døde i N.Eker, juli
Eiker, Nedre 08 08 1903 DT N.Eker, allianse Høyre?Venstre
Eiker, Nedre 12 08 1903 DT N.Eker, kompromisset med Høyre
Eiker, Nedre 15 08 1903 DT N.Eker, foredrag, Høyre
Eiker, Nedre 18 08 1903 DT Skattebøls foredrag, N.Eker
Eiker, Nedre 20 08 1903 DT N.Eker herredsstyre ?\ vei?og skolesaker mm
Eiker, Nedre 22 08 1903 DT N.Eker Høyres liste
Eiker, Nedre 23 08 1903 DT N.Eker, jernbanerutene
Eiker, Nedre 28 08 1903 DT N.Eker, socialistene
Eiker, Nedre 13 09 1903 DT Til inntekt for N.Eker folkebad
Eiker, Nedre 22 09 1903 DT Misjonsstevne, N.Eker
Eiker, Nedre 10 10 1903 DT N.Eker, husflidsagen
Eiker, Nedre 14 10 1903 DT En voldsom herre, N.Eker
Eiker, Nedre 20 10 1903 DT N.Eker, kommunal sparebank
Eiker, Nedre 13 11 1903 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 20 11 1903 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 24 11 1903 DT N.Eker sparekasse
Eiker, Nedre 27 11 1903 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 08 12 1903 DT Døde og viede N.Eker, oktober og november
Eiker, Nedre 15 12 1903 DT N.Eker herredsstyre, mange saker
Eiker, Nedre 03 01 1904 DT Døde og viede N.Eker, desember 1903
Eiker, Nedre 21 01 1904 DT N.Eker lærerforening
Eiker, Nedre 28 01 1904 DT N.Eker herredsstyre, flere saker
Eiker, Nedre 28 01 1904 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 07 02 1904 DT N.Eker skolestyre, møte
Eiker, Nedre 01 03 1904 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
Eiker, Nedre 02 03 1904 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
Eiker, Nedre 03 03 1904 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
Eiker, Nedre 04 03 1904 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen med mange navn
Eiker, Nedre 12 03 1904 DT N.Eker herredsstyre, flere saker
Eiker, Nedre 20 03 1904 DT N.Eker sparebank
Eiker, Nedre 29 03 1904 DT N.Eker sparekasse, valg
Eiker, Nedre 12 04 1904 DT Døde og viede, N.Eker, februar og mars
Eiker, Nedre 28 04 1904 DT N.Eker herredsstyre, flere saker
Eiker, Nedre 29 05 1904 DT N.Eker, fru Kollandsrud, husflidskole
Eiker, Nedre 04 05 1904 DT N.Eker husflidskole, utstilling
Eiker, Nedre 05 06 1904 DT N.Eker, døde og viede i april og mai
Eiker, Nedre 18 06 1904 DT Oskar Dahler, 27 år, fra N.Eker druknet, arb.v.Buskerud paper

Eiker, Nedre 03 07 1904 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 05 07 1904 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 05 07 1904 DT N.Eker, 25 års jubileum, Ryghs tale
Eiker, Nedre 06 07 1904 DT Norges undergang, med liste over passagerene, noen fra Eker ? blant de reddede Hermand
Portaas, student, Mjøndalen
Eiker, Nedre 07 07 1904 DT Dampskibet Norges forlis, med bilde av skipet
Eiker, Nedre 08 07 1904 DT Norges forlis
Eiker, Nedre 09 07 1904 DT Norges forlis
Eiker, Nedre 09 07 1904 DT Døde og viede N.,Eker, juni
Eiker, Nedre 10 07 1904 DT Norge, flere reddet
Eiker, Nedre 10 07 1904 DT Norges forlis
Eiker, Nedre 28 07 1904 DT N.Eker, brand hos Andreas Hauge (lade)
Eiker, Nedre 31 07 1904 DT N.Eker, lærerindeansettelse
Eiker, Nedre 03 09 1904 DT N.Eker, sosialistenes møde
Eiker, Nedre 06 09 1904 DT N.Eker, moderat konservative parti, liste med navn
Eiker, Nedre 07 09 1904 DT N.Eker, Venstres liste til kommunevalget
Eiker, Nedre 08 09 1904 DT N.Eker, lister til kommunevalget
Eiker, Nedre 18 09 1904 DT N.Eker herredsstyre, mange saker
Eiker, Nedre 25 09 1904 DT N.Eker, 25 år somn eget præstegjeld
Eiker, Nedre 22 10 1904 DT N.Eiker, kommunevalget med resultrater
Eiker, Nedre 30 10 1904 DT N.Ekers herredsstyre, skolekjøkkensaken mm
Eiker, Nedre 22 10 1904 DT Litt fra N.Eker
Eiker, Nedre 08 12 1904 DT Døde og viede N.Eker oktober og november
Eiker, Nedre 17 12 1904 DT N.Eker herredsstyre møde med mange saker
Eiker, Nedre 08 01 1905 DT Fra N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 08 01 1905 DT Litt om året 1904, fra N.Eker
Eiker, Nedre 17 01 1905 DT N.Eker lærerforening
Eiker, Nedre 01 02 1905 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 11 02 1905 DT Husflidkurs i N.Eker
Eiker, Nedre 19 02 1905 DT N.Eker, Gro Kollandsruds husflidskole
Eiker, Nedre 22 02 1905 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 22 02 1905 DT N.Eker Sparekassen
Eiker, Nedre 25 02 1905 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 26 02 1905 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 28 02 1905 DT Utdrag av skatteligningen, N.Eker
Eiker, Nedre 09 03 1905 DT N.Eker herredsstyre, veivedlikehold
Eiker, Nedre 10 03 1905 DT N.Eker herredstyre, stoppested Stenberglandet
Eiker, Nedre 23 03 1905 DT N.Eker Lærerforening, møde
Eiker, Nedre 23 03 1905 DT Christoffer Knudsen, dikt av H.K.Busland
Eiker, Nedre 04 04 1905 DT N.Eker Aktiebank, generalforsamling
Eiker, Nedre 12 04 1905 DT N.Eker herredsstyremøte
Eiker, Nedre 14 04 1905 DT N.Eker skogeieres jaktforening
Eiker, Nedre 18 04 1905 DT N.Eker, ang.17.maifeiringen
Eiker, Nedre 17 05 1905 DT N.Eker herredstyre, møte
Eiker, Nedre 23 06 1905 DT Middelskole, N.Eker
Eiker, Nedre 13 07 1905 DT N.Eker herredstyre
Eiker, Nedre 07 09 1905 DT N.Eker, motorbåt Mjøndalen?Krogstadelven
Eiker, Nedre 12 09 1905 DT N.Eker, folkebad
Eiker, Nedre 14 09 1905 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 04 10 1905 DT Litt fra N.Eker
Eiker, Nedre 25 10 1905 DT N.Eker herredstyre (Lagrette og domsmend)
Eiker, Nedre 24 12 1905 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 06 01 1906 DT Noe fra N.Eker
Eiker, Nedre 09 01 1906 DT N.Eker, div.valg
Eiker, Nedre 09 01 1906 DT N.Eker, arbeiderakademiet
Eiker, Nedre 12 01 1906 DT N.Eker, brospørsmålet
Eiker, Nedre 13 01 1906 DT N.Eker, sparekassen
Eiker, Nedre 25 01 1906 DT N.Eker skolestyre, valg
Eiker, Nedre 25 01 1906 DT N.Eker, forskjellig
Eiker, Nedre 01 02 1906 DT N.Eker, bro over elven, herredsstyremøte
Eiker, Nedre 02 02 1906 DT N.Eker, konsert
Eiker, Nedre 02 02 1906 DT N.Eker, Sparekassen, generalforsamling
Eiker, Nedre 06 02 1906 DT N.Eker, skomakerkurs
Eiker, Nedre 13 02 1906 DT N.Eker, Den nye fagforening
Eiker, Nedre 20 02 1906 DT N.Eker, utdrag av skatteligningen for 1906
Eiker, Nedre 21 02 1906 DT N.Eker, skatteligningen fortsatt
Eiker, Nedre 22 02 1906 DT N.Eker, skatteligningen fortsatt
Eiker, Nedre 24 02 1906 DT N.Eker, Arbeidernes fagforening

Eiker, Nedre 06 03 1906 DT N.Eker, foredrag i Arbeiderakademiet
Eiker, Nedre 09 03 1906 DT N.Eker, brospørsmålet
Eiker, Nedre 13 03 1906 DT 17.mai på N.Eker
Eiker, Nedre 16 03 1906 DT N.Eker, herredsstyremøte
Eiker, Nedre 16 03 1906 DT N.Eker, Lærerforeningen (Fritt skolemateriell)
Eiker, Nedre 05 04 1906 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 12 04 1906 DT N.Eker, herredsstyremøte
Eiker, Nedre 25 04 1906 DT Årsberetning N.Eker, skolekjøkken
Eiker, Nedre 10 05 1906 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 23 05 1906 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 12 06 1906 DT N.Eker, sølvbryllup, prost Sønderaal og frue
Eiker, Nedre 16 06 1906 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 22 06 1906 DT N.Eker arbeiderakademi, generalforsamling
Eiker, Nedre 13 07 1906 DT Fager er lien, dikt av Hermand Portaas
Eiker, Nedre 29 08 1906 DT N.Eker, Lærerforeningen, møte
Eiker, Nedre 12 09 1906 DT N.Eker, herredsstyre, div.saker
Eiker, Nedre 13 09 1906 DT N.Eker folkebad
Eiker, Nedre 21 09 1906 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 13 10 1906 DT N.Eker herredsstyre, flere saker
Eiker, Nedre 26 10 1906 DT N.Eker, forligelseskom.,valg
Eiker, Nedre 11 11 1906 DT N.Eker, flere saker
Eiker, Nedre 14 10 1906 DT N.Eker, Polen, foredrag i arbeiderakademiet
Eiker, Nedre 27 11 1906 DT N.Eker arbeiderakademi, foredrag
Eiker, Nedre 01 12 1906 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 04 12 1906 DT N.Eker, stationsmester Gulbrandsen 25?årsjubileum
Eiker, Nedre 05 12 1906 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 09 12 1906 DT N.Ekers skolestyre, møte
Eiker, Nedre 11 12 1906 DT N.Eker, folkeskolens undervisning
Eiker, Nedre 16 12 1906 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 18 12 1906 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 01 01 1907 DT N.Eker, noe fra året 1906
Eiker, Nedre 08 01 1907 DT N.Eker Arbeiderforening
Eiker, Nedre 12 01 1907 DT N.Eker herredstyremøte, telefonsaken
Eiker, Nedre 15 01 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 22 01 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 24 01 1907 DT N.Eker Lærer og ordfører Ryghs jubileum, foto
Eiker, Nedre 25 01 1907 DT Ordfører M.O.Ryghs 235 års jubileum som lærer
Eiker, Nedre 27 01 1907 DT N.Eker, sparekassen
Eiker, Nedre 28 01 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 05 02 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 13 02 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 13 02 1907 DT N.Eker herredsstyre, diverse og pleiehjemmet Skjøl
Eiker, Nedre 19 02 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 21 02 1907 DT N.Eker, overfartsforholdene på elven
Eiker, Nedre 02 03 1907 DT N.Eker, skatteligningen 1907
Eiker, Nedre 03 03 1907 DT N.Eker, skatteligningen 1907
Eiker, Nedre 05 03 1907 DT N.Eker, skatteligningen 1907
Eiker, Nedre 05 03 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 14 03 1907 DT Fra Vestens prærier ? fra en Amerikatur av Hermand Th. Portaas
Eiker, Nedre 19 03 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 28 03 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 03 04 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 10 04 1907 DT N.Eker, herredsstyre
Eiker, Nedre 11 04 1907 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 17 04 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 24 04 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 28 04 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 28 04 1907 DT Fra Vestens prærie, av Herman Th. Portaas
Eiker, Nedre 07 05 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 14 05 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 19 05 1907 DT N.Eker, 17 mai
Eiker, Nedre 28 05 1907 DT N.Eker, ugerevue
Eiker, Nedre 02 06 1907 DT N.Eker, sølvbryllup feires av møller Karl Hansen og hustru Emma f.Person Lysaker
Eiker, Nedre 12 06 1907 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 05 07 1907 DT N.Eker, diverse
Eiker, Nedre 07 07 1907 DT N.Eker, skolesaker
Eiker, Nedre 21 08 1907 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 02 09 1907 DT N.Eker, Venstre, prøvevalg, lister

Eiker, Nedre 21 09 1907 DT N.Eker, lærerlønn
Eiker, Nedre 25 09 1907 DT N.Eker, valglister
Eiker, Nedre 27 09 1907 DT N.Eker, skjærer halsen over, Temte
Eiker, Nedre 06 10 1907 DT N.Eker, forslag til valg av lagrette?og domsmend
Eiker, Nedre 06 10 1907 DT N.Eker, herredsbudget for 1908
Eiker, Nedre 22 10 1907 DT N.Eker arbeiderakademi, foredrag
Eiker, Nedre 23 10 1907 DT N.Eker, valget
Eiker, Nedre 23 10 1907 DT N.Eker, herredsstyremøte, diverse
Eiker, Nedre 24 10 1907 DT N.Eker herredsstyre, møde
Eiker, Nedre 25 10 1907 DT Simen Bjørhus fyller 85 år, fra N.Eker, foto
Eiker, Nedre 25 10 1907 DT N.Eker, kommunevalget
Eiker, Nedre 26 10 1907 DT N.Eker, kommunevalget, herredsstyremøte
Eiker, Nedre 09 11 1907 DT N.Eker, Lysaker mølle brent
Eiker, Nedre 15 11 1907 DT N.Eker, Lærerforening
Eiker, Nedre 16 11 1907 DT N.Eker, diverse
Eiker, Nedre 17 11 1907 DT N.Eker, lærerne og kommunale stilliunger
Eiker, Nedre 23 11 1907 DT N.Eker Lærerforening
Eiker, Nedre 24 11 1907 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 08 12 1907 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 12 12 1907 DT N.Eker, kommuneskattabell
Eiker, Nedre 14 12 1907 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 17 12 1907 DT N.Eker gamle herredsstyre
Eiker, Nedre 22 12 1907 DT N.Eker, diverse
Eiker, Nedre 09 01 1908 DT N.Eker herredsstyre, diverse saker
Eiker, Nedre 09 01 1908 DT N.Eker, kirkebok, statistikk for 1907
Eiker, Nedre 09 01 1908 DT N.Eker, sparekassen
Eiker, Nedre 25 01 1908 DT Isbryting, N.Eker, overgang over råken
Eiker, Nedre 28 01 1908 DT N.Eker ugerevue
Eiker, Nedre 09 02 1908 DT N.Eker herredsstyre, møte, diverse, folkeboksamlingen
Eiker, Nedre 04 02 1908 DT N.Eker ugerevue
Eiker, Nedre 11 02 1908 DT N.Eker, litt av hvert
Eiker, Nedre 19 02 1908 DT N.Eker heredsstyre, skolestyre
Eiker, Nedre 23 02 1908 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 04 03 1908 DT N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
Eiker, Nedre 05 03 1908 DT N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
Eiker, Nedre 06 03 1908 DT N.Eker skatteligningen med navn og utlignet skatt
Eiker, Nedre 10 03 1908 DT N.Eker herredsstyre, flere saker
Eiker, Nedre 08 04 1908 DT N.Eker herredsstyre, mange saker
Eiker, Nedre 12 04 1908 DT N.Eker, skolestyre
Eiker, Nedre 03 05 1908 DT 1.mai, N.Eker
Eiker, Nedre 05 05 1908 DT N.Eker, afholdssaken
Eiker, Nedre 06 05 1908 DT N.Eker herredsstyre, div., skattesag Petter Simensen Berget
Eiker, Nedre 12 05 1908 DT N.Eker, sjømandsmisjonen
Eiker, Nedre 22 05 1908 DT Kirkekonsert, N.Eiker
Eiker, Nedre 26 05 1908 DT N.Eker arbeiderakademi
Eiker, Nedre 26 05 1908 DT N.Eker kirkekonsert
Eiker, Nedre 03 06 1908 DT N.Eker, flom
Eiker, Nedre 13 06 1908 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 30 06 1908 DT N.Eker, telefonkrisen
Eiker, Nedre 03 07 1908 DT N.Eker herredsstyre, folkehøyskole, brug av motorvogn, skogeiendommer
Eiker, Nedre 26 07 1908 DT N,.Eker herredsstyr, diverse
Eiker, Nedre 19 08 1908 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 03 10 1908 DT N.Eker, læger på fast lønn
Eiker, Nedre 11 10 1908 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 13 10 1908 DT N.Eker ligningskommisjon, valg
Eiker, Nedre 16 10 1908 DT N.Eker, forslag til budget for 1909
Eiker, Nedre 23 10 1908 DT N.Eker og Hofgaards skoge
Eiker, Nedre 25 10 1908 DT Forsvunnen kone fra Flesberg var budeie hos gbr. Chr.Eknæs på N.Eker
Eiker, Nedre 01 11 1908 DT N.Eker herredsstyre, om bilruten Krogstadelva?Drammen + diverse
Eiker, Nedre 12 11 1908 DT Hermand Wildenvey, om hans nye samling digte
Eiker, Nedre 02 12 1908 DT N.Eker herredsstyre, mange saker
Eiker, Nedre 02 12 1908 DT N.Eker, kommunalt møllebrug
Eiker, Nedre 06 12 1908 DT N.Eker, skolestyre
Eiker, Nedre 19 12 1908 DT N.Eker herredsstyre, mange saker
Eiker, Nedre 20 12 1908 DT N.Eker, ligningskommisjonen, takst av verker og brug
Eiker, Nedre 14 01 1909 DT N.Eker, skolestyre
Eiker, Nedre 15 01 1909 DT N.Eker herredsstyre, diverse, bro, skole, bank
Eiker, Nedre 17 01 1909 DT N.Eker, brosaken

Eiker, Nedre 19 01 1909 DT N.Eker sparekasse
Eiker, Nedre 20 01 1909 DT Kommunale læger i N.Eker
Eiker, Nedre 21 01 1909 DT N.Eker kommunale folkeboksamling
Eiker, Nedre 26 01 1909 DT N.Eker, telefon, brosagen, frit skolemateriel
Eiker, Nedre 28 01 1909 DT N.Eker, kirkesanger Skarsten jubileum, med foto
Eiker, Nedre 31 01 1909 DT N.Eker herredsstyre, skolesager, diverse
Eiker, Nedre 31 01 1909 DT Kirkesanger Skarstens 25 års jubileum
Eiker, Nedre 03 02 1909 DT Gro Kollansrud, med foto
Eiker, Nedre 03 02 1909 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 09 02 1909 DT N.Eker folkebadet
Eiker, Nedre 09 02 1909 DT N.Eker sparekasse
Eiker, Nedre 10 02 1909 DT N.Eker, skolestyre
Eiker, Nedre 14 02 1909 DT N.Eker, brosagen
Eiker, Nedre 23 02 1909 DT N.Eker, uddrag af skatteligningen for 1908
Eiker, Nedre 05 03 1909 DT N.Eker, skolesaker mm.
Eiker, Nedre 16 03 1909 DT N.Eker herredstyre, diverse
Eiker, Nedre 23 03 1909 DT N.Eker, skatteligningen
Eiker, Nedre 30 03 1909 DT N.Eker Liberale samlingsparti
Eiker, Nedre 01 04 1909 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 03 04 1909 DT N.Eker, brosagen
Eiker, Nedre 06 04 1909 DT N.Eker Liberale samlingsparti
Eiker, Nedre 08 04 1909 DT N.Eker herredsstyre, brosagen, div.
Eiker, Nedre 28 04 1909 DT N.Eker, lægesagen
Eiker, Nedre 28 04 1909 DT N.Eker, herredsstyre, brosagen, badehus mm
Eiker, Nedre 05 05 1909 DT Broen på N.Eker
Eiker, Nedre 11 05 1909 DT N.Eker, lægesagen
Eiker, Nedre 11 05 1909 DT N.Eker, apothek
Eiker, Nedre 11 05 1909 DT N.Eker herredstyre, diverse
Eiker, Nedre 13 06 1909 DT N.Eker, herredsstyre, brosagen
Eiker, Nedre 20 07 1909 DT N.Eker, lensmand Hansen flytter til Bærum
Eiker, Nedre 24 07 1909 DT N.Eker, lendsmandsbestilling, liste over søkere
Eiker, Nedre 12 08 1909 DT Lægeforeningen på N.Eker
Eiker, Nedre 14 08 1909 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 21 08 1909 DT N.Eker herredsstyre, diverse
Eiker, Nedre 24 08 1909 DT N.Eker skolestyre
Eiker, Nedre 04 09 1909 DT N.Eker, lægesagen
Eiker, Nedre 07 09 1909 DT N.Eker lendsmandsbestilling, Haglund ansatt
Eiker, Nedre 16 09 1909 DT N.Eker, de kommunale læger
Eiker, Nedre 16 09 1909 DT N.Eker, herredsstyre,. div.
Eiker, Nedre 21 09 1909 DT N.Eker arbeiderakademi, generalforsamling
Eiker, Nedre 28 09 1909 DT Automobilruten Drammen?Krogstadelven
Eiker, Nedre 03 10 1909 DT N.Eker, prost Sønderaal med foto
Eiker, Nedre 05 10 1909 DT N.Eker, lægesaken
Eiker, Nedre 08 10 1909 DT N.Eker, automobilomnibus, afgangstider, postfører K.Wilthil
Eiker, Nedre 10 10 1909 DT Broen ved Mjøndalen
Eiker, Nedre 23 10 1909 DT N.Eker herredsstyre
Eiker, Nedre 26 10 1909 DT Broen ved Mjøndalen
Eiker, Nedre 14 11 1909 DT Broen, N.Eker
Eiker, Nedre 16 11 1909 DT N.Eker Arbeiderparti
Eiker, Nedre 17 11 1909 DT Brosagen, N.Eker
Eiker, Nedre 17 11 1909 DT N.Eker, financer
Eiker, Nedre 17 11 1909 DT N.Eker, herredsstyre, div.
Eiker, Nedre 20 11 1909 DT N,.Eker, financer
Eiker, Nedre 21 11 1909 DT Hr.Horgen og N.Ekers laan
Eiker, Nedre 25 11 1909 DT N.Eker, kommunale financer
Eiker, Nedre 26 11 1909 DT N.Eker, brofondslaan
Eiker, Nedre 05 12 1909 DT N.Eker brofonds laan
Eiker, Nedre 08 12 1909 DT N.Eker herredsstyre, div.
Eiker, Nedre 09 12 1909 DT N.Eker skolestyre og lærermøte
Eiker, Nedre 21 12 1909 DT N.Eker kommunale financer
Eiker, Nedre 21 12 1909 DT N.Eker, kommunale læger
Eiker, Nedre 22 12 1909 DT N.Eker, herredsstyre, den nye skole
Eiker, Nedre 24 12 1909 DT N.Eker, de kommunale leger
Eiker, Nedre 05 01 1910 DT Mjøndalen nye skole, provst Sønderaals tale
Eiker, Nedre 18 01 1910 DT N.Eker sparekasse
Eiker, Nedre 20 01 1910 DT Brospørsmålet på N.Eker
Eiker, Nedre 22 01 1910 DT N.Eker, herredstyre, div.
Eiker, Nedre 26 01 1910 DT N.Eker skolestyre

Eiker, Nedre 30 01 1910 DT Mjøndalen, brand hos lærer O.M.Rygh
Eiker, Nedre 01 02 1910 DT N.Eker sparekasse
Eiker, Nedre 01 02 1910 DT N.Eker kvegavlsforening
Eiker, Nedre 13 02 1910 DT N.Eker, brospørsmålet
Eiker, Nedre 05 03 1910 DT Bankfelleskabet N.Eker ophæves
Eiker, Nedre 06 03 1910 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 07 03 1910 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 08 03 1910 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 09 03 1910 DT N.Eker, uddrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 20 03 1910 DT N.Eker stor grubedrift
Eiker, Nedre 20 03 1910 DT Broen i Mjøndalen
Eiker, Nedre 22 03 1910 DT Brosaken, N.Eker
Eiker, Nedre 07 04 1910 DT N.E.herredsstyre, brosaken + div.
Eiker, Nedre 03 05 1910 DT 1.mai, N.Eker
Eiker, Nedre 11 08 1910 DT Broen på N.Eker, overskjøn
Eiker, Nedre 16 08 1910 DT Afholdsfolket på NE, møte
Eiker, Nedre 26 08 1910 DT NE herredsstyre, div.
Eiker, Nedre 04 09 1910 DT Broen ved Mjøndalen påbegynt
Eiker, Nedre 10 09 1910 DT NE herredsstyre
Eiker, Nedre 13 09 1910 DT NE, Karl Sandbæk tatt for en tiur og skudt på med hagle
Eiker, Nedre 28 09 1910 DT Christoffer Wigen, 77 år foto
Eiker, Nedre 23 10 1910 DT NE, prøvevalg
Eiker, Nedre 01 11 1910 DT NE, sosialistene eneraadende
Eiker, Nedre 02 11 1910 DT NE, herredsstyre, budget
Eiker, Nedre 29 11 1910 DT NE, diverse
Eiker, Nedre 13 12 1910 DT NE herredsstyre, diverser
Eiker, Nedre 07 01 1911 DT NE, gbr. og lærer M.O.Rygh og frue, sølvbryllup
Eiker, Nedre 21 01 1911 DT NE herredstyre, tomt til gamlehjem mm
Eiker, Nedre 24 01 1911 DT Landmandsforeningen, NE
Eiker, Nedre 29 01 1911 DT NE får elektrisk lys
Eiker, Nedre 22 02 1911 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 23 02 1911 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 02 05 1911 DT NE, skolestyremøte
Eiker, Nedre 03 08 1911 DT NE, ulykke, Henrik Mørk druknet
Eiker, Nedre 22 08 1911 DT NE, den daglige skole
Eiker, Nedre 26 08 1911 DT NE, cellulosefabrikk forurenser drikkevannet
Eiker, Nedre 16 09 1911 DT NE, skolestyre
Eiker, Nedre 23 09 1911 DT NE, brøndvandet
Eiker, Nedre 23 09 1911 DT NE, el.lys og kraft
Eiker, Nedre 23 09 1911 DT NE, rømling fra Gaustad (uhrmager)
Eiker, Nedre 15 10 1911 DT NE, folkeakademi
Eiker, Nedre 27 10 1911 DT NE, budgetforslag for 1912
Eiker, Nedre 12 11 1911 DT NE, el.mølle
Eiker, Nedre 14 11 1911 DT NE, 2 barn druknet, Arthur Sandbæk og Hulda Berget, ca.10 år gamle
Eiker, Nedre Krok 02 07 1911 DT NE kjøper Krok for 60.000 kr.
Eiker, Nedre 07 01 1912 DT NE cementvarefabrik
Eiker, Nedre 09 01 1912 DT NE herredsstyre, div.
Eiker, Nedre 25 01 1912 DT NE sparekasse
Eiker, Nedre 30 01 1912 DT NE, amtsskirendet
Eiker, Nedre 11 02 1912 DT NE sparekasse
Eiker, Nedre 27 02 1912 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 28 02 1912 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 29 02 1912 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 01 03 1912 DT NE, utdrag av skatteligningen
Eiker, Nedre 14 03 1912 DT NE, herredsstyret, div.
Eiker, Nedre 23 03 1912 DT NE, elektrisk mølle
Eiker, Nedre 21 04 1912 DT NE aktiebank
Eiker, Nedre 02 07 1912 DT NE, Johan Steinklev druknet, 30 år
Eiker, Nedre 22 10 1912 DT NE sanitetsforening
Eiker, Nedre 30 10 1912 DT NE, omvalg, annonse
Eiker, Nedre 02 11 1912 DT NE, forligskommisær valget
Eiker, Nedre 10 11 1912 DT NE, den nye bro, foto
Eiker, Nedre 14 11 1912 DT NE, lærerpersonalets lønn
Eiker, Nedre 29 11 1912 DT NE, 16% skattøre
Eiker, Nedre 14 12 1912 DT NE herredsstyre, rett til lægehjelp
Eiker, Nedre Krok 19 05 1912 DT NE, ansøkere til bestyrer og bestyrerinne på Krok gård
Eiker, Nedre Nysetra 07 05 1912 DT Tollbetj. Hoff fra Drammen, skutt på ved Nysætren, NE
Eiker, Nedre 25 01 1913 DT NE, kommunal bank

Eiker, Nedre 28 01 1913 DT NE i svundne tider, foredrag
Eiker, Nedre 27 02 1913 DT NE, fabrikerne taxeret til 4 mill.
Eiker, Nedre 04 03 1913 DT Dag til dag, lystspill av H.Wildenvey
Eiker, Nedre 23 03 1913 DT Skoletog, Drammen?Mjøndalen
Eiker, Nedre 26 03 1913 DT NE, dræpt ved vådeskudd, 4?årig datter av Andreas Johansen
Eiker, Nedre 03 04 1913 DT NE, landmandsforening, generalforsamling
Eiker, Nedre 06 04 1913 DT NE, millionarv, Selius
Eiker, Nedre 09 04 1913 DT Wildenvey som historieskriver
Eiker, Nedre 10 04 1913 DT NE, millionarven
Eiker, Nedre 11 04 1913 DT Automobilkjørselen i Buskerud
Eiker, Nedre 30 04 1913 DT NE, lys fra Drammen e?verk
Eiker, Nedre 07 05 1913 DT NE, plutselig dødsfall, 70 år gammel, Per Andersen Eknes
Eiker, Nedre 20 05 1913 DT NE, 17.mai
Eiker, Nedre 24 05 1913 DT NE, utdrag af skatteligningen 1913?14
Eiker, Nedre 25 05 1913 DT NE, skatteligningen, utdrag
Eiker, Nedre 21 06 1913 DT NE, banksaken
Eiker, Nedre 21 06 1913 DT Ikke kyss et menneske som bruker snus, foredrag av distr.lege Bull, NE
Eiker, Nedre 22 06 1913 DT Guldbrudepar Maren Kristine Steenseth og Carl Steenseth, NE, foto
Eiker, Nedre 01 08 1913 DT NE, pleiehjemmet
Eiker, Nedre 01 08 1913 DT H.Wildenvey skriver allikevel ikke NE?historie
Eiker, Nedre 15 08 1913 DT Når våre diktere skal filmes, H.Wildenvey bl.a.
Eiker, Nedre 07 09 1913 DT Kommunevalget, NE
Eiker, Nedre 07 09 1913 DT Sogneprest Chr.Knudsen, NE, foto, første sogneprest fra 1879
Eiker, Nedre 07 09 1913 DT NE samlingsparti
Eiker, Nedre 14 09 1913 DT Sogneprest Knudsens livssaga
Eiker, Nedre 23 09 1913 DT NE, feilaktig ligning
Eiker, Nedre 04 10 1913 DT Sandstenfabr. på NE
Eiker, Nedre 14 10 1913 DT NE, brofest
Eiker, Nedre 15 10 1913 DT NE, valglister
Eiker, Nedre 17 10 1913 DT NE, herredsstyre, foto
Eiker, Nedre 19 10 1913 DT Høststemning, dikt av Olaf Korsgaard
Eiker, Nedre 21 10 1913 DT NE, pleiehjemmet indvies, foto
Eiker, Nedre 26 10 1913 DT Økonomien på NE
Eiker, Nedre 29 10 1913 DT NE, kommunevalgene
Eiker, Nedre 23 12 1913 DT NE, elsaken, intet kjøp av Haugsund everk
Eiker, Nedre 24 1913 Nu Gårdmann I.Narverud
Eiker, Nedre 29 1913 Nu Guldbryllup Karl Stenseth og frue, NE
Eiker, Nedre 03 01 1914 DT NE, folkemengden bevegelse
Eiker, Nedre 25 02 1914 DT Fabrikker for 6 mill. på NE
Eiker, Nedre 30 04 1914 DT NE, 17.mai
Eiker, Nedre 07 05 1914 DT NE herredsstyre, sportsplass (Solløs)
Eiker, Nedre 15 06 1914 DT NE, skatteligningen
Eiker, Nedre 16 06 1914 DT NE, skatteligningen
Eiker, Nedre 17 06 1914 DT NE, skatteligningen
Eiker, Nedre 24 07 1914 DT 18.000 kr. tap på rutebilen Drammen?Krogstadelven
Eiker, Nedre 13 08 1914 DT NE, middelskole
Eiker, Nedre 23 10 1914 DT NE, pengestell
Eiker, Nedre 24 10 1914 DT NE herredsstyre, noe historie
Eiker, Nedre 17 11 1914 DT Statskassen er tom, men NE har penger
Eiker, Nedre 17 11 1914 DT NE, skatten
Eiker, Nedre 17 11 1914 DT NE, naar det velges
Eiker, Nedre 04 01 1915 DT NE pleiehjem, juletrefest
Eiker, Nedre 13 01 1915 DT NE kirkelige forretninger i desember og statestikk for 1914
Eiker, Nedre 16 01 1915 DT NE samlingsparti, valg
Eiker, Nedre 23 01 1915 DT St.mester Gunnar Sæter ved Skollenborg død, f.på NE, 41 år
Eiker, Nedre 01 02 1915 DT NE Landmandsforening
Eiker, Nedre 01 02 1915 DT NE Sanitetsforening, møte
Eiker, Nedre 09 02 1915 DT NE, fastlønnede læger
Eiker, Nedre 09 02 1915 DT NE, herredsstyremøte
Eiker, Nedre 13 02 1915 DT NE spareforening
Eiker, Nedre 18 02 1915 DT NE herredsstyre og lægerne
Eiker, Nedre 22 03 1915 DT NE Landmandforening, generalforsamling
Eiker, Nedre 23 03 1915 DT NE proviantteringen
Eiker, Nedre 23 03 1915 DT NE, forurensing av drikkevandet
Eiker, Nedre 15 04 1915 DT Gravkapell, NE
Eiker, Nedre 15 04 1915 DT NE herredsttyremøte, div og budgettet
Eiker, Nedre 16 04 1915 DT Wildenvey på vilde veie
Eiker, Nedre 20 04 1915 DT NE, fastlønnede læger

Eiker, Nedre 20 04 1915 DT Boken om N.Eker
Eiker, Nedre 20 04 1915 DT NE herredsstyre, politiforholdene, Osbroen, lærerlønn
Eiker, Nedre 20 04 1915 DT NE, stor skatteprosent
Eiker, Nedre 20 04 1915 DT NE, det 8de skoleår
Eiker, Nedre 20 04 1915 DT NE, kolerafrygt
Eiker, Nedre 23 04 1915 DT NE og Åssiden
Eiker, Nedre 27 04 1915 DT NE, ny bro
Eiker, Nedre 06 05 1915 DT NE Aktiebank
Eiker, Nedre 14 05 1915 DT NE, brand hos Martin Larsen Braaten
Eiker, Nedre 18 05 1915 DT NE, 17.mai
Eiker, Nedre 27 05 1915 DT NE, 1.mai?demonstrasjon
Eiker, Nedre 27 05 1915 DT NE, jordmor fru Karen Sofie Andersen fratrer
Eiker, Nedre 01 06 1915 DT NE herredsstyre
Eiker, Nedre 01 06 1915 DT NE, ansettelse av herredskasserere
Eiker, Nedre 04 06 1915 DT Oluf Aasen på NE, sak om salg av gård
Eiker, Nedre 08 06 1915 DT NE, Marit Koppang ansatt som jordmor
Eiker, Nedre 15 06 1915 DT NE skolestyre
Eiker, Nedre 22 06 1915 DT NE, utdrag av skatteligningen fra 1915?16
Eiker, Nedre 23 06 1915 DT NE, utdrag av skatteligningen fra 1915?16
Eiker, Nedre 24 06 1915 DT NE, utdrag av skatteligningen fra 1915?16
Eiker, Nedre 05 07 1915 DT Lærerene på NE, høyere lønn
Eiker, Nedre 08 07 1915 DT NE, fastlønnede læger
Eiker, Nedre 08 07 1915 DT NE, herredskasserer ansatt
Eiker, Nedre 21 07 1915 DT NE, demonstrantene
Eiker, Nedre 16 08 1915 DT NE, Wildenvey, liten sommerroman
Eiker, Nedre 26 08 1915 DT NE, barns gateliv
Eiker, Nedre 26 08 1915 DT NE, kyndig gjødseldebatt
Eiker, Nedre 04 09 1915 DT NE, lægeskydsen
Eiker, Nedre 08 09 1915 DT Valdemar Korsgaarden
Eiker, Nedre 21 09 1915 DT NE, vandværket
Eiker, Nedre 04 10 1915 DT Peter Portaasen frifunnet
Eiker, Nedre 05 10 1915 DT NE vandværket
Eiker, Nedre 05 10 1915 DT Stortingsmand AJ Horgen
Eiker, Nedre 16 10 1915 DT NE, vandværket
Eiker, Nedre 05 11 1915 DT NE, Thorstein Haugans eiendomskjøp
Eiker, Nedre 05 11 1915 DT NE, politivedtak, barnas gateliv
Eiker, Nedre 06 11 1915 DT NE Folkeakademi
Eiker, Nedre 11 11 1915 DT NE, haandgjerningslærerinde frk.Anna Johansen ansatt
Eiker, Nedre 26 11 1915 DT Thorstein Haugans eiendomskjøp, NE
Eiker, Nedre 11 12 1915 DT NE, broskjønn
Eiker, Nedre 21 12 1915 DT NE stoppested ved Stryken
Eiker, Nedre 21 12 1915 DT NE, toppskytteri
Eiker, Nedre 21 12 1915 DT NE herredsstyre, div.
Eiker, Nedre Skurvemoen 08 12 1915 DT NE, Skurvemoen sameie
Eiker, Nedre 21 01 1916 DT Lærer M.O.Rygh, NE, død, foto
Eiker, Nedre 29 01 1916 DT Ved M.O.Ryghs båre, dikt
Eiker, Nedre 31 01 1916 DT M.O. Ryghs begravelse
Eiker, Nedre 37 1916 Nu Lærer Rygh, NE
Eiker, Nedre 20 02 1917 DT Simen Bjørhus’ bisettelse, foto
Eiker, Nedre 11 01 1918 DT NE kirkelige foreninger
Eiker, Nedre 07 03 1918 DT NE kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 05 06 1918 DT Kirkelige forretninger, NE
Eiker, Nedre 06 08 1918 DT Kirkelige forretninger NE
Eiker, Nedre 06 09 1918 DT Kirkelige forretninger NE
Eiker, Nedre 04 12 1918 DT Kirkelige forretninger NE
Eiker, Nedre 20 12 1918 DT Herredsstyret takker distr.læge Chr.Bull
Eiker, Nedre 09 01 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 05 03 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 08 04 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 07 05 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 05 07 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 04 09 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 06 11 1919 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 04 01 1921 DT NE, kirkelige forretninger
Eiker, Nedre 21 01 1921 DT Prost Sønderaal 70 år, foto
Eiker, Nedre 04 03 1921 DT Kirkelige forretninger, NE
Eiker, Nedre 06 05 1921 DT Kirkelige forretninger, NE
Eiker, Nedre 05 07 1921 DT Kirkelige forretninger, NE

Eiker, Nedre 20 07 1921 DT Samlingspartiet, valg
Eiker, Nedre 07 09 1921 DT Kirkelige forretninger, NE
Eiker, Nedre 10 11 1921 DT Kirkelige forretninger, NE
Eiker, Nedre 07 09 1922 DT Wildenvey meget syk i Berlin
Eiker, Nedre 19 09 1922 DT Wildenvey paa sykesengen
Eiker, Nedre 14 11 1923 DT Wildenvey i Modum folkeakademi
Eiker, Nedre 15 01 1924 DT Wildenveys nye turne
Eiker, Nedre 16 01 1924 DT Wildenveys turne
Eiker, Nedre 19 01 1924 DT Wildenveys dikteraften
Eiker, Nedre Nedre Eiker pres 06 11 1924 DT NE prestegård nedbrendt
Eiker, Nedre Nedre Eiker pres 07 11 1924 DT NE prestegård nedbrendt, foto
Eiker, Nedre 19 04 1926 DT Hermand Wildenvey alvorlig syk
Eiker, Nedre 31 07 1926 DT Til venner av Wildenveys diktning
Eiker, Nedre 02 08 1926 DT Dikt av H.Wildenvey
Eiker, Nedre 04 12 1926 DT Du og jeg, fra fransk av H.Wildenvey
Eiker, Nedre 08 12 1926 DT Fra NE ungdomslag
Eiker, Nedre 21 09 1927 DT Wildenvey til Drammen
Eiker, Nedre 29 09 1927 DT Wildenvey, dikteraften
Eiker, Nedre 25 10 1927 DT Wildenvey besøker NE
Eiker, Nedre 01 03 1928 DT Wildenvey 62 grader nord
Eiker, Nedre 29 09 1928 DT Ute i verden den vide, Herman Wildenveys barndomshjem, foto
Eiker, Nedre JU L 1929 DT Wildenveys unge år i Drammen, foto og tegninger
Eiker, Nedre 20 08 1930 DT Wildenvey. De tar feil
Eiker, Nedre 01 10 1930 DT Wildenvey i Holmestrand
Eiker, Nedre 11 10 1930 DT Lørdagstillegget, oktober, med dikt av Wildenvey
Eiker, Nedre 13 02 1931 DT Herman Wildenvey i Drammen Theater, annonse
Eiker, Nedre 07 03 1931 DT Fhv. stortingsmann Anders Jensen Horgen fyller 70 år, ØE, 11.3.1861,foto
Eiker, Nedre 13 04 1932 DT 70 år: skogeier Ole Temte, foto
Eiker, Nedre 08 08 1932 DT Wildenvey i bilulykke ved Larvik
Eiker, Nedre 15 11 1932 DT Wildenvey 25?årsjubileum som dikter
Eiker, Nedre 15 03 1933 DT NEs eldste død, deleformann Anders Evjen f.på Hoen 8/6 1836, foto
Eiker, Nedre 14 10 1933 DT Kirkejubileum NE
Eiker, Nedre 09 12 1933 DT NE, ved Peter Nedberg, foto
Eiker, Nedre 21 12 1933 DT Samklang 20 år, Ole Eknes korets dirigent, stiftet 30/11 1913
Eiker, Nedre 04 01 1934 DT Samklangs 20?årsjubileum
Eiker, Nedre 03 03 1934 DT NE under administrasjon
Eiker, Nedre 03 01 1935 DT Egge, Wildenvey og Øverland fikk Gyldendals legat
Eiker, Nedre 24 04 1935 DT Postfører Karl Wilthil, en pioner, rutebil
Eiker, Nedre 08 06 1935 DT Wildenvey hyldes av 5000 norskamerikanere under 17.mai?fest i Seattle
Eiker, Nedre 08 06 1935 DT 17.mai i Seattle, dikt av Wildenvey
Eiker, Nedre 09 07 1935 DT Hos storjegeren Christoffer Skramnæs, NE
Eiker, Nedre 16 08 1935 DT Storjegeren Christoffer Skramnæs
Eiker, Nedre 23 10 1935 DT Diamantbryllup NE: delerformann Magnus A.Viken og Karolina f.Valstad på ØE 9/2?1854
Eiker, Nedre 12 11 1935 DT Wildenvey optatt i IOGT, han skal tilbake til USA
Eiker, Nedre 16 11 1935 DT NE kirkejubileum, 75 år siden innvielsen
Eiker, Nedre 09 12 1935 DT Wildenvey i Drammens Theater, annonse