Print Friendly, PDF & Email

Intervju med Thina Thorleifsen

«Månedens kulturminne» (august 2013)
Tekst: Bent Ek
01.08.2013

Selvopplevde hendelser er viktig kildemateriale som kan utfylle de skriftlige kildene. Å ta vare på slike muntlige historietradisjoner har vært en viktig oppgave helt siden de aller første krønikefortellerne begynte å skrive dem ned. Men i moderne tid kan en også ta vare på slik historie ved å ta lydopptak. Månedens kulturminne er et utdrag av et intervju som NRK radio gjorde i 1957 med Thina Thorleifsen.

På første halvdel av 1900-tallet var Thina Thorleifsen en markant skikkelse innenfor arbeiderbevegelsen. Hun var med og startet «Den Kvinnelige Tjenerstands Forening», der hun også var formann i en periode. Hun kjempet for at kvinner skulle få anstendige arbeidsvillkår, men også for at kvinner skulle få mulighet til å delta i samfunnsdebatten og i politisk virksomhet. Alt på 1930-tallet ble hun valgt inn i Oslos bystyre, i en årrekke var hun medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, og i 30 år var hun partiets fastlønte kvinnesekretær.

I 1957 var hun 72 år gammel og kunne se tilbake på et langt og innholdrikt liv i politikken. Intervjuet dreier seg imidlertid ikke om hennes politiske karriere, men om oppveksten «på det lille stedet Stryken rett ved Hokksund». Her var hun født i 1885, og her vokste hun opp i enkle kår. Faren, Thorleif Olsen, var tømmerfløter og grisehandler. I dette intervjuet forteller Thina om hvordan barna måtte stå tidlig opp og hjelpe foreldrene med arbeidet.

Intervjuet ble sendt på NRK 9.mars 1957 og har tittelen «Da pappa tjente 15 kroner uka».

Hør NRK-intervjuet med Thina Thorleifsen

Huset i Stryken der Thina vokste opp på slutten av 1800-tallet.