Print Friendly, PDF & Email

Våningshuset i Lundteigen fikk ny tomt

1700-talls hus ble flyttet på tre timer
Tekst: Bent Ek
Foto: John Ek
18.11.2007

Lundteigen er en gård med lang og spennende historie – blant annet har den hatt mølle, sagbruk og spikerhammer i elva Dørja, som renner rett forbi.

På 1600-og begynnelsen av 1700-tallet var Lundteigen et underbruk under nabogården Skjelbred, som var adelsgods og tilhørte mektige familier som Huitfeldt og Mechlenburg. Seinere på 1700-tallet var gården bebodd av Johan Christopher Grønvold, som var gift med Helle Kirstine Mechlenburg. Dagens hovedbygning stod antagelig der alt på deres tid.Omkring 1870 ble gården delt, og etterkommerne av de opprinnelige eierne satte opp nye hus rett sør for det gamle gårdstunet. Den nordlige halvdelen av gården ble etter hvert solgt til Edvard Amundsen Skarra, som flyttet inn i den gamle hovedbygningen med sin familie. I dag er det fjerde generasjon, Anton Lundteigen, som eier gården.

Innvendig modernisering samtidig som en bevarer det gamle utvendig er ikke alltid enkelt å få til. I Lundteigen ble løsningen å bygge en helt ny kjeller, og så ble det gamle våningshuset fra 1700-tallet flyttet tvers over gårdstunet ved hjelp av to store kraner og plassert på den nye grunnmuren. Denne spesielle flyttingen fant sted torsdag 1.november 2007, og Eiker Arkiv fulgte prosessen fra minutt til minutt.

Det har skjedd forandringer med gårdstunet i Lundteigen tidligere også. Dette bildet er fra 1913 og viser den nye låven på Søndre Lundteigen under bygging. I 1920 ble det også bygd nytt våningshus, og i 1933 måtte den gamle låven til høyre på bildet vike plassen for en moderne låve i sveitserstil. Midt på bildet, delvis skjult av et tre og det lille våningshuset på Søndre Lundteigen, ser vi det gamle våningshuset på gården – det som nå er blitt flyttet. Fotoet er utlånt fra Karin Lundteigen.

08:20

Lundebakken, torsdag 1.november 2007. Dagslyset har så vidt begynt å lyse opp det vakre kulturlandskapet rundt Lundteigen-gårdene på Fiskum. Men på gårdstunet skimter vi et fremmed-element: to store kranbiler

08:30

Under det gamle våningshuset fra begynnelsen av 1700-tallet er det lagt en jernramme av store H-bjelker. T.O.Bull gigantiske kraner er klare til innsats.

08:53

Stroppene er festet til jernrammen, og det er klart for løfting.

 

08:54

Vekten av huset er beregnet til 48 tonn, og i tillegg kommer vekten av jernrammen på 4 tonn. Tyngdepunktet er beregnet på forhånd, men nå er det spennende å se om beregningene stemmer.

 

09:01

Huset løftes av grunnmuren som det har stått på i 300 år, og alt fungerer som det skal. T.O. Bull har flyttet hus før!

09:02

Huset er på vei mot den nye grunnmuren, som ses til høyre nederst på bildet. Gulvbjelkene er lagt på grunnmuren slik at H-bjelkene lett kan trekkes ut når huset er plassert.

09:04

Huset mellomlander midt på gårdsplassen, for kranbilene må flyttes før huset kan løftes det siste stykket inn på den nye grunnmuren.

10:04

Huset senkes ned på den nye grunnmuren og plasseringen finjusteres. Hus og grunnmur stemmer overens.

10:09

Etter en times forsiktig ferd gjennom lufta, er huset plassert på den nye grunnmuren. Alt har gått som planlagt!.

10:11

Huseier Anton Lundteigen (t.h.) og broren Ove er fornøyde med transporten og den nye plasseringen av huset.

10:23

Gårdstunet, med den gamle grunnmuren i forgrunnen og det flyttede huset i bakgrunnen.

11:30

Lundteigen ligger der som før, men den eldste av bygningene på gårdstunet har fått en mer framtredende plass.

11:38

Det er blitt høylys dag, og kranbilene har dratt sin vei. Kulturlandskapet er forandret, men likevel bevart.