Eiker Historielag – åpent møte med presentasjon av boka `Fossesholm og herregårdstiden` – Fossesholm herregård tirsdag 26.april 2022 klokka 1900 –

Rett før påske var boka `Fossesholm og herregårdstiden` endelig klar for salg. Boka har blitt til gjennom et flerårig samarbeid mellom forfatter Einar Sørensen, Eiker historielag v / bokkomiteen ledet av Pål Ødemark, og Novus Forlag. Historielaget ønsker nå å gi en bredere presentasjon av boka, og arbeidet med den. Vi inviterer derfor til åpent møte på Fossesholm herregård

tirsdag 26.april 2022, klokka 1900, der boka og arbeidet med denne vil bli presentert.

Programmet er tenkt slik

  • Kort om prosjektets tilblivelse, Eiker Historielags intensjon med utgivelsen, og om arbeidet med å få den utgitt v / Stein Andersen.
  • Forfatter Einar Sørensen, vil fortelle om arbeidet sitt med boka, og innholdet i den.
  • Enkel servering
  • Informasjon om Historielagets arbeid/prosjekter, og kommende arrangementer

Boka fås kjøpt under arrangementet, og forfatteren er til stede og vil kunne signere.

Velkommen til møtet!

 

Arr.  Eiker Historielag