Eiker Historielags logo fra og med 2018.

Eiker Historielags første styre. Foran fra venstre: Sivert, Holte, Ragnar Holmen (formann) og Hans Krekling. Bak fra venstre: Martinius Hamarstrøm, Olav Granbakken og Anders Hals.

Eiker Historielag fyller 70 år den 19. mars, og styret har valgt å markere dette med å lage en ny og tydeligere logo. Lagets nye symbol er Fiskumøksa, som er ett av de best kjente arkeologiske funnene fra Eiker. Øksa ble funnet i forbindelse med fiske på slutten av 1700-tallet, og den er blitt kalt ”den kanskje fineste stridsøksa fra norsk steinalder”. Kanskje den ble ofret til gudene?

Øksa kan en lese mer om på Kulturhistorisk Museums nettsider: Fiskumøksa – en skjønnhet fra norsk steinalder

Historielaget ble altså stiftet på et møte som ble holdt den 19. mars 1948, i Sparebankbygningen i Hokksund. 33 interesserte hadde møtt fram. Det ble vedtatt lover, etter forslag fra et utvalg som var blitt nedsatt på et forberedende møte den 27. februar. Deretter ble lagets første styre valgt. Det var gode folk fra begge kommunene, som gikk sammen om et lag som skal fremme kunnskapen om vår nære og fjerne historie.

I år holder Eiker Historielag sitt årsmøte på Fossesholm søndag 22. april. Mer informasjon om dette kommer seinere.