Eikerminne 2019

Eikerminne kan kjøpes direkte av Eiker Historielag, blant annet under “Jul i Parken” i Vestfossen lørdag 7. desember.

Gamle Eikeminner er fortsatt i salg!

Eikerminne 2019 – som er den 34. utgaven siden det første Eikerminnet kom i 1949 – er nå i salg med mye spennende lokalhistorisk stoff!

Vi har fått lov til å trykke en liten artikkel av historikeren Carl Emil Vogt, som har skrevet om en “Mjøndøling på russisk eventyr, Einar Sørensen (kunsthistoriker og tidligere sjefskonservator ved Drammens Museum) har skrevet om “Kongens hus på Sem”, og historiestudent Martin Fredriksen har skrevet bacheloroppgave om “Eikerbygdenes politiske utvikling fra 1885 til 1914”, som også har kommet på trykk i årets Eikerminne. Aasne Marhaug fullfører serien med artikler om Stasjonsgata i Hokksund, Kjell Klokkerud tar for seg “Navnet Eiker” og Mary Brekke har skrevet om Darbu skole, som er 90 år i år. Bent Ek en artikkel om Ekers bryggeri i Vestfossen og en om Anniken Wulfsberg, prestedatteren fra Eiker som ble “profetinde” i en pietistisk menighet rundt midten av 1700-tallet. Dessuten er det litt slektshistorie, noen glimt fra arkivene og et par gamle folkeeventyr som ble nedtegnet på Eiker for mer enn 100 år siden. Med andre ord inneholder Eikerminne også i år litt for enhver smak!

Trond Bollerud er redaktør, og redaksjonskomitéen har bestått av Pål Ødemark, Bjørn Kristoffersen og Bent Ek.

Boka koster kr. 200,- og selges selges på Historielagets arrangementer, i Eiker Arkiv (Solberg Spinderi og Øvre Eiker bibliotek) og i lokale bokhandeler. Medlemmer av Eiker Historielag som har betalt kontingent i 2019, får imidlertid kjøpt boka for kr. 150,-.

 

Navnet Eiker………………………………………………………………………………s.9
av Kjell Klokkerud

Prestedatteren som ble profet……………………………………………………..s.15
av Bent Ek

Darbu skole……………………………………………………………………………..s.23
av Mary Brekke

Stasjonagata – fra Rådhuset til Stasjonen…………………………………….s.31
av Aasne Marhaug

Eikerbygdenes politiske utvikling fra 1885 til 1914……………………….s.47
av Martin Fredriksen

Mjøndøling på russisk eventyr…………………………………………………….s.69
av Carl Emil Vogt

Ekers bryggeri………………………………………………………………………….s.73
av Bent Ek

«Kongens Hus på Sem»……………………………………………………………..s.83
av Einar Sørensen

Strandsitterne på Sem……………………………………………………………….s.87
av Yngvar Hauge

J.C. Dahls ukjente maleri av Hellefossen…………………………………….s.95
av Bent Ek

Minneord – Dagfinn Stenseth………………………………………………………s.96
av Stein Andersen

Loe-Hoen-Stenseth-slekten…………………………………………………………s.97
av Dagfinn Stenseth

Eventyr fra Eiker…………………………………………………………………….s.109

Glimt fra arkivene…………………………………………………………………..s.113
ved Gotisk gruppe

Eiker Historielags årsberetning………………………………………………..s.119