Søndag 19.08 2018 inviterte laget vår til stedsvandring i Gamle-Hokksund, med Hans Normann Kristofersen, tidligere ingeniør ved Hellefoss Papirfabrikk, som lokalkjent guide. Det ble en fin opplevelse for 32 deltakerne i det fine sensommerværet.

Vi starta ved Sorenskrivergården, der vi fikk en kort historikk om gårdens opprinnelse og bruk, før vi rusla videre i retning Hellefoss gjennom Storgata og Dynge fram til Hobbelstadgata. Hans ga oss en levende beskrivelse mange av husenes opprinnelige eiere og bruk, og episoder fra folkelivet i området. Underveis fikk vi også vite hvordan hele området har utvikla seg fra Christian Kvarts tid, da Kongen la Norges første riksvei, fra Kongsberg til Kristiania, gjennom Hokksund, opp mot vår egen tid. Vi var ved det gamle sundstedet over elva, vi fikk høre om elvekulturen, røyerter, fløtere, og avslutta med litt historikk om Hellefoss papirfabrikk. Vi fikk høre om Hans Nielsen Hauges opphold i fengsel her, og om Bjørnstjerne Bjørnson besøk med flammende politisk tale. Og ikke minst glimt fra guidens egen barndom, og skolegang i området, ispedd historier som framkalte gode minner og latter.

Ståle Berdal fra arrangementskomiteen i Eiker Historielag avslutta med å gi Hans en velfortjent takksigelse, og deltakerne bidro med solid, vel fortjent applaus. Takk til Hans også på denne plass.

Stedsvandring med Historielaget i Storgata i Gamle-Hokksund, august 2018.

Hans N. Kristofersen fortalte mange interesserte frammøtte om Hokksunds historie.

Utenfor “Madsengården” – en av de mange verneverdige bygningene langs Storgata.