Eiker Historielag har i mange, mange år utgitt Eikerminne. Så også i år. Heftet er på om lag 130 sider. I år omhandler mye av stoffet 2.verdenskrig i Eikerbygda, men har også andre artikler om historia i bygda vår. Bok selges for kr 150 til medlemmer i Historielaget, ellers for kr 200.

Eiker Historielag har også en nyutgivelse av boka Eiker i krig, forfatter Odd Myklebust. Myklebust har foretatt noen korrigeringer / oppdateringer i tidligere tekst, og har også skrevet ca 8 nye sider. I tillegg kommer det også mange sider med ikke tidligere utgitte bilder. Boka ble utgitt i 2004, og er utsolgt. Utgiver var også da Eiker Historielag. Vi takker Øvre Eiker kommune for generøst bidrag til utgivelsen. Boka selges for kr 250 til medlemmer av Historielaget, kr 300 til øvrige.

Begge disse utgivelsene kan nå forhåndsbestilles. Send SMS til Nils Skarra 952 31 931, eller Stein Andersen 930 47 616.  Oppgi navn, adresse, hvilken utgivelse du ønsker (Eikerminne; Eiker i krig, eller begge), og antall bøker, så blir du kontaktet. I nærområdet – Øvre Eiker og tidligere Nedre Eiker, avtaler vi levering / henting med den enkelte. Utafor dette området sender vi i post. Porto kommer da i tillegg til bokprisen.

Bøkene kommer fra trykkeriet, sannsynligvis i siste del av november. Bøkene vil da bli lagt til salg i bokhandler, enkelt forretninger i nærområdet.

Vi håper begge utgivelser er av interesse!