I år er det 250 år siden Han Nielsen Hauge ble født. Jubileet er markert over hele landet. Eiker Historielag har hatt to vandringer i Hauges fotspor; en i Vestfossen, fra Fossesholm til Fredfoss, og en i Solbergelva, fra Solberg spinderi til Ulverud gård. 

Etter 1 1/2 års nedstengning og møtetørke på grunn av pandemien er det en stor glede at Eiker historielag nå igjen kan invitere til høsttreff på den vakre herregården Fossesholm i Vestfossen.              
Lagets markering av Haugejubileet fortsetter, nå med foredrag av stortingsmann Per Olaf Lundteigen. Foredraget har følgende hovedtemaer:

  • Hva var årsaken til at myndighetene holdt Hauge i varetekstfengsel i over 10 år, uten lov og dom?
  • Hva var Hauges betydning for Vestfossen?
  • Hva kan vi i dagens samfunn la oss inspirere av Hauges lære og virke?

Vi viser også klipp fra Hauge-filmen fra 1961, og vi har invitert saksofonisten / jazzmusikeren Finn Krogh til å gi oss noen fine musikalske innslag. Enkel bevertning, og lotteri. Eiker Historilags bøker / hefter fås kjøpt.              

Alle er hjertelige velkommen. Medlemmer av Eiker Historielag har gratis inngang. Ikke-medlemmer får kjøpt billett kr 100 i døra.

Arrangementet er på Fossesholm Herregård i Vestfossen, torsdag 28.10.2021 klokka 1900, døra åpner klokka 1830.

 

Arr: Eiker Historielag