Reidar Andresen.

Nersetterbåt.

Søndag 28.10.2018 inviterte Eiker Historielag til høstmøte på Temte gård. Det ble en interessant kveld, med varierte temaer, for den på det nærmeste fullsatte salen.

Geotekniker Reidar Andresen. Krokstadelva, fortalte og viste bilder / filmklipp, der var «Spor av tidlig industri på Eiker». Et nærmest uuttømmelig tema, der vi denne gang fikk høre om teglverksindustri, ikke minst mangeartet gruvevirksomhet, og også om kalkovner og spikerfabrikk. Her er det mer å ta av, og vi får håpe Reidar har mulighet til å komme igjen.

Lokalhistoriker Tore Hæg fortalte om sin bok om svigerfaren, «Oddvar Aas-journalist og diplomat». Oddvar Aas hadde sine røtter i Hokksund, men fikk et mangfoldig og spennende liv som journalist, pressemann, og presseattache i ulike land. Et fin portrett ble tegnet.

Fra kulturkontoret i Nedre Eiker Kjartan Fønstelien om prosjekt bygging av «Nersetterbåt» (se bilde av en nersetterbåt). Prosjektet er i oppstartsfasen, og svært interessant for laget vårt å høre om, kanskje også delta i. Vi fikk høre om bruken av nersetterbåtene, at det nå er på tale å starte bygging slik at det gamle håndverket ikke forsvinner. I disse dager er det seminar i Nedre Eiker kommunes regi med samme tema.

En stor honnør til foredragsholderne, og ikke minst også arrangementskomiteen, med Ståle Berdal i spissen. Dere som ga oss en kjempefin kveld, som sedvanlig også med god kaffe, deilig kringle, og lotteri med fine premier. Tusen takk!