Ann Tove Manshaus i Vestfoldarkivet, som også er koordinator for privatarkivarbeid i Buskerud, har stått i spissen for prosjektet. Foto: Caroline Omlid, Vestfoldmuseene.

Vestfos Cellulosefabrik og Skotselv Cellulosefabrik er to av de største og viktigste arbeidsplassene som Øvre Eiker har hatt gjennom historien. Arkivmaterialet fra begge disse bedriftene har ligget i kjelleren på Øvre Eiker rådhus siden 1980-tallet. Eiker Arkiv har dessverre verken hatt plass til forsvarlig lagring eller kapasitet til å ordne og katalogisere materialet. Dermed har de heller ikke vært tilgjengelige for publikum.

Nå er begge arkivene fraktet til Vestfoldarkivet, som har fått prosjektmidler fra Arkivverket til å ta hånd om disse viktige arkivene på en forsvarlig måte. På sikt er det meningen at de skal overføres til et magasin for privatarkiv i tilknytning til Buskerudmuseet, men fram til dette blir en realitet, vil det bli mulig å se på dette historiske materialet i Vestfoldarkivene.

Les mer om saken på Vestfoldarkivets nettsider.