Fossesholm herregård.

Eiker Historielag avholder årsmøte på Fossesholm herregård søndag 27 september kl. 1800

 

Sakliste:

 • Konstituering
  Godkjenning av innkallingen og sakliste.
  Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet.
 • Beretning for årsmøteperioden 2019-20
 • Regnskap.
 • Forslag
  a. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende seinest 6.9.2020
  b. Fastsetting av kontingent for kommende år.
 • Valg.

Årsberetning, regnskap og evt. forslag vil bli lagt ut på Facebook og på Eiker Arkivs nettsider etter styrets behandling.16.9.2020. september.

Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.

Etter at årsmøtet er avsluttet, blir det hyggelig samvær med god bevertning.

Ellen Pauline Steen vil da gi en orientering om de arkeologiske utgravingene som for tiden foregår ved Fossesholm.

Bilderesultater for fossesholm herregård

Vel møtt på Fossesholm!

Styret

Koronatid krever restriksjoner.

 

Årsmøtet og smittevern.

Av hensyn til smittevern og evt. smittesporing er følgende regler bestemt for arrangementet:

Antibac/håndsprit vil være tilgjengelig, og en-meters-regelen vil bli praktisert. Det siste med unntak for personer som hører til samme husstand.

Deltakerne på møtet vil bli tildelt plasser av arrangøren. Vær derfor ute i god tid.

Yttertøy må tas med inn i møtelokalet.

Arrangøren må av hensyn til evt. smittesporing vite navn og telefonnummer til de som er til stede. Dette blir registrert ved påmelding, og opplysningene oppbevart i 10 dager etter årsmøtet.

 

Disse tiltaka forutsetter forhåndspåmelding. Påmelding kan gjøres til:

Ståle Berdal, telf. 941 62 941/ 32 87 70 28 eller e-post: sberd@online.no

Påmeldingsfrist: Onsdag 21. september