Lørdag 4. juni kl. 13.30-17.00:
Jernalderfestival på Temte gård- og bygdesamlinger

 

I forbindelse med Kulturhælja blir det for første gang arrangert Jernalderfestival på Temte gård- og bygdesamlinger. I år blir det arkeologisk utgravning i regi av fylkesarkeolog Inger Karlberg, historiestund med Marit Anmarkrud. musikk med Trond Vetterstad, Mylnudalr Vikinglag kommer med marked og vikingleker, spikkeverksted, jernaldersti med Barnas Historielag og omvisning i Temtes bygninger og samlinger.

Vi oppfordrer alle til å bruke sykkelen og komme på Temte etter Idrettstorget og kulturaktivitetene i Mjøndalen sentrum.

Et samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Nedre Eiker kommune, Barnas Historielag og Temte Gård-og bygdesamlinger.