Det nye lysthuset i parken ved Fossesholm herregård.

På et kart fra 1789 er det tegnet en sirkelrund dam med ei rund øy i midten. Seinere arkeologisk utgraving viste ei halvøy og en dam med hesteskoform! På halvøya hadde det stått et lysthus. Dammen ble gravd ut sommeren 2016, og nå er arbeidet med restaurering av dammen og bygging av nytt lysthus så godt som ferdig. På kartet nevnt ovenfor kan man ane et kinapreg på lysthuset, slik man ser det på lysthuset på Odals Verk i dag. Vi er glade for at Verkets nåværende eiere har gitt oss tillatelse til å bygge lyshuset vårt etter modell av nettopp lysthuset på Odals Verk.

Lørdag 1.september var det en enkel åpningsseremoni rett utenfor lysthuset. Vi fikk musikalsk innslag av Magnus Aanestad Oseth, trompet, og den offisielle åpningen var ved Kristin Ørmen-Johnsen, leder i Stortingets Familie- og kulturkomite.  Leder i Historielaget, Stein Andersen, ledet åpningsseremonien.

Bygget er gjort mulig gjennom en gave på kr. 900.000 fra Sparebankstiftelsen DNB. En stor takk til dem for bidraget. Vi gleder oss til å kunne ønske velkommen til denne nye lille perlen på Fossesholm!