Print Friendly, PDF & Email

Jonsebrøttet

På dette bildet fra ca. 1920 kommer det fram mange «faser» i arbeidet. Forskjellige emner ligger rundt omkring og arbeides på. I bakgrunnen vises tydelig hvordan en ny blokk er på vei ut fra fjellet.

Tømmerstokkene og kubbene som ligger rundt på plassen kalles «riller». Disse ble lagt under steinene og bent på med spett og ble på denne måten fraktet rundt dit de skulle. Her hadde Steinhoggerne innarbeidet en voldsom god teknikk, og STORE blokker ble flyttet rundt lett som bare det!

Mennene på bildet er tydelig stilt opp for fotograferingen, men gir allikevel en fin beskrivelse av arbeidet.

Les mer om steinbrudda i Solbergelva.