Stein Andersen

På Eiker Historielags årsmøte, som ble holdt på Fossesholm Herregård den 22. april, ble Stein Andersen valgt til ny leder etter Unn Sissel Ek, som har hatt ledervervet de siste fire årene. Stein har i mange år vært aktiv som lokalhistoriker, blant annet som forfatter og redaktør av flere bøker og tidsskrifter, og han har også arrangert den populære “Historietimen” på “Onkel Thor” og skrevet to lokalhistoriske skuespill – “Christian Kvart” og “Hesten med sølvskoa”. De to siste årene har han vært sekretær i Historielaget.

Kjell Klokkerud overtar nå sekretærvervet, mens Marit Sauren kommer inn som nytt styremedlem. Dessuten ble Ole Hammerborg valgt inn som nytt medlem av arrangementskomiteen, og den nye valgkomitéen består av Unn Sissel Ek, Reidar Andresen og Toril Bakke Stenshorne.

I tillegg til valg var det behandling av de vanlige årsmøtesakene, med beretning og regnskap. Reidar Lund fortalte om boka “Arbeidsfolk”, og det ble orientert om programmet for 2018/2019.

Eiker Historielags årsmelding for 2017

Arrangementskalender