Eiker Historielag har lenge ønsket å gi ut bok om Fossesholms historie. Endelig nærmer vi oss målet. I 2017 inngikk vi kontrakt med kunsthistoriker, dr.art. Einar Sørensen, Fossesholm-ekspert, forfatter, mangeårig medarbeider ved Drammens Museum, om å skrive boka.

Boka omfatter Fossesholms historie fra de tidligste tider fram til 1822, da herregården opphørte og godset ble splittet på flere eiere. Boka gir oss også historien om lokalsamfunnet og samfunnsutviklingen i området. Boka er illustrert med en mengde flotte bilder. Boka er beregna å komme ut til jul. Prisen er satt til kr 450.

Vi inviterer deg nå til å tegne deg til «tabula gratulatoria». Du blir da med på å gi en hyllest til Fossesholm, og en støtte på kr 150 til finansieringen av praktverket. Navnet ditt kommer i boka sammen med alle andre som tegner seg med en hyllest til Fossesholm.

Teksten i boka blir slik:
Vi hilser Fossesholm Herregård, og gratulerer Eiker Historielag med utgivelsen!
Navn, adresse på alle som tegner seg.

De som tegner seg betaler til sammen kr. 600. Betaling skjer når du mottar boka, forhåpentligvis i desember.

Vi noterer navnet ditt, adresse, telefonnummer, og kontakter deg når boka er klar. Vi leverer boka på døra i Vestfossen, og avtaler levering andre steder. Leveranse utafor Eikerbygda, vil skje pr. post, der porto dekkes av deg.

Du kan tegne deg pr SMS til Marit Sauren – mobiltelefon 908 22 237, eller Nils Skarra – mobiltelefon 952 31 931. Oppgi da også adresse/ telefonnummer.

Med vennlig hilsen Stein Andersen, styreleder i Eiker Historielag og Pål Ødemark, leder i bokkomiteen for Fossesholm-boka.

Gi din hyllest til Fossesholm! Gi din støtte til Eiker Historielag!