Tomasgården, kontorbygning til Vestfossen Cellulose

Til Historielagets medlemmer

Den ærverdige Thomasgården i Vestfossen måtte i sin tid rives. Historielaget fikk bygningsrestene i gave på slutten av 1980-tallet med tanke på en evt. restaurering/ny oppsetting et annet sted.

Økonomi og mangel på planer om hvordan bygget skulle brukes, gjorde at lagringstiden har blitt lang. Situasjonen nå er at laget fortsatt ikke ser hvordan Thomasgården kan bli økonomisk bærekraftig. Vi har fått beskjed om at lagringsstedet må frigjøres i løpet av høsten 2020.

Lang tids lagring har i tillegg gjort en stor del av materialene ubrukelige.

For en tid tilbake meldte en person seg interessert i å overta restene av Thomasgården. Vedkommende ser imidlertid ut til å ha mistet interessen, og styret har derfor besluttet å kondemnere lageret.

Før vi kvitter oss med restene etter denne, i utgangspunktet verneverdige bygningen, ønsker styret at medlemmene blir gjort oppmerksomme på saken.

Dersom noen vil overta, eller har ideer til hvordan materialene kan nyttes ber vi om innspill innen 16. september.

Henvendelser kan gjøres til styreleder Stein Andersen telf. 930 47 616, eller e-post steia5@online.no.

 

Hilsen

Styret