I `gamle dager` var det svær trafikk med sleping av tømmer fra Storelva / Drammenselva opp til Vestfossen Cellulosefabrikk. Dette skjedde blant annet med en pram som kom seg oppover elva med såkalt finsk metode. Den trakk seg oppover ved å hekte seg på doppene.

Historielaget ønsker nå å dokumentere særlig denne delen av tømmertrafikken, kanskje med en fast utstilling et sted i området nedafor fabrikken. Hvis noen av dere som leser dette veit om bilder, avisklipp etc, er det veldig fint om dere kan sende dette til Nils Skarra – skarranils@gmail.com.

Bildet er henta fra Eiker Arkiv, fra området rett nedafor fossen. Akvarellen er tegna av Josef E. Hansen, Vestfossen.

Vennlig hilsen Stein Andersen, leder Eiker Historielag