EIKER HISTORIELAG minner om kommende VINTERMØTE på torsdag 20. februar kl 1800 på Nedre Eiker Bibliotek i Mjøndalen. Tema: «På sporet av gammel bosetting i Nedre Eiker». Foredrag ved Jonn Ryghseter og flere med kunnskap omkring bosettingsplasser og folkene der – «skaubøringane». Musikalsk innslag ved Finn Krogh. Enkel servering. Alle er velkommen!