I oktober 2015 utførte NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) en omfattende georadarundersøkelse på jordene mellom Sem og Berg – omtrent midt mellom Hokksund og Vestfossen. Foranledningen var spennende funn som var gjort av amatører med metallsøker på frivillig basis, så det var store forventningene om å finne noe spennende. Det viser seg imidlertid at resultatene overgår selv de største forhåpninger. Det viser seg nemlig at dette området kan ha hatt en enda mer sentral posisjon i jernalder og vikingtid enn det historikere og arkeologer har vært klar over.

Les mer på Buskerud fylkeskommunes nettsider

KMR startside