På 1980-tallet registrerte og kartfestet Arne Thorkildsen nærmere 500 boplasser, og i samarbeid med orienteringsløperen Ole Skramstad ble alle plassene tegnet inn på det økonomiske kartverket. Registreringen omfattet store deler av Øvre Eiker.

Kartene ble overlevert til kulturetaten i Øvre Eiker kommune sammen med opptak av intervjuer med diverse informanter, samt en hel del fotografier, som ble registrert ved Øvre Eiker bibliotek. Da Eiker Arkiv overtok dette materialet i 2003 , hadde flere av originalkartene gått tapt, slik at det bare fantes kopier i dårlig kvalitet. Ragnar Stenshorne har derfor rentegnet kopier av disse kartene, og det er disse som nå legges ut på Eiker Arkivs nettsider. På grunn av begrenset plass, må kartene dessverre legges ut i lav oppløsning, men det er mulig å få dem tilsendt ved henvendelse til Eiker Arkiv v/Bent Ek (bent.ek@eiker.org).

I ettertid har Thorkildsens registrering blitt supplert med flere nye registreringer, slik at listen over boplasser på Eiker nå omfatter rundt 1000 plasser – fordelt på husmannsplasser, selveierbruk og setrer. En oversikt over dette finnes i artikkelen Boplasser på Eiker på lokalhistoriewiki, og det arbeides fortsatt med å registrere nye plasser og med å samle opplysninger om de enkelte plassene, blant annet i regi av Facebook-gruppa «Boplasser på Øvre Eiker»

 
CE 044 - Bingen
CE 044 – Bingen
CF 044 – Nykirke
 CG 044 – Dypingkollen
CH 044 – Glitrevann

 
CE 043 – Holtefjell
CF 043 – Bakke
CG 043 – Snaukollen
CH 043 – Trettekollen

 
CE 042 – Hoensvannet
CF 042 – Skotsmoen
CG 042 – Røysåsen
 

CD 041 – Skjenåsnatten
CE 041 – Junger
CF 041 – Vestfossen
CG 041 – Horne
 

CD 040 – Bevergrenda
CE 040 – Darbu
CF 040 – Brekke
CG 040 – Sirikirke
 

 
CE 039 – Krekling
CF 039 – Gunhildrud
CG 039 – Tryterud
 

   
CF 038 - Mastebogen
CF 038 – Mastebogen
CG 038 – Orevika
 

   
CF 037 – Ålevann
   

 

Fotografiene

Mange av Thorkildsens fotografier er lagt ut på lokalhistoriewiki i kategorien «Bilder av Arne Thorkildsen». Mange av disse (men ikke alle) er knyttet til boplassregistreringen.

 

 

Intervjuene

Arne Thorkildsen intervjuet nærmere hundre informanter. I disse intervjuene kommer en inn på ulike emner, men i mange av dem er gamle boplasser ett av de viktigste temaene. Enkelte intervjuer har dessverre gått tapt, men de aller fleste oppbevares av Eiker Arkiv, og ved henvendelse til Bent Ek (bent.ek@eiker.org)  er det mulig å få tilsendt digitale versjoner av opptakene.

Intervjuobjekt Dato Arkivnr.
Andersen, Karen 1983-01-01 sia0007
Andersen, Odne 1983-01-26 sia0013
Aslaksrud, Arne 1985-12-03 sia0049
Bakken, Martha – Sætra, Karl 1983-10-28 sia0021
Berg, Petter 1987-08-22 sia0077
Berger, Alf 1986-12-01 sia0070
Bjørhovd, Ole 1984-10-01 sia0035
Bjørndalen, Rolf 1987-12-02 sia0078
Bollerud, Nils 1991, udat. sia0143
Borge, Jørand 1984-11-01 sia0036
Borgersen, Gudrun 1987-03-09 sia0073
Brekke, Harald 1985-11-28 sia0045
Brekke, Harald 1985-11-28 sia0047
Brekke, Klara 1982-11-03 sia0003
Brenden, Hans 1987-10-23 sia0134
Braathen, Bjarne udat. sia0151
Braathen, Erling 1990-12-13 sia0142
Braathen, Erling udat. sia0152
Bye, Einar 1983-02-03 sia0009
Bye, Einar 1983-03-02 sia0016
Darbo, Andreas 1982-12-02 sia0005
Dunserudhagen, Dagfinn 1984-06-30 sia0033
Dunserudhagen, Jenny 1984-06-30 sia0028
Ek, Gunvor 1989-11-01 sia0090
Ekornrud, Hans 1986-04-14 sia0051
Eriksen, Agnes 1985-03-06 sia0038
Eriksen, Henry 1987-08-01 sia0075
Fossum, Paul 1988, udat. sia0083
Frødin, Lovise – Frødin, Herdis 1988-04-01 sia0052
Gislerud, Konrad 1991-03-14 sia0065
Gulliksrud, Ole 1985-10-25 sia0044
Gulliksrud, Thora – Gulliksrud, Olaf 1984-04-16 sia0027
Hanslien, Jenny – Hanslien, Ole 1985-03-01 sia0039
Hegstad, Erik 1986?, udat. sia0064
Helgerud, Gustava f.Ramberg 1989-04-28 sia0089
Ingebu, Hans A. 1990-08-27 sia0153
Jakobsen, Magnhild 1984-06-14 sia0031
Jensrud, Klara 1982-11-02 sia0001
Johansen, Johan 1983-01-01 sia0008
Johnsrud, Einar 1983-03-24 sia0017
Kofstad, Martinius 1983-11-17 sia0023
Kolsrud, fru Harald 1982-12-30 sia0006
Krekling, Olaf 1990-01-23 sia0158
Kristiansen, Harald 1985-11-20 sia0046
Kristiansen, Harald 1985-11-20 sia0048
Kristiansen, Sverre 1986?, udat. sia0069
Kristoffersen, Neumann 1989-03-14 sia0087
Kristoffersen, Aasmund 1986-02-04 sia0050
Langås, Oddvar 1987-05-29 sia0074
Larsen, Einar 1988-12-01 sia0085
Larsen, Johan 1986-07-08 sia0054
Larsen, Kristen 1986-04-24 sia0135
Lundteigen, Hans 1984-01-06 sia0024
Lundteigen, Rolf 1986?, udat. sia0053
Lundteigen, Ruth 1984-09-05 sia0034
Lurdalen, Helge 1983-10-13 sia0020
Lurdalen, Lovise – Lurdalen, Johs. 1986?, udat. sia0062
Løff, Georg 1983-01-25 sia0011
Løff, Georg 1983-04-19 sia0022
Løff, Otto 1983-02-10 sia0014
Moe, Ida 1990-11-19 sia0157
Moen, Gustav 1992-10-01 sia0146
Nilsen, Olaf 1988-11-01 sia0084
Nilsen, Torvald 1982-10-15 sia0002
Nyvold, Anne 1988-10-27 sia0082
Olsen, Arne M. 1993-02-01 sia0149
Olsen, Karen f.Solbergseter 1989-02-09 sia0086
Ovestad, Dagny f.Ulland 1985-03-19 sia0041
Renstrøm, Randulf 1992-10-28 sia0147
Røed, Hans 1983, udat. sia0012
Røste, Valborg 1984-06-28 sia0029
Sand, Kristoffer 1989-12-?? sia0072
Simensen, Olaf 1987-03-26 sia0030
Simensen, Per 1986?, udat. sia0061
Simonsen, Magda 1985-04-02 sia0042
Skalstad, Hans 1982-11-17 sia0004
Skarra, Arvik 1985-10-25 sia0043
Skarra, Nils 1983-01-19 sia0010
Skogly, Arne 1991-06-01 sia0144
Smestad, Kristen 1992-10-01 sia0148
Smørgrav, Magda 1991-08-28 sia0145
Sommerud, Hans 1990, udat. sia0040
Svartskuren, Bjørn udat. sia0025
Svartskuren, Karl 1983-04-30 sia0018
Svendsrud, Olaf 1989-04-20 sia0088
Sætra, Karl 1984-04-04 sia0026
Sørbel, Martha 1984-12-13 sia0037
Tho, Marie – Tho, Aadne udat. sia0032
Thorkildsen, Arne udat. sia0154
Willand, Harald 1996-11-08 sia0150
Ødegård, Kari 1983-05-25 sia0019
Aarkvisla, Ingolf 1983-02-10 sia0015
Aas, Else – Aas, Thorvald 1988-09-29 sia0081