Øvre Eiker Kulturminneråd avholdt sitt første årsmøte tirsdag 19. april 2016. Dette er et konsekvens av at det ikke lenger er kommunestyret som utpeker dette rådet, men en forsamling av grendeutvalg, organisasjoner, grunneiere og andre interesserte.

Nils Petter Hobbelstad ble gjenvalgt som leder, med valget resulterte også i at fire nye medlemmer kan ønskes velkommen: Åse Klundelien, Terje Larsen, Morten Halvorsen og Anne Marie Leret.

Les årsmøtereferatet 

KMR startside